Ilveksen kannanhoidollinen metsästys ei hyödytä luontoa

Luontoliiton susiryhmä järjestää mielenosoituksen ilvesten puolesta perjantaina 3.11.2023 kello 13–14 Suomen riistakeskuksen edessä. Mielenosoituksessa vaaditaan ilveksen kannanhoidollisen metsästyksen lopettamista Suomessa. 

Suomen riistakeskuksen myöntämät 300 niin sanottua kannanhoidollista poikkeuslupaa ilveksen tappamiseksi poronhoitoalueen ulkopuolella ovat lainvastaisia. Ilves on luokiteltu EU:n luontodirektiivin tiukasti suojeltuihin lajeihin, ja ilveksen tahallinen tappaminen on kiellettyä luontodirektiivin artiklan 12 perusteella.

Ilveksen tappaminen tulisi sallia vain tapauskohtaisesti ja erittäin poikkeuksellisissa tilanteissa, mikäli mitään muita vaihtoehtoja ei ole. Tästä huolimatta Suomen riistakeskus myöntää vuosittain kannanhoidollisia poikkeuslupia ilveksen ja muiden suurpetojen metsästykseen. Myönnetyillä poikkeusluvilla pyritään muun muassa estämään ilveskannan kasvu ja rajoittamaan lajin luontaista levittäytymistä.

Euroopan komission mukaan poikkeusluvilla ei ole tarkoitus rajoittaa tiukasti suojeltujen lajien kuten ilveksen kantojen kasvua. Myös korkeimman hallinto-oikeuden ilveksiä koskevassa päätöksessä todetaan, että kannanhoidollinen metsästys sellaisenaan ei ole hyväksyttävä päämäärä luontodirektiivin määräyksistä poikkeamiseen.

Ilveksen kannanhoidollinen metsästys on trofeemetsästystä

Mielipidekyselyt osoittavat, että suomalaisten suhtautuminen ilvekseen on hyvin positiivinen. On aiheellista kysyä, miksi rauhoitettuja ilveksiä halutaan tappaa. Myönnettyjen kaatolupien perusteluissa puhutaan siitä, että myöntämällä kannanhoidollisia poikkeuslupia perinteisen suomalaisen metsästyskulttuurin jatkumo turvataan ja ilveksen arvostus riistaeläimenä säilyy edelleen.

Ilveksen metsästyksessä on kyse trofeemetsästyksestä, sillä kannanhoidollisesti ammutun ilveksen osia saa pitää itsellään.

“Metsästysharrastuksen ylläpitäminen ei ole riittävä syy poiketa EU:n luontodirektiivissä asetetusta eläinlajien tiukasta suojelusta. Luonnonvaraisten eläinten hoidon tavoitteena pitäisi olla luonnon monimuotoisuuden suojeleminen ja palauttaminen, ei trofeen turvaaminen metsästäjille”, sanoo Luontoliiton suurpetovastaava Francisco Sánchez Molina.

Hyvinvoiva ilveskanta lisää luonnon monimuotoisuutta ja tuo monia ekologisia ja kulttuurisia hyötyjä ihmisille. Ilvekset pitävät runsaita kauriskantoja terveinä saalistamalla heikkoja yksilöitä. Ilvekset ehkäisevät samalla tautien leviämistä. Valkohäntäkauris on vieraslaji, joka on hyötynyt ilmaston lämpenemisestä, suurpetokantojen pienuudesta ja metsästäjien ylläpitämästä ruokinnasta.

“Suomen riistakeskuksen käyttämät syyt ilveskannan rajoittamiseen eivät ole oikeuskäytännössä asetetun vaatimustason tai nykyajan ekologisen ymmärryksen mukaisia. Ilveksen kannanhoidollinen metsästys tulisi lopettaa”, sanoo Luontoliiton susiryhmän puheenjohtaja Mari Nyyssölä-Kiisla.

Lisätiedot: 

Francisco Sánchez Molina, Luontoliiton suurpetovastaava 
p. 044 516 6227 
francisco.sanchez@luontoliitto.fi  

Mari Nyyssölä-Kiisla, Luontoliiton susiryhmän puheenjohtaja 
p. 045 126 8068 
susiryhma@luontoliitto.fi   

Lue myös Luontoliiton muita uutisia

Osallistu

Ilmastoryhmä kutsuu toimintaan

Lauantaina 9.12. klo 12–16 Luontoliiton ilmastoryhmä soluttautuu joulumarkkinoille ja pystyttää jollekin Helsingin keskustan aukiolle ympäristölle haitallisten tukien infopisteen. Aktio osuu aikaan, jolloin maailmanlaajuinen huomio on kiinnitetty YK:n ilmastokokoukseen, COP28:een, jonka suurena teemana on fossiilisista irtautuminen.

Lue lisää

Joulukalenteri pyörähtää käyntiin pe 1.12.

Tällä viikolla perjantaina vietetään joulukuun ensimmäistä päivää. Se tarkoittaa myös Luontoliiton perinteisen somejoulukalenterin käyntiin pyörähtämistä Instagramissa ja Facebookissa.  Joulukalenterissa on luvassa on talviluonnon ihmeitä ja

Lue lisää