Luontoliiton toiminnanjohtaja valittiin kestävän kehityksen toimikuntaan 

Luontoliitto on päässyt mukaan vaikuttajafoorumiin, joka koostuu yhteiskunnan merkittävistä toimijoista. Kestävän kehityksen toimikunnan tehtävänä on edistää globaalin kestävän kehityksen toimintaohjelman, Agenda2030:n, toimeenpanoa.

Luontoliiton toiminnanjohtaja Riku Eskelinen on valittu kestävän kehityksen toimikunnan jäseneksi. Pääministeri Petteri Orpon johtaman toimikunnan päätehtävä on huolehtia siitä, että kestävän kehityksen kansainväliset tavoitteet sisällytetään kansalliseen politiikkaan.  

“Ympäristöongelmiemme laajuus kertoo, että tarvitaan globaali arvojen muutos, jossa henkiset ei-materialistiset arvot nostetaan materialististen arvojen yläpuolelle. Tarvitaan tietenkin myös konkreettisia teknologisia muutoksia ja kohtuullisempaa kuluttamista. Riittävän suurien muutosten aikaansaaminen edellyttää kuitenkin kulttuurista muutosta. Kulttuurien ja arvojen muuttamiseen aivan samalla tavalla kuin teknologiseen muutokseen tarvitaan tietoa ja taitoa. Muutos lähteekin jo kasvatuksesta eli kodeista, varhaiskasvatuksesta ja kouluista”, sanoo Eskelinen. 

Kestävän kehityksen toimikunnan jäsentahot edustavat yhteiskunnan eri aloja: ministerien ja kansanedustajien lisäksi mukana on henkilöitä muun muassa kunnista, elinkeinoelämästä, erilaisista järjestöistä, tutkimuskentältä, kulttuurialalta ja mediasta.  

Luontoliitto tunnetaan vaikuttajana 

Vaikuttajafoorumiin pääseminen osoittaa, että Luontoliiton toiminta on näkyvää ja merkittävää. Luontoliitto vaikuttaa yhteiskunnassa monella eri tasolla: se tuottaa ympäristökasvatuksen materiaaleja ja koulutuksia kasvattajien tueksi ja järjestää itse valtavan määrän lasten ja nuorten luontotoimintaa.  

“Nuorten omaehtoista valtakunnallista ympäristövaikuttamista Luontoliitto on tehnyt pidempään ja laajemmin kuin mikään muu toimija Suomessa. Tämä keskeinen vaikuttamisrooli tunnistetaan suomalaisella järjestö- ja vaikuttajakunnassa laajalti”, Eskelinen kertoo.   

Ympäristöjärjestöistä toimikunnassa ovat Luontoliiton lisäksi mukana Suomen luonnonsuojeluliitto ja Baltic Sea Action Group sekä varajäseninä muun muassa WWF ja Greenpeace.  

Lue myös Luontoliiton muita uutisia

Valokuvakilpailun virtuaalinäyttely

Luontoliiton ja Suomen Luonnonvalokuvaajat ry:n keväiseen valokuvakilpailuun osallistui suuri määrä eri-ikäisiä lapsia ja nuoria. Kisan taso oli korkea, ja voittajiksi valittiin 14-vuotias Kaapo ja 17-vuotias Aino. Halusimme koota pienen virtuaalinäyttelyn kilpailuun osallistuneista upeista valokuvista. Valtavat kiitokset kaikille ihania kevätkuvia lähettäneille! 

Lue lisää