Metsäryhmä kutsuu seurakunnat kartoittamaan metsiä

Kuvassa on valkovuokko metsässä.

 Luontoliiton Metsäryhmä haastoi vuoden 2022 seurakuntavaaliehdokkaat sitoutumaan metsiensuojelun edistämiseen Luomakunnanmetsät-kampanjaan. Sitoumuksen allekirjoitti 117 ehdokasta, joita on pyydetty mukaan edistämään metsien suojelua seurakunnissa. Kampanjan seuraavassa vaiheessa Luontoliiton metsäryhmä tarjoaa seurakunnille maksutonta tukea metsien luontoarvojen selvittämisessä. Kartoitustyön mahdollistaa Ruohonjuuri oy:n rahoitus (https://www.ruohonjuuri.fi/blogs/ajankohtaista/pelastetaan-metsat). 

Seurakunnat voivat tilata koulutetut vapaaehtoisemme tekemään kartoituksen ja antamaan neuvontaa metsiensuojelukysymyksissä tavoitteena metsiensuojelun edistäminen. Lisäksi seurakunnat voivat saada ympäristödiplomiin pisteitä selvityksen tekemisestä sekä suojelu- ja monimuotoisuustoimista. Tapaamme myös mielellämme seurakunnan luottamushenkilöitä kartoitusten yhteydessä ja kerromme metsäluonnon monimuotoisuudesta, jolloin seurakunta voi saada pisteitä metsäkoulutuksesta. Kartoitusten myötä voi olla mahdollista saada suojelusta metsän arvoa vastaava korvaus METSO-ohjelman (www.metsonpolku.fi) kautta. ELY-keskus vastaa METSO-ohjelman toteuttamisesta, tekee suojelupäätökset ja maksaa korvauksen. Tuemme seurakuntia tarvittaessa yhteydenpidossa ELY-keskuksen kanssa. 

Metsäkartoitukset ovat seurakunnille maksuttomia ja niitä voi tilata oheisella lomakkeella: https://forms.office.com/e/yuLnG4Dar5  

Toiveena on, että seurakunta on lähtökohtaisesti kiinnostunut metsien suojelusta, mutta kartoitusten tilaaminen ei kuitenkaan sido mihinkään. Hyvän yhteistyön varmistamiseksi, tilaus on hyvä käsitellä kirkkoneuvostossa tai muussa toimivaltaisessa toimielimessä ennen sen tekemistä, jolloin kartoitus vastaa seurakunnan päättäjien toiveita. Mikäli seurakunnassa on jo aloitettu luontoarvoselvitykset tai suojelutoimet itsenäisesti, ovat luontoarvodatan avoimuus sekä talousmetsien kohdalla avohakkuista jatkuvapeitteiseen kasvatukseen siirtyminen seuraavia tärkeitä askelia. 

Kartoitustilaukset avattiin maaliskuun 2023 alussa ja niitä tehdään pääsiassa touko-lokakuun välillä. Luontoliiton metsäryhmä pyrkii täyttämään kaikki tilaukset toiveiden mukaisesti, mutta on hyvä huomioida, että toimintaa tehdään pääasiassa vapaaehtoispohjalta. 

 Luomakunnan metsät -kampanjan tavoitteet ovat: 

1. Seurakuntien omistamien metsien luontoarvot selvitetään ja niihin liittyvää tietoa jaetaan avoimesti.  

2. Luonnonmetsät (luonnontilaiset ja luonnontilaisen kaltaiset vanhat metsät) suojellaan. 

3. Talousmetsissä siirrytään avohakkuista jatkuvapeitteiseen kasvatukseen     siihen soveltuvilla alueilla. 

Kirkon metsät Suomessa: 

Evankelis-luterilaisten seurakuntien omistuksessa on noin 160 000 hehtaaria metsää, joka on 0,7 % Suomen metsäpinta-alasta. Näiden metsien luontoarvoista ei ole saatavilla kattavaa tietoa, ja monet arvokkaat metsät ovat hakkuu-uhan alla. Yksittäiset seurakunnat ovat kuitenkin tarttuneet esimerkillisesti toimeen ja kartoittaneet metsiään, asettaneet niitä suojeluun sekä luopuneet avohakkuista. Suomen metsien pinta-alasta on vain häviävän pieni osa vanhoja, luonnontilaisia (alle 3%) tai edes luonnontilaisen kaltaisia (määritelmästä riippuen arviolta alle 10%) metsiä. Olisi tärkeää saada seurakunnat laajemmin toimiin metsien puolesta. 

Kirkko on jo osoittanut vastuullisuutta Hiilineutraali kirkko 2030 -strategiassaan. Lisäksi kirkon ympäristödiplomissa huomioidaan toimet luonnon monimuotoisuuden hyväksi. Siihen on sitoutunut noin 100 seurakuntaa. Seuraava tärkeä askel vastuullistyössä on toteuttaa Suomen luontopaneelin suositusten ja Euroopan Unionin biodiversiteettistrategian mukaiset toimet seurakuntien omistamissa metsissä. Tavoitteena on suojella 30 % maa- ja merialueista ja näistä 10 % tiukasti vuoteen 2030 mennessä. Kaikki luonnontilaiset- ja luonnontilaisen kaltaiset metsät tulee suojella. Tällä hetkellä Suomen metsistä on suojeltu alle 6 prosenttia.   

Lue myös Luontoliiton muita uutisia

Valokuvakilpailun virtuaalinäyttely

Luontoliiton ja Suomen Luonnonvalokuvaajat ry:n keväiseen valokuvakilpailuun osallistui suuri määrä eri-ikäisiä lapsia ja nuoria. Kisan taso oli korkea, ja voittajiksi valittiin 14-vuotias Kaapo ja 17-vuotias Aino. Halusimme koota pienen virtuaalinäyttelyn kilpailuun osallistuneista upeista valokuvista. Valtavat kiitokset kaikille ihania kevätkuvia lähettäneille! 

Lue lisää