Virtavesiryhmä

Luontoliiton virtavesiryhmä

Suomen virtavesien tila on hälyttävä. Vain noin puolet Suomen virtavesistä voidaan luokitella ekologisen tilan perusteella hyväkuntoisiksi. Luontoliiton virtavesiryhmä edistää Suomen virtavesien suojelua ja elvyttämistä. Teemme konkreettista talkootyötä ja lisäämme tietoisuutta sekä keskustelua virtavesiluonnosta.

Merkittävä osa joistamme ja puroistamme on padottu tai perattu maa- ja metsätalouden sekä rakentamisen tarpeisiin. Suomessa on kymmeniä tuhansia patorakenteita, kuten vesivoimaloita ja tierumpuja, jotka estävät vapaan virtauksen. Tästä syystä lähes kaikki Suomen vaelluskalalajit ovat uhanalaisia. Virtaavia vesiä tarvitsevat myös monet muut lajit, kuten simpukat, ravut ja useat linnut ja kasvit. Lue lisää virtavesistä.

Ryhmämme kannustaa ja pyrkii vaikuttamaan vaellusesteiden poistamiseen ja virtavesiekosysteemien elvyttämiseen.

"Virtavedet ovat tärkeä osa luonnon monimuotoisuutta.”
”Lähes kaikki Suomen vaelluskalalajit ovat uhanalaisia.”
”Suomen virtavesien tila on hälyttävä.”
”Luonnontilaisia virtavesiä on enää muutama prosentti jäljellä Suomessa.”
Previous slide
Next slide

Tule mukaan Virtavesiryhmään!

Haluatko toimia Suomen virtavesien puolesta? Tule mukaan virtavesiryhmäämme! Toimintamme on avoin kaikille vapaaehtoisille. Ryhmämme starttasi vasta vuoden 2021 lopussa, joten toimintamme on vielä hyvin uutta.