Tietosuojaseloste ja evästeet

Henkilötietojen asianmukainen käsittely on meille tärkeää ja haluamme toimia tietosuojaan liittyvissä asioissa mahdollisimman läpinäkyvästi. Tietosuojaselosteen avulla kerromme, miten käsittelemme toimintaamme liittyviä henkilötietoja sekä rekisteröityjen oikeuksista henkilötietojen käsittelyyn liittyen. 

 

 1. REKISTERINPITÄJÄ

Luonto-Liitto ry

Luonto-Liiton jäsenten tietoja käsittelevät nimetyt, salassapitosopimuksen tehneet käyttäjät. Piirien nimeämät henkilöt voivat käsitellä vain oman piirinsä jäsentietoja. 

 

 1. YHTEYSHENKILÖ

Järjestöassistentti Hanna Talvitie, sähköposti toimisto@luontoliitto.fi  

 

 1. MUUT YHTEYSTIEDOT

Mannerheimintie 109, 00280 Helsinki 
09-68 444 20 (ark. klo 10-14) 
www.luontoliitto.fi 

 

 1. REKISTERIN NIMI

Luonto-Liiton asiakasrekisteri 

 

 1. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN OIKEUDELLISET PERUSTEET

Rekisteri perustuu Luonto-Liiton jäsenten, tukijoiden, lahjoittajien, Nuorten Luonto ja Sieppo -lehden tilaajien, luontokerhoverkoston, kouluvierailijoiden, päivätyökeräyksien ja leirien järjestämiseen, luottamustehtäviin ja toimintaryhmiin osallistuvien, uutiskirje- ja sähköpostilistoilla olevien sekä liiton sekä sen piirien tapahtumiin osallistuvien henkilöiden itsensä antamiin henkilötietoihin. 

Jäsenten henkilötietojen käsittely perustuu yhdistyslain § 11 vaatimukseen pitää jäsenluetteloa. Tietoja säilytetään jäsenyyden ajan ja kohtuullisen ajan eroamisen jälkeen. Perusteena on Luonto-Liiton oikeutettu etu. 
 

Kuukausilahjoittajien henkilötietojen käsittely perustuu lahjoitussopimukseen. Tietoja säilytetään kohtuullinen aika lahjoittamisen päättymisen jälkeen. Perusteena on Luonto-Liiton oikeutettu etu. 

Lehtitilaajien henkilötietojen käsittely perustuu tilaussopimukseen. Tilaajatietoja säilytetään kohtuullinen aika tilauksen päättymisen jälkeen. Perusteena on lehden ja Luonto-Liiton oikeutettu etu. 

Luonto-Liiton verkkosivuilla ja tapahtumissa kerättyjen henkilötietojen käsittely perustuu Luonto-Liiton oikeutettuun etuun. Tietoja säilytetään kohtuullinen aika niiden luovuttamisen jälkeen. 

 

 1. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Luonto-Liiton asiakasrekisterissä olevia henkilötietoja käytetään: 
• jäsenyyteen, lahjoittamiseen, tapahtumatoimintaan, lehtitilauksiin ja muuhun luonnonsuojelun tukemiseen ja liiton toimintaan liittyvään viestintään 
• jäsenlehtien postitusrekisterinä 
• laskutukseen ja suoritusten kirjauksiin 
• Luonto-Liiton piirien ja alueyhdistysten toimi- ja luottamushenkilöiden tietojen ylläpitoon 
• Luonto-Liiton luottamushenkilöiden ja toimintaryhmiin osallistuvien tietojen ylläpitoon 
• Lehtitilausten postitusrekisterinä sekä lehtitilauksiin liittyviin laskutuksiin ja suoritusten kirjauksiin ja lehden tilausten hallintaan ja markkinointiin. 

 

 1. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Luonto-Liitto jäsenet: 

 • koko nimi 
 • syntymävuosi  
 • osoite 
 • sähköpostiosoite 
 • liittymispäivä / eropäivä ja eron syy 
 • jäsenlaji 
 • piiri ja alueyhdistys 
 • jäsenmaksutiedot 
 • tieto mahdollisesta Luonto-Liiton ansiomerkistä 
 • tieto mahdollisesta Luonto-Liiton luottamustoimesta 
 • mahdollisen maksajan nimi, osoite ja sähköpostiosoite  

Vapaaehtoiset tiedot: 

 • puhelinnumero 
 • markkinoinnin esto 
 • kutsumanimi 
 • tiedot eri uutiskirje- ja sähköpostilistoille kuulumisesta 

 

Luonto-Liiton ja sen piirien/aluejärjestöjen luottamustehtäviin nimetyt ja toimintaryhmiin kuuluvat 

 • koko nimi 
 • osoite 
 • sähköpostiosoite 
 • piiri- ja aluetoimijoiden osalta piiri ja alueyhdistys 
 • tieto mahdollisesta Luonto-Liiton ansiomerkistä 
 • tiedot Luonto-Liiton luottamustoimesta/tehtävä (tehtävä/nimike sekä sen alkamis- ja päättymisaika) 

Vapaaehtoiset tiedot: 

 • puhelinnumero 
 • kutsumanimi 
 • tiedot eri uutiskirje- ja sähköpostilistoille kuulumisesta 

 

Luonto-Liitto kuukausilahjoittajat 

 • nimi 
 • osoite puhelinnumero 
 • sähköpostiosoite 
 • lahjoitussopimuksen päiväys 
 • lahjoitussumma 
 • kuukausituen veloituspäivä 
 • tilinumero 
 • viimeinen suorituspäivä 
   

Lehden tilaajat (tilauksen maksaja ja lehden saaja): 

 • koko nimi 
 • osoite 
 • tilauksen alkamis- ja päättymisaika 
 • tilauksen päättymisen syy 
 • tilauslaji 
 • tilauksen maksutiedot 

Vapaaehtoiset tiedot: 

 • puhelinnumero 
 • sähköpostiosoite 
 • syntymävuosi 
 • markkinoinnin eston merkintä 
   

Tapahtumiin ja koulutuksiin ilmoittautuvista kerättävät tiedot (laajuus vaihtelee tapahtuman mukaan) 

 • koko nimi 
 • syntymävuosi 
 • osoite 
 • sähköpostiosoite 
 • puhelinnumero 
 • mahdolliset maksutiedot 
 • huoltajan/huoltajien nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero (alaikäisten leiriläisten ja kerholaisten osalta) 
 • Niiden ohjaajien osalta, joiden tehtävä edellyttää rikostaustaotteen tarkistamista lasten ja nuorten kanssa toimimiseen, ko, rikostaustaotteen tarkistamispäivämäärä (ei muita tietoja).   
 
 1. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisteröity on luovuttanut henkilötiedot itse omalla suostumuksellaan tai lahjanantajalle antamallaan luvalla joko Luonto-Liitolle tai sen piireille. Henkilöjäsenet antavat jäsentiedon ja suostumuksen kirjallisesti, sähköisesti tai suullisesti.  

 

 1. SÄÄNNÖNMUKAINEN TIETOJEN LUOVUTUS JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Osoitetiedot Luonto-Liiton julkaisemien lehtien postitusta varten luovutetaan Luonto-Liiton toimistolta painotaloihin. 

Silloin, kun liiton tai paikallisyhdistyksen viestintää hoitaa alihankkija, sille luovutetaan ne yhteystiedot, jotka yhteydenoton kannalta ovat välttämättömiä.  

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta muille kolmansille osapuolille EU:n ja ETA:n sisällä eikä ulkopuolella. 

 

 1. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina ja rekisterin käyttäjiä sitoo salassapitovelvollisuus. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää kultakin rekisterin käyttäjältä määriteltyjen käyttäjätunnusten ja oikeiden salasanojen syöttämistä. 

Luonto-Liiton asiakasrekisteri sijaitsee palveluntarjoajan salasanasuojatulla palvelimella. 

 

 1. TARKASTUS, KORJAUS JA POISTO-OIKEUS

Asiakkaalla on oikeus saada tarkastaa, pyytää korjaamaan ja poistaa itseään koskevat tiedot. Pyyntö on esitettävä rekisteriasioista vastaavalle henkilölle, jonka kanssa sovitaan tietojen käsittelytavasta niin, että kysyjän henkilöllisyys kyetään varmistamaan. 
Henkilötietojen käsittelypyynnössä tulee esittää nimi, täydelliset osoitetiedot sekä rekisterin nimi. 
Jäsenillä on mahdollisuus päivittää omia yhteystietojaan sähköisen jäsenpalvelun kautta, johon kirjaudutaan. Palvelun käyttö vaatii käyttäjätunnuksen ja salasanan. 

Jos Luonto-Liitto henkilötietojen käsittely on mielestäsi lainvastaista, sinulla on oikeus valittaa asiasta tietosuojaviranomaiselle. 

 

 1. EVÄSTEET

Evästeet ovat päätelaitteen selaimen ja palvelimen välisiä pieniä tekstitiedostoja. Käytämme verkkosivuillamme evästeitä, joiden avulla kehitämme verkkopalvelujamme ja helpotamme tiedon löytämistä. Osa evästeistä takaa sivuston normaalin toiminnan. Osa evästeistä auttaa meitä kohdentamaan varainhankintaa tarkemmin ja siten tukemaan luonnonsuojelutyötämme. Voit estää evästeiden käytön kieltämällä evästeiden käytön selaimesi asetuksista. 

Sivustollamme käytetään seuraavia kolmannen osapuolen evästeitä: 

GOOGLE ANALYTICS 

Google Analytics seuraa verkkosivuston käyttöä ja laatii raportteja, joiden avulla voidaan parantaa verkkosivujen käyttökokemusta ja tiedon löydettävyyttä. Palvelun käyttämiä evästeitä säilytetään 24 kuukautta. 

 

 1. TIETOSUOJASELOSTEEN MUUTTAMINEN

Luonto-Liitto kehittää jatkuvasti toimintamalleja ja järjestelmiä. Tietosuojaselostetta päivitetään vastaamaan kehittyviä käytäntöjä.