Luontoliitto hakee hankekoordinaattoria

Koordinaattoria haetaan metsäaiheisen kouluvierailuhankkeen suunnitteluun.

Luontoliiton metsäryhmä hakee hankekoordinaattoria Monimuotoisuutta metsäsuhteisiin -hankkeeseen, jossa tuotetaan metsäretkinä toteutettava kouluvierailusisältö yläkouluikäisille. Kouluvierailuja tehdään 40, viidellä paikkakunnalla ja ne tavoittavat arviolta 600 oppilasta.

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa ekologista näkökulmaa metsäaiheisessa kasvatuksessa. Hankkeessa halutaan elävöittää, monipuolistaa ja syventää nuorten metsäsuhdetta avaamalla metsäsuhteiden historiaa ja nykytilaa sekä tarjoamalla nuorille eväitä oman metsäsuhteen pohtimiseen. Metsäretkillä käsitellään metsäsuhteiden historiaa, metsien tilaa, metsien tärkeyttä elämälle sekä metsiensuojelun merkitystä näiden valossa.

Oppilaita pyydetään retken jälkeen tekemään tuotos liittyen heidän omaan metsäsuhteeseensa. (esimerkiksi kirjoitus tai video). Hankkeen lopussa tehdään yhteistyötä taiteilijoiden kanssa tavoitteena tuottaa nuorten sisältöjen pohjalta teos, joka kuvastaa osaltaan nuorten kokemia metsäsuhteita. Teos voi olla esimerkiksi performatiivinen, kirjoitettu tai videoitu.

Hankekoordinaattorin työtehtäviin kuuluu:

  • Kouluvierailusisällön suunnittelu ja pilotointi
  • Kouluvierailijoiden rekrytointi yhdessä Luontoliiton metsävastaavan kanssa
  • Kouluvierailijoiden kouluttaminen
  • Hankeseuranta ja raportointi
  • Hankkeesta ja vierailuista viestiminen yhdessä Luontoliiton viestinnän ja kouluyhteistyövastaavan kanssa
  • Lopputeoksen suunnittelu

Kouluvierailujen koordinointi ja hallinnointi koulujen suuntaan tapahtuu Luontoliiton kouluyhteistyövastaavan toimesta eikä kuulu hankekoordinaattorin työnkuvaan.

Mitä toivomme sinulta?

Haemme koordinaattoriksi ympäristökasvatuksen ja metsäasioiden osaajaa, jolla on valmiudet suunnitella ja toteuttaa hankkeen metsäretkivierailut sekä niiden materiaalit. Toivomme sinulta löytyvän koulumaailman tuntemusta ja kosketuspintaa yläkouluikäisten kanssa työskentelyyn sekä metsäretkien suunnitteluun.

Vastaat hankeen seurannasta ja raportoinnista, joten hankehallinnon perusosaamista on hyvä olla. Vahvat tekstintuottamistaidot ovat oppimateriaalin tuottamisessa hyödyksi.

Sinun ei tarvitse olla asiantuntija. Riittää, että omaat perustiedot hankkeen aihepiiristä ja osaat sanoittaa ja avata niitä nuorille sopivalla tavalla. Arvostamme intohimoa metsiensuojeluun ja valmiutta itsenäiseen ja oma-aloitteeseen työskentelyyn.

Työsuhde

Työsuhteen kesto on 12 kk ajalla 15.10.2023–15.6.2024 ja 1.8.–30.11.2024 Työaika on 11,1 h viikossa (30%) Palkka on 825 eur/kk (perustuen 100% palkkaan 2750 eur/kk). Työpaikkana toimii Luontoliiton keskustoimisto Helsingissä. Työtä on mahdollista tehdä etänä.

Tarjoamme joustavat työaikajärjestelyt, mukavan ja rennon työyhteisön sekä mahdollisuuden syventää asiantuntemustasi metsäaiheisen ympäristökasvatuksen kentällä. Pääset käyttämään luovuuttasi ja asiantuntemustasi uudenlaisen kouluvierailukokonaisuuden suunnittelussa. Työsi tukena on metsävastaava ja hankkeen ohjausryhmä.

Hakumenettely

Hae tehtävää 21.9. mennessä lähettämällä CV ja hakemus sähköpostitse osoitteeseen reija.mikkola@luontoliitto.fi. Tavoitteena on pitää haastattelut viikon 39 aikana.

Lisätietoja hankkeesta ja tehtävästä antaa Reija Mikkola: reija.mikkola@luontoliitto.fi +35845 1179 610.

Lue myös Luontoliiton muita uutisia

Valokuvakisa

Osallistu luontokuvakisaan ja voita 300 €

Luontoliitto ja Suomen Luonnonvalokuvaajat SLV ry järjestävät alle 18-vuotiaille lapsille ja nuorille oman valokuvakilpailun. Kilpailussa etsitään talvisia luontokuvia, joista teetetään Luontoliitolle viisi talvikorttia. Voittajalle on

Lue lisää