Tule kumppaniksi

Luontoliitto –
ympäristön edunvalvoja

Luontoliitto on yksi harvoista koko maan kattavista ympäristöalan kansalaisjärjestöistä Suomessa. Se on lisäksi ainoa, joka keskittyy nuorten omaehtoiseen ympäristötoimintaan.

Luontoliitto on Suomen suurimman ympäristöjärjestön, Suomen luonnonsuojeluliiton nuorisojärjestö. Luontoliitto tarjoaa lapsille ja nuorille mahdollisuuksia konkreettisiin luontokokemuksiin, runsaasti asiallista tietoa ja valmiuksia ympäristöpoliittiseen vaikuttamiseen.

Luontoliitto perustettiin vuonna 1943. Järjestö keskittyy ympäristökasvatukseen ja luonnonharrastukseen. Luontoliitto julkaisee kahta jäsenlehteä, lasten luontolehti Sieppoa sekä nuorten toimittamaa Nuorten Luontoa.

Valtakunnallinen ja paikallinen

Luontoliitolla on kahdeksan piirijärjestöä ja kaksi aluejärjestöä. Henkilöjäseniä on noin 6800. Yhdessä partneriemme, yrityskumppaniemme ja vapaaehtoistemme kautta voimme nopeasti toteuttaa projekteja sekä paikallisesti että valtakunnallisesti. Äänemme on kuulunut ympäristövaikuttamisessa jo 80 vuoden ajan

Nuoret vaikuttajina

Nuorilla ja nuorilla aikuisilla on Luontoliiton piirissä mahdollisuus osallistua ruohonjuuritason toiminnan lisäksi esimerkiksi päättäjä- ja viranomaistapaamisiin, työryhmävalmisteluihin, lausuntojen kirjoittamiseen ja vaikkapa maankäytön suunnitteluun.

Luontoliiton lähtökohtana on, että toimintaan osallistuminen antaa nuorille valmiuksia muuhunkin yhteiskunnalliseen osallistumiseen. Järjestö puolustaa lasten ja nuorten yhteiskunnallista asemaa sekä yhteiskunnalliseen osallistumiseen liittyviä perusvapauksia.

luontoliitto_juhlalogo

Luontoliitto täytti viime vuonna 80

80 vuoden ajan olemme rahoittaneet toimintaamme pääosin valtionavustuksella ja lahjoituksilla. Olemme nyt valmiita aloittamaan yritysyhteistyön tarjoamalla yrityksille ympäristövastuun toteutuksen vuosiohjelmia.

Luontoliitolla on omat kriteerinsä yritysyhteistyökumppaneille, sekä perehdymme tarkasti potentiaalisten kumppaneiden liiketoimintaan ja viestintään. Näin tulee toimia erityisesti silloin, kun yhteistyö ja sen viestintä kohdistuu lapsiin ja nuoriin.

Vastikkeena Luontoliitto tarjoaa vastuullisuuskumppaneillemme yhteistyötä erikseen sovittavissa hankkeissa, aktiivista materiaalituotantoa ja asiantuntija-apua ympäristöasioista omaan ja kumppanimme viestintään sekä vaikuttamista.

Tavoitteemme yritysyhteistyölle ovat korkealla. Yritysten tuella voimme rekrytoida eri toimintaryhmiin lisää ammattitaitoisia vetäjiä ja vahvistaa piiriorganisaatioitamme. Kasvun tukena Luontoliitolla on myös koko ajan kasvava partneriverkosto, joka nostaa työmme arvoa ja vaikuttavuutta myös yrityskumppaneillemme. Kasvu tuo mukanaan myös toimintaamme lisää vapaaehtoisia, mikä on koko toimintamme perusta, kuten niin monen muun kansalaisjärjestön Suomessa.

Luontoliitto haluaa olla edelläkävijä vastuullisuusyhteistyön toteuttajana Suomessa. Yhteistyön perustana on rehellisyys, läpinäkyvyys ja aktiivinen viestintä. Suurin voittaja yhteistyössä on Suomen luonto.

Toivon yrityksiä mukaan ympäristötyöhön kanssamme!
yhteystiedot_riku_eskelinen-png
RIKU ESKELINEN