Presidenttiehdokkaiden mielestä susi kuuluu Suomen luontoon

Luontoliiton susiryhmä halusi tietää, mitä presidenttiehdokkaat ajattelevat ihmisen ja suden rinnakkaiselosta. Kysymyksiimme vastasivat Mika Aaltola, Li Andersson, Sari Essayah ja Olli Rehn.

Vastauksissaan kaikki ehdokkaat ovat yhtä mieltä siitä, että susi kuuluu Suomen luontoon samoin kuin kettu tai hirvi. Yhtä mieltä he olivat myös siitä, että suden salametsästys on saatava kuriin.

Lähes kaikki vastanneet ehdokkaat olivat sitä mieltä, että suden paluu Länsi- ja Etelä-Suomeen on tärkeää luonnon monimuotoisuuden kannalta ja suden on annettava elää myös Lapissa.

Pieniä mielipide-eroja tuli näkyviin, kun kysyimme ehdokkailta suden aiheuttamien riskien todellisuudesta ja siitä, pelkäävätkö he mennä metsään susireviirillä.


Lue lisää presidenttiehdokkaiden susimielipiteistä: 


1. Susi kuuluu Suomen luontoon samoin kuin esimerkiksi kettu tai hirvi.

Sari Essayah     Kyllä
Olli Rehn           Kyllä
Mika Aaltola     Kyllä
Li Andersson    Kyllä


2. On tärkeää, että susi on palannut läntiseen ja eteläiseen Suomeen rikastuttamaan luontoa.

Sari Essayah      Kyllä
Olli Rehn             En osaa sanoa
Mika Aaltola       Kyllä
Li Andersson      Kyllä


3. Toisin kuin mediassa kerrotaan, suden aiheuttamat riskit ovat pieniä.

Sari Essayah      Ei
Olli Rehn            Ei
Mika Aaltola      En osaa sanoa
Li Andersson     Kyllä


4. Pelkään mennä metsään suden reviirillä.

Sari Essayah      Ei
Olli Rehn            En osaa sanoa
Mika Aaltola       Ei
Li Andersson      Ei


5. Suden on annettava elää myös Lapissa.

Sari Essayah      Kyllä
Olli Rehn            Kyllä
Mika Aaltola      En osaa sanoa
Li Andersson     Kyllä


6. Suden salametsästys on saatava kuriin.

Sari Essayah      Kyllä
Olli Rehn             Kyllä
Mika Aaltola       Kyllä
Li Andersson      Kyllä


7. Miten edistäisit suden ja ihmisen rinnakkaiseloa?


Sari Essayah:

”Suotuisan suojeluntason ja sosiaalisen hyväksyttävyyden tasapainoilla, johon kuuluu vahinkoperusteinen ja kannanhoidollinen metsästys.”


Olli Rehn:

”Susi kuuluu Suomen luontoon, mutta samalla on tunnistettava ja tunnustettava kasvavan susikannan aiheuttamat vahingot esimerkiksi metsästyskoirille ja kotieläimille sekä ihmisten kokema turvattomuus. Kannatan kannanhoidollisen metsästyksen aloittamista. Sen avulla susikanta pystyttäisiin pitämään ihmisarkana, kuten karhunmetsästyksen avulla tehdään.”


Mika Aaltola:

”On tärkeää, että sudet pysyvät poissa ihmisten ilmoilta ja pelkäävät ihmisiä. Ihmisen ja suden välisen rajapinnan tulehtuminen ei edesauta positiivista luontosuhdetta. Todellisista riskeistä on hyvä puhua asiapohjalta. Kotieläimiin kohdistuvaa haittaa on myös torjuttava.”


Li Andersson:

”Suden ja ihmisen rinnakkaiselon edistämiseksi tarvitaan sekä tietoa että tukea. Ihmisten on saatava julkisista lähteistä ajantasaista ja luotettavaa tietoa susikannan kehityksestä, jotta erilaiset huhupuheet eivät levitä turhaa pelkoa. Aktiivinen vuoropuhelu reviirialueilla asuvien ihmisten kanssa on tärkeää. Toinen tärkeä asia on susivahinkojen ennaltaehkäisy, eli tarvitaan monipuolisia tukitoimia niille, joita susikannan vahvistuminen uhkaa. Esimerkkeinä petoaitoja ja erilaisia karkotusvälineitä eläintiloille, tai suojaliivejä metsästyskoirille. Kolmanneksi on huolehdittava hallinnon sujuvuudesta, kuten esimerkiksi petovahinkojen korvaus ja haittaa aiheuttavien yksilöiden poikkeuslupien myöntäminen, jotta salametsästykseen ei tarvitsisi turvautua.”  

Lue myös Luontoliiton muita uutisia

Metsäpolku

20 syytä lähteä luontoon

1. Saat keuhkoihisi raikasta ilmaa astumalla luontoon, pois teiden varsilta. Raikkaan ilman hengittäminen virkistää mieltä ja kehoa. 2. Luonto vähentää stressiä. Tutkimusten mukaan luonnossa oleilun

Lue lisää
Kotimetsän puolustajat

Kotimetsän puolustajat -hankkeen koulutukset alkavat! 

Suomen luonnonsuojeluliitto ja Luontoliitto kouluttavat Suomen suurimpien kuntien asukkaita suojelemaan lähimetsiään. Koulutukset starttaavat loppukesästä Helsingissä ja Turussa. Luonnonsuojeluliitto ja Luontoliitto käynnistävät metsiensuojelukoulutuksen, joka tarjoaa tavallisille

Lue lisää