Luontoliitto ja kirkko käynnistävät yhteistyön seurakuntametsien luontoarvojen kartoittamiseksi

luontoliiton-metsakartoittajia-lapissa.-luontoliiton-metsaryhma.

Luontoliiton metsäryhmä ja Suomen evankelis-luterilainen kirkko ovat käynnistäneet yhteistyön seurakuntien metsien monimuotoisuuden kartoittamiseksi ja metsien suojelun edistämiseksi. Luomakunnan metsät -hankkeessa Luontoliiton metsäryhmä tarjoaa tukea seurakuntien omistamien metsien luontoarvojen selvittämisessä. Tuki on seurakunnille maksutonta. Yhteistyön taustalla on kirkon ja Luontoliiton laaja-alainen yhteistyösopimus vuosina 2023–2025. Kartoitustyön mahdollistaa Ruohonjuuri oy:n Luontoliitolle myöntämä rahoitus.

Seurakunnat voivat tilata Luontoliitolta koulutetut vapaaehtoiset tekemään metsäkartoituksen ja antamaan neuvontaa metsiensuojelukysymyksissä. Lisäksi parhaillaan Kirkon ympäristödiplomia hakevat seurakunnat voivat saada pisteitä niin selvityksen tekemisestä kuin konkreettisista suojelu- ja monimuotoisuustoimistakin. Ympäristödiplomi on kirkon työkalu, joka auttaa seurakuntia kehittämään toimintaansa ympäristön kannalta kestävämmäksi.

Kirkkohallituksen maankäyttöpäällikkö Harri Palo iloitsee nyt alkavasta yhteistyöstä: “Vastuulliseen metsän omistukseen ja käyttöön liittyy myös metsän luontoarvojen tunteminen ja huomioon ottaminen metsäsuunnitelmia laadittaessa.”

“Luonnon monimuotoisuuden ylläpitäminen ja ilmastonmuutoksen torjuminen kulkevat käsi kädessä metsien suojelun kanssa. Hienoa, että kirkko on ottanut tässä aktiivisen roolin”, Luontoliiton metsävastaava Reija Mikkola kiittää.

Seurakunnilla mahdollisuus saada suojelusta korvaus METSO-ohjelman kautta

Hankkeessa Luontoliitto opastaa seurakuntia kartoitusten yhteydessä metsäluonnon monimuotoisuuteen liittyvistä asioista. Seurakunta voi samalla myös kerryttää ympäristödiplomiin pisteitä metsäkoulutuksesta. Kartoitusten myötä voi olla mahdollista saada suojelusta metsän arvoa vastaava korvaus METSO-ohjelman (www.metsonpolku.fi) kautta. ELY-keskus vastaa METSO-ohjelman toteuttamisesta, tekee suojelupäätökset ja maksaa korvauksen. Luontoliitto tukee seurakuntia tarvittaessa yhteydenpidossa ELY-keskuksen kanssa. Luontoliiton edustajat toivovat kartoitusten yhteydessä tapaavansa myös seurakunnan luottamushenkilöitä.

Salon seurakunta on yksi hankkeeseen mukaan lupautuneista seurakunnista. ”Seurakunnassa on tehty päätös jatkuvapeitteisyydestä ja olemme lisäksi omaehtoisesti suojelleet noin 250 hehtaaria omia metsiä niiden alueiden lisäksi, jotka ovat ELY-keskuksen suojelemia”, kertoo kirkkoherra Timo Hukka.

Kartoitusten tilaaminen ei sido seurakuntia, mutta kartoitusten tulosten toivotaan vaikuttavan metsien käyttöä koskevaan päätöksentekoon ja edistävän metsien suojelua. Luontokartoituksen tilaaminen suositellaan käsiteltäväksi kirkkoneuvostossa tai muussa toimivaltaisessa toimielimessä ennen sen tekemistä, jolloin se on seurakunnan päättäjien toiveiden mukainen.

Lomake luontokartoituksen tekemiseen on avattu seurakunnille maaliskuun alussa. Kartoituksia tehdään pääsiassa touko−lokakuun välillä. Kirkkohallitus ja Luontoliitto järjestävät seurakunnille Teams-infotilaisuuden tiistaina 21.3. klo 15−16. Infotilaisuudessa kerrotaan hankkeen taustoista ja neuvotaan kartoituksen tilaamisessa. Myös seurakuntien luottamushenkilöt ovat tervetulleita infotilaisuuteen.

Hiilineutraali kirkko -kärkihanke 2023−2025 

Kirkolliskokous hyväksyi viime marraskuussa Hiilineutraali kirkko 2030 -tavoitteen yhdeksi kirkon kärkihankkeista. Se tukee ja mahdollistaa kirkon hyväksymää energia- ja ilmastostrategiaa. Kärkihankkeessa kehitetään seurakuntia ja koko kirkkoa varten tiekartta hiilineutraalisuuteen.

Lisäksi hankkeessa valitaan mittarit, joilla seurakunnat ja koko kirkko voivat seurata hiilineutraalisuustavoitteen edistymistä ja toteutumista. Hankkeessa kehitetään helppokäyttöisiä työkaluja, joilla voidaan arvioida kiinteistöjen ympäristövaikutuksia ja tuetaan seurakuntia laatimaan ja toteuttamaan kiinteistöstrategiaa ja arvioimaan toiminnan ympäristövaikutuksia.

Vuonna 2023 hankkeessa toimii ympäristöasiantuntijana Irene Erkko. Erkon tehtävänä on tukea seurakuntia ja hiippakuntia ympäristödiplomin hakemiseen liittyvässä työssä.

Kirkon ympäristödiplomi – seurakuntien työkalu kohti Hiilineutraalia kirkkoa

Kirkon ympäristödiplomi on sertifiointijärjestelmä ja työkalupakki, joka auttaa seurakuntia kantamaan ympäristövastuuta ja kehittämään toimintaansa ympäristön kannalta kestävämmäksi. Kirkon energia- ja ilmastostrategian tavoitteena on hiilineutraali kirkko vuoteen 2030 mennessä.

Kirkko huomioi toimintansa kehittämisessä ympäristölle ja ilmastolle koituvat seuraukset. Kirkon ympäristödiplomi on seurakunnille mahdollisuus suunnitella toimintaansa mahdollisimman ympäristöystävälliseksi. Diplomiin liittyvässä arvioinnissa käydään läpi muun muassa jätehuolto ja kiertotalous, ruoka ja keittiöt, energia ja kiinteistöt, hautausmaat ja viheralueet, metsänhoito ja ympäristökasvatus.

Ruohonjuuri Oy:n rahoituksesta

Metsäkartoitusten tekeminen on yksi kustannustehokkaimmista tavoista suojella Suomen metsien monimuotoisuutta. Suurin osa Ruohonjuuren 40 000 euron lahjoituksesta käytetään Luontoliiton metsäryhmän tekemiin metsäkartoituksiin, koska niiden avulla voidaan saada merkittävästi suurempia määriä metsiä suojeluun kuin metsää ostamalla. Pienempi osa lahjoituksesta käytetään viestintään, jonka avulla sekä viedään ihmisiä metsiin ja murretaan metsiemme tilaan liittyviä myyttejä että kannustetaan ihmisiä suojelemaan metsiä sekä etsimään ja edistämään vaihtoehtoja hakkuille. 

Luontoliitto on lasten ja nuorten luonnonharrastus- ja ympäristönsuojelujärjestö, joka tarjoaa mahdollisuuksia konkreettisiin luontokokemuksiin ja vaikuttamiseen pienestä pitäen. Luontoliitto on Suomen suurimman ympäristöjärjestön, Suomen luonnonsuojeluliiton nuorisojärjestö.

Kuva: Metsäkartoittajia Lapissa. Luontoliiton metsäryhmä. 

Lisätietoja:

Lue myös Luontoliiton muita uutisia

Valokuvakisa

Osallistu luontokuvakisaan ja voita 300 €

Luontoliitto ja Suomen Luonnonvalokuvaajat SLV ry järjestävät alle 18-vuotiaille lapsille ja nuorille oman valokuvakilpailun. Kilpailussa etsitään talvisia luontokuvia, joista teetetään Luontoliitolle viisi talvikorttia. Voittajalle on

Lue lisää