Luontoliiton toiminnanjohtaja: “Nuorilta, lapsilta ja luonnolta ei pidä leikata!” 

Lasten ja nuorten ympäristöjärjestö Luontoliitto on antanut lausunnon Valtakunnallisesta nuorisotyön ja -politiikan ohjelmasta. Ohjelmassa tulisi huomioida paremmin niin nuorten huoli ympäristöstä ja ilmastosta kuin luonnossa tekeminen ja vapaaehtoistoimintakin. 

Luontokato, ilmastonmuutos, luonnon hyvinvointivaikutukset sekä luonnossa tapahtuvat harrastus- ja vapaa-ajan mahdollisuudet ovat erittäin keskeisiä asioita nykyisten ja tulevien sukupolvien nuorten hyvinvoinnin kannalta. Silti niiden rooli opetus- ja kulttuuriministeriön valmistelussa olevassa VANUPO-ohjelmassa on marginaalinen. VANUPO koskee vuosia 2024–2027. 

Ohjelmassa on hyvin niukasti ilmastonmuutokseen ja luontokadon pysäyttämiseen liittyviä toimenpiteitä, vaikka ne ovat nuorten mielestä tärkeimpien ratkaistavien kysymysten joukossa. Luontoliiton mielestä nuorisopoliittisen ohjelman tulisi varmistaa, että Suomessa tehdään niin tehokasta ympäristö- ja ilmastopolitiikkaa, ettei nuorten tarvitsisi olla huolissaan.  

Hallituksen leikkaukset järjestöiltä heikentävät nuorten hyvinvointia 

Luonnonsuojelullisten näkökulmien lisäksi ohjelmassa tulisi korostaa luonnossa tekemistä ja olemista sekä näiden yhteyttä nuorten hyvinvointiin ja toimijuuteen. Harrastustoiminnan tulisi olla nykyistä monipuolisempaa, jotta nuorten kynnys osallistua olisi mahdollisimman matala. Kulttuuri- ja liikuntaharrastusten lisäksi luonnossa tekeminen ja oleminen tukee nuorten kokonaisvaltaista hyvinvointia.  

Monipuoliselle harrastustoiminnalle tulee järjestää riittävät resurssit, jotta tuloerot tai esimerkiksi asuinpaikka eivät asettaisi nuoria keskenään eriarvoiseen asemaan. Ohjelmassa tulisi huomioida harrastustoiminnan lisäksi vapaaehtoistoiminta ja sen merkitys nuoren hyvinvoinnille ja osallisuudelle. Leikkaukset järjestöjen toiminta-avustuksista vaikuttavat nuorten hyvinvointia heikentävästi. 

Nuorten hyvinvointia tulee tukea konkreettisilla toimilla 

VANUPO-ohjelmassa on kiinnitetty huomiota mielenterveyspalveluiden saavutettavuuteen, laatuun ja oikea-aikaisuuteen, mikä on tärkeää myös Luontoliitolle. Hyvää on myös se, että ohjelmassa halutaan tukea luonnon virkistyskäyttöä. Tähän pitää järjestää riittävät resurssit, sillä lähiluontokohteisiin pääsy ja luonnon hyvinvointivaikutusten saavutettavuus riippuvat paljolti tuloista ja asuinpaikasta. 

“Luontoharrastukset ja luonnon hyvinvointivaikutukset on nostettava valtion nuorisopoliittisen ohjelman keskiöön. Nuorten ympäristöhuoliin on vastattava konkreettisilla ja nykyistä tehokkaammilla toimilla ilmastonlämpenemisen ja luontokadun torjumiseksi. Nuorilta, lapsilta ja luonnolta ei pidä leikata,” tiivistää Luontoliiton toiminnanjohtaja Riku Eskelinen Luontoliiton näkemyksen nuorisopoliittisesta ohjelmasta. 

Valtakunnallinen nuorisotyön ja -politiikan ohjelma ei tarjoa mitattavia tavoitteita eikä konkreettisia toimia, joilla nuorten hyvinvointia aidosti tuettaisiin. Samaan aikaan hallituksen muut toimet heikentävät nuorten asemaa ja hyvinvointia merkittävästi. Herääkin kysymys siitä, kuinka tärkeänä hallitus pitää nuorten asiaa. 

Lisätiedot: 

Riku Eskelinen, toiminnanjohtaja  
p. 050 572 7782   
riku.eskelinen@luontoliitto.fi    

Lue myös Luontoliiton muita uutisia

Töitä varainhankintapäällikölle

Luontoliitto etsii rohkeaa, innostavaa ja aikaansaavaa varainhankintapäällikköä.  
Tehtävänäsi on johtaa, kehittää ja toteuttaa Luontoliiton varainhankintaa. Varainhankintaa tehdään yhteistyössä muun henkilökunnan ja vapaaehtoistoimijoiden kanssa.

Lue lisää