Metsästysrautojen kieltoa vaativa kansalaisaloite luovutetaan eduskunnalle

Metsästysrautojen kieltoa vaativa kansalaisaloite luovutetaan eduskunnalle

Kaikki metsästysraudat kiellettävä lailla -kansalaisaloitteen vastuuhenkilöt, ympäristöjärjestö Luonto-Liitto sekä eläinjärjestö SEY Suomen eläinsuojelu vaativat kaikkien eläimille tarkoitettujen metsästysrautojen käytön kieltämistä lainsäädännöllä.

Metsästysraudat ja erilaiset loukut sekä ansat ovat uhka luonnonvaraisten eläinten hyvinvoinnille ja aiheuttavat eläimille tarpeetonta tuskaa. Rautoihin jää kiinni myös muita eläinlajeja kuin niitä, joille metsästysraudat on alun perin tarkoitettu. Viime vuonna rautoihin jäi kiinni muun muassa karhuja, joista osa lopetettiin myöhemmin tämän vuoksi.

”Luonnonvaraisille eläimille on turvattava mahdollisuus lajille ominaiseen elämään. Metsästysrautojen aiheuttamaa kärsimystä ei pidä hyväksyä ja asia on korjattava lainsäädännöllä. Eläimillä on oikeus elää”, sanoo kansalaisaloitteen vastuuhenkilö Minna Mikkonen.

Luonto-Liitto sekä SEY Suomen eläinsuojelu -yhdistys tukevat kansalaisaloitetta

”Luonnonvaraisia eläimillä on paikkansa Suomen luonnossa ja eri lajeja on kohdeltava kunnioittavasti. Metsästysraudat ovat este luonnonvaraisten eläinten hyvinvoinnille-”, sanoo Luonto-Liiton järjestöpäällikkö Sami Säynevirta.

Metsästysrautoja käytetään tyypillisesti haitalliseksi luokiteltujen vieraslajien pyynnissä. Kun kyseisten lajien pyyntiä pyritään monin toimenpitein ja kampanjoin lisäämään, lisääntyvät myös luonnonvaraisten eläinten hyvinvoinnille aiheutuvat ongelmat.

”Vastustamme sellaista eläinten metsästystä, pyydystämistä ja tappamista, joka aiheuttaa eläimille tarpeetonta tai pitkittynyttä kärsimystä. Näkemyksemme mukaan tämänhetkinen lainsäädäntö ei ehkäise eläimille aiheutuvaa kärsimystä siinä määrin kuin olisi mahdollista, ja metsästysrautojen käyttö on yksi räikeimmistä esimerkeistä”, sanoo Suomen eläinsuojelun toiminnanjohtaja Kati White.

Kansalaisaloite keräsi tuekseen yhteensä 56 189 kannatusilmoitusta ja se etenee eduskunnan käsiteltäväksi. Kansalaisaloite luovutetaan eduskunnalle perjantaina 11.3. kello 12:00 eduskunnan kansalaisinfossa.

Kaikki metsästysraudat kiellettävä lailla -kansalaisaloite: www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/8711

Lisätiedot:

Minna Mikkonen, Kansalaisaloitteen vastuuhenkilö
minnakindt(a)hotmail.com
Puh. 040 727 8685

Sami Säynevirta, Luonto-Liiton järjestöpäällikkö
sami.saynevirta(a)luontoliitto.fi
Puh. 040 560 7303

Kati White, SEY Suomen eläinsuojelu toiminnanjohtaja
kati.white(a)sey.fi
Puh. 050 371 2740

SEY Suomen eläinsuojelu on Suomen suurin eläinsuojelujärjestö ja eläinsuojelun asiantuntija. SEY on toiminut suomalaisen eläinsuojelun eturintamassa jo yli sadan vuoden ajan. 

Lue myös Luontoliiton muita uutisia

Töitä varainhankintapäällikölle

Luontoliitto etsii rohkeaa, innostavaa ja aikaansaavaa varainhankintapäällikköä.  
Tehtävänäsi on johtaa, kehittää ja toteuttaa Luontoliiton varainhankintaa. Varainhankintaa tehdään yhteistyössä muun henkilökunnan ja vapaaehtoistoimijoiden kanssa.

Lue lisää