Monimuotoinen rikas luonto kuuluu myös tuleville sukupolville

stansvik_kappyra

Luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen ja lajikato on mahdollista pysäyttää. Keinoja on, kunhan siihen löytyy vain tahtoa. Suomalainen luonnonkirjo on turvattava seuraaville sukupolville.

Suomessa joka yhdeksäs laji ja joka toinen luontotyyppi on jo uhanalainen. Poliittisessa valmistelussa ollut uusi luonnonsuojelulaki olisi tuonut puutteelliseen nykylakiin uudistuksia, jotka olisivat parantaneet uhanalaisten luontotyyppien suojelua.

”Suomen tavoite on pysäyttää luontokato vuoteen 2030 mennessä. Peräänkuulutamme päättäjiltä vastuullista ja luontoystävällistä yhteistyötä tavoitteen saavuttamiseksi. Hallituspuolueille vaikuttaa olevan tärkeämpää oma kannatus kuin luonnon monimuotoisuuden ja lajikirjon säilyttäminen tuleville sukupolville”, Luonto-Liiton toiminnanjohtaja Riku Eskelinen sanoo.

Monimuotoinen luonto ja lajien kirjo on lasten ja nuorten oikeus

Luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen estäminen on tärkeämpää nyt kuin ikinä. Hyvinvointimme ja tulevaisuutemme on riippuvainen luonnosta ja kestävästä elämäntyylistä.

Luonto on itseisarvo, jota valtioiden pitäisi suojella. Suomen tavoitteena pitäisi olla luonnon kanssa tasapainossa elävä ja luontoa kunnioittava yhteiskunta. Suomen ei tulisi poliittisilla päätöksillään riistää luontoarvoja ja luonnonvaroja tulevilta sukupolvilta. On surullista, että Suomi on valmis poliittisilla päätöksillään riistämään luontoarvoja ja luonnonvaroja tulevilta sukupolvilta.

”Meidän velvollisuutemme on suojella luontoa. Moni lapsi ja nuori kantaa huolta ympäristön tilasta. Meidän on otettava erityisesti lasten ja nuorten mielipide tosissaan”, tähdentää Luonto-Liiton viestintäpäällikkö Merja Forsman.

Lisätiedot:

Riku Eskelinen, Luonto-Liiton toiminnanjohtaja, riku.eskelinen@luontoliitto.fi puh. 050 572 7782

Merja Forsman, Luonto-Liiton viestintäpäällikkö, merja.forsman@luontoliitto.fi puh. 040 861 8915

Lue myös Luontoliiton muita uutisia