Luonto-Liiton metsäryhmän kaupunkimetsiä puolustava Kaadetaan kaava, ei metsää! -kampanja käynnistyy Jyväskylässä

artikkeli-kaadetaan-kaava-ei-metsää

Luonto-Liiton metsäryhmän kaupunkimetsiä puolustava Kaadetaan kaava, ei metsää! -kampanja käynnistyy Jyväskylässä

Jyväskylän Kaadetaan kaava, ei metsää! -kampanja käynnistyy Tammirinteen metsässä lauantaina 15.10. klo 13-16 järjestettävällä lähimetsätapahtumalla. Tapahtuma järjestetään yhteistyössä paikallisten asukkaiden kanssa ja sillä halutaan muistuttaa lähimetsien tärkeydestä sekä siitä, että aidosti kestävä kaupunki suojelee luonnon monimuotoisuutta. Jyväskylän jäljellä olevat metsät ja monimuotoinen lähiluonto on säilytettävä ja rakentaminen ohjattava pois metsäalueilta. Hyvinvoiva lähiluonto on hyvinvoivan kaupungin elinehto. 

Luonto-Liiton metsäryhmä järjestää syksyn aikana lähimetsätapahtumia sekä mielenosoituksia kaupunginvaltuuston ja kaupunkirakennelautakunnan kokousten yhteydessä osana kampanjaa. Kampanjassa pyritään rakentavaan ja ratkaisukeskeiseen vuorovaikutukseen päättäjien kanssa, ja tavoitteena on luoda vuoropuhelua yhteiskunnan eri sektoreiden välillä. Haluamme osana kampanjaa myös kartoittaa alueita, joita hyödyntämällä voisi välttää luontokohteiden hävittämistä.

Kaadetaan kaava, ei metsää! -kampanjassa vaaditaan, että: 

1) Luonto- tai virkistysarvoiltaan merkittäviin kaupunkimetsiin rakentaminen lopetetaan. Kaupunkimetsiin rakentamista osoittavat, luontoarvoja uhkaavat kaavat perutaan, eikä uusia enää valmistella. 

2) Rakentaminen tulee keskittää jo rakennettuihin ympäristöihin, ja muutoin selvittää metsää säästäviä vaihtoehtoja rakentamisessa. Jyväskylän tulee tarkastella uudelleen tavoitettaan kaavoitettavien omakotitalotonttien vuosittaisesta määrästä, ja selvittää mahdollisuuksia panostaa tiiviimpään kaupunkirakenteeseen, esimerkiksi kerrostaloasumiseen.  

3) Kaupunkilaisille taataan realistiset ja aidot mahdollisuudet osallistua kaupunkisuunnittelua ja kaavoitusta koskevaan päätöksentekoon. 

Euroopan Unionin biodiversiteettistrategian ja Suomen luontopaneelin mukaan luontokadon pysäyttämiseksi 30% metsistä sekä kaikki luonnontilaiset ja luonnontilaisen kaltaiset metsät tulee suojella. Suojelun tulee tapahtua maakuntakohtaisesti. On ensiarvoisen tärkeää, että Jyväskylä saattaa omistamissaan metsissä kaikki jäljellä olevat METSO-ohjelman kriteerit täyttävät metsät pysyvään suojeluun. Kaavoittamista tulee rajoittaa myös talousmetsäkäsittelyn kohteena olleissa metsissä, sillä vaikka ne eivät vastaisi luonnontilaista metsää luontoarvoiltaan, niillä on usein tärkeä rooli osana ekologista verkostoa. 

Lisäksi lähimetsät tutkitusti ylläpitävät kaupunkilaisten hyvinvointia ja terveyttä. Siksi niiden tulee olla kaikkien saavutettavissa. Kaupunkimetsiin sijoittuvat rakennushankkeet lähes poikkeuksetta hävittävät asukkaiden virkistyskäytössä olevia lähimetsiä, joita ei enää rakentamisen jälkeen saada takaisin. Viheralueissa on myös erotettava metsät puistoista – rakennetuilla puistoilla ei voi korvata luonnonmetsää. 

Rakentamista on suunnattava pois metsäalueilta jo rakennettuihin ympäristöihin, hyödyntämättömille tonteille ja tyhjillään oleviin kiinteistöihin. Jyväskylä on kasvava kaupunki, jonka AVOin kaupunkiympäristö -politiikka korostaa luontoa ja kestävää rakentamista yhtenä kaupungin kehittämisen kulmakivenä. Tällä hetkellä kirjausten ja toiminnan välillä on kuitenkin ristiriita: kaupunki on asettanut vuosittaiseksi tavoitteekseen noin 70 omakotitalotonttia ja muuta rakentamista luonnon viherpeittoa vähentämään. Jos asukkaita houkutellaan rakentamaan yhä enemmän suuria omakotitaloja, joita poikkeuksetta kaavoitetaan metsiin, ei ole mitenkään mahdollista samalla estää luontokatoa, säilyttää hiilinieluja tai saavuttaa muitakaan kaupungin itselleen asettamia resurssiviisauden ja kestävän kehityksen tavoitteita. 

Nykyään asukkaiden todelliset vaikutusmahdollisuudet kaupunkinsa kaavoitusprosesseissa ovat heikot. Asukkaiden mielipiteitä huomioidaan ainoastaan rajattuihin yksityiskohtiin liittyvissä kysymyksissä, kun suuret linjat näyttävät olevan jo valmiiksi päätettyjä. Kaavoitukseen liittyvä tieto tulee olla helposti kaikkien saatavilla ja päätökset tulee tehdä vuorovaikutuksessa. Kaupunkilaisten ääntä on kuunneltava ja luontoarvot huomioitava.

Lisätietoja ja yhteydenotot: 

kampanja Jyväskylässä

Elina Ilves, Kaadetaan kaava, ei metsää! -kampanja Jyväskylä 

kaadetaankaavajkl(a)gmail.com

kampanja Jyväskylässä ja erityisesti Tammirinne

Suvi Pirinen, Asmalammen ja Tammirinteen asukkaiden edustaja 

Suvi.pirinen(a)hotmail.com 

+35841 4368791 

kampanja yleisesti ja Luonto-Liiton metsäryhmä

Aino Juvonen, Kaadetaan kaava, ei metsää -kampanjakoordinaattori

kaadetaankaava(a)gmail.com

kampanja yleisesti ja Luonto-Liiton metsäryhmä

Reija Mikkola, metsävastaava, Luonto-Liitto 

reija.mikkola(a)luontoliitto.fi 

+35845 1179 610 

Lähimetsätapahtuman tarkemmat tiedot Facebook-tapahtumassa: https://fb.me/e/2lExVyVQb 

Kampanjan sometilit

Facebook

Kaadetaan kaava JKL

Kaadetaan kaava, ei metsää -kampanja

Instagram

@kaadetaankaavajkl

@kaadetaankaava

Lue myös Luontoliiton muita uutisia

Valokuvakilpailun virtuaalinäyttely

Luontoliiton ja Suomen Luonnonvalokuvaajat ry:n keväiseen valokuvakilpailuun osallistui suuri määrä eri-ikäisiä lapsia ja nuoria. Kisan taso oli korkea, ja voittajiksi valittiin 14-vuotias Kaapo ja 17-vuotias Aino. Halusimme koota pienen virtuaalinäyttelyn kilpailuun osallistuneista upeista valokuvista. Valtavat kiitokset kaikille ihania kevätkuvia lähettäneille! 

Lue lisää