Vastuullisuus­kumppanit

Suuria muutoksia tehdään yhdessä! Siksi Luontoliitto on aloittanut 80-vuotisjuhlavuoden kunniaksi yhteistyön eri alojen toimijoiden kanssa.

Tutustu vastuullisuuskumppaneihimme ja yhteistyömme sisältöihin ja tuloksiin.

Lue lisää vastuullisuusyhteistyöstä

Vantaan Energian logo

Vantaan Energia ja Luontoliitto edistävät yhdessä kiertotaloutta ja luonnon monimuotoisuutta

Vuoteen 2030 mennessä hiilinegatiiviseksi kiertotalousenergiayhtiöksi tähtäävä Vantaan Energia ja Luontoliitto ovat aloittaneet vastuullisuusyhteistyön. Yhteistyön tavoitteena on lisätä yhteiskunnallista keskustelua ja ymmärrystä kestävään energiaan, kiertotalouteen ja luonnon
monimuotoisuuteen liittyen. 

“Näen tässä yhteistyössä molemminpuolisen oppimisen mahdollisuuksia. Energiayhtiöiden merkitys päästöjen vähentämisessä on todella merkittävä ja päästövähennysten lisäksi on kiinnitettävä aiempaa suurempaa huomiota luonnon monimuotoisuuden suojelemiseen”, Luontoliiton toiminnanjohtaja Riku Eskelinen sanoo.

“Energiayhtiöiden muutos päästöttömiksi ja resurssiviisaiksi vaatii todella nopeita ja suuria päätöksiä. Meille on tärkeää käydä laajaa yhteiskunnallista keskustelua siitä, kuinka muutos tehdään niin että kaikki näkökulmat otetaan huomioon”, Vantaan Energia toimitusjohtaja Jukka Toivonen sanoo.

Lisäksi Luontoliitto auttaa Vantaan Energiaa kehittämään toimintaansa sellaiseen suuntaan, joka ottaa luonnon monimuotoisuuden paremmin huomioon. 

Luontoliitto on muun muassa osallistunut johtoryhmän tapaamisiin. 

“Olin positiivisesti yllättynyt siitä kunnianhimosta, jolla Vantaan Energia suhtautuu luonto- ja ilmastokysymyksiin, ja etenkin konkreettisista suunnitelmista ja päätöksistä jo tässä vaiheessa”, kertoo Luontoliiton metsäryhmään kuuluva luonnonmaatieteiden väitöstutkija Helena Rautakoski

Kysy lisää yhteistyön toteutuksesta:

Markkinointi- ja viestintäpäällikkö Teija Korpela, teija.korpela(a)vantaanenergia.fi, 050 4396416

Viestintäpäällikkö Merja Forsman, merja.forsman(a)luontoliitto.fi, 040 8618915

www.vantaanenergia.fi

Pohjantähti tukee Luontoliiton leiritoimintaa

Vakuutusyhtiö Pohjantähti on Luontoliiton valtakunnallisen leiri- ja kerhotoiminnan virallinen tukija vuonna 2024. Luontoliitto järjestää kerhoja ja leirejä lapsille ja nuorille laajasti ympäri Suomen.  

”Leireille on todella paljon kysyntää ja lisäresurssit ovat ehdottomasti tarpeen. Etuna leiritoiminnan kasvattamisessa on myös se, että voimme tarjota nuorille lisää kesätöitä. Monille nuorille Luontoliiton leiriohjaajan pesti on ensimmäinen työpaikka”, kertoo Luontoliiton toiminnanjohtaja Riku Eskelinen. 

Taloudellisen tuen lisäksi Pohjantähti on toiminut asiantuntijaroolissa Luontoliiton leirien ja kerhojen turvallisuusohjeistuksien päivittämisessä.  

“Luontoliiton leirin- ja kerhonohjaajakoulutuksissa turvallisuusasiat ovat tärkeässä roolissa. Turvallisuussuunnitelma ja riskianalyysi ovat tärkeitä työkaluja tapaturmien ennaltaehkäisyssä. Turvallinen toimintaympäristö on edellytys hauskalle leiri- tai kerhokokemukselle”, kertoo Luontoliiton ympäristökasvatuspäällikön sijainen Heini Ojala. 

 

Kysy lisää yhteistyön toteutuksesta: 

Merja Forsman, merja.forsman(a)luontoliitto.fi, 040 861 8915 

Emmi-Maaria Tammisto, emmi.maaria.tammisto(a)pohjantahti.fi, 040 455 2401 

John Nurmisen Säätiö ja Luontoliitto jatkavat Itämeri -kouluvierailuja valtakunnallisesti

Vuonna 1992 perustetun John Nurmisen Säätiön tavoite on pelastaa Itämeri ja sen perintö tuleville sukupolville. Säätiö parantaa Itämeren tilaa konkreettisilla toimilla ja vaalii mereen liittyvää kulttuuriperintöä. John Nurmisen Säätiö tukee lasten ja nuorten ympäristökasvatusta mahdollistamalla Luontoliiton Itämeri-kouluvierailut, joita vuonna 2022 toteutettiin yli 130. Tänä vuonna Itämeri-vierailuja on tarkoitus toteuttaa 200. Säätiö myös laatii yhdessä Luontoliiton kanssa Itämeri-aiheista ympäristökasvatusmateriaalia kouluja ja kerhoja varten.  

Luontoliitto ja John Nurmisen Säätiö aloittivat vuonna 2019 Muoviton meri -kampanjan, jonka tarkoituksena on tuoda esille merten roskaantumista ja sitä, miten jokainen voi omilla valinnoillaan vähentää meriroskaa. Yhteistyön tuloksena on järjestetty kymmeniä tapahtumia ja rantojen siivoustempauksia. Tänä vuonna Muoviton meri -kampanjan meriroskalähettiläät jalkautuvat uimarannoille.

Kysy lisää yhteistyön toteutuksesta:

Sofia Kaipainen, sofia.kaipainen(a)luontoliitto.fi, 040 8207871

Ville Laitinen, ville.laitinen(a)luontoliitto.fi, 044 7006113

Säde Mäkipää, sade.makipaa(a)jnfoundation.fi, 050 3839292

Ruohonjuuri puolustaa metsäluontoa yhdessä Luontoliiton kanssa

Ruohonjuuri on kokonaisvaltaisen ja luonnonmukaisen hyvinvoinnin ekokauppaketju. Ruohonjuuren perustamisasiakirjaan on vuonna 1982 linjattu, että Ruohonjuuren toiminta nojautuu kestävän kehityksen periaatteisiin, joiden mukaan meillä ei ole oikeutta evätä tulevilta sukupolvilta mahdollisuutta tehdä asioita, joita meillä on oikeus ja mahdollisuus tehdä tänään.  

Vuonna 2022 Ruohonjuuri aloitti kumppanuuden Luontoliiton Metsäryhmän kanssa. Suurin osa Ruohonjuuren tuesta käytetään kuntien ja seurakuntien metsissä tehtäviin kartoituksiin, joiden avulla voidaan saada suojeltua merkittäviä määriä metsää ja torjuttua luontokatoa. Lisäksi osa tuesta käytetään metsäretkien järjestämiseen sekä viestintään, jolla rikotaan metsiemme tilaan liittyviä myyttejä ja kannustetaan ihmisiä suojelemaan metsiä sekä keksimään vaihtoehtoja hakkuille.  

Kysy lisää yhteistyön toteutuksesta:  

Metsävastaava Reija Mikkola, reija.mikkola(a)luontoliitto.fi, 045 117 9610

Asiakaskokemusjohtaja Päivi Korteniemi, paivi.korteniemi(a)ruohonjuuri.fi, 040 715 5262

Vantaan Energia ja Luontoliitto suojelevat yhteistyössä luonnon monimuotoisuutta

Vuoteen 2030 mennessä hiilinegatiiviseksi kiertotalousenergiayhtiöksi tähtäävä Vantaan Energia ja lasten ja nuorten ympäristöjärjestö Luontoliitto aloittavat ainutlaatuisen yhteistyön vuoden 2023 alusta. Yhteistyön tavoitteena on lisätä yhteiskunnallista keskustelua ja ymmärrystä kestävään energiaan, kiertotalouteen ja luonnon monimuotoisuuteen liittyen.

” Näen tässä yhteistyössä molemminpuolisen oppimisen mahdollisuuksia. Energiayhtiöiden merkitys päästöjen vähentämisessä on todella merkittävä, ja päästövähennysten lisäksi on kiinnitettävä aiempaa suurempaa huomiota luonnon monimuotoisuuden suojelemiseen. Nuorten on myös tärkeää päästä näkemään käytännössä, miten siirtymä kohti kiertotaloutta ja luontoystävällisempää on tapahtumassa ja mitä haasteita energia-ala tällä polulla kohtaa” kertoo Luontoliiton toiminnanjohtaja Riku Eskelinen.

” Energia on kaiken modernin elämän perusta. Energiayhtiöiden muutos päästöttömiksi ja resurssiviisaiksi vaatii todella nopeita ja suuria päätöksiä. Meille on tärkeää käydä laajaa yhteiskunnallista keskustelua siitä, kuinka muutos tehdään niin että kaikki näkökulmat otetaan huomioon. Siksi on tosi hienoa, että pääsemme keskustelemaan Luontoliiton kanssa luonnon monimuotoisuudesta toiminnassamme ja siitä, mitä lasten ja nuorten olisi hyvä ymmärtää kestävästä energiatulevaisuudesta ja kiertotalouden roolista”, Vantaan Energian toimitusjohtaja Jukka Toivonen sanoo.

Lue lisää… (tästä klikkaamalla avautuu uusi aukeama yhteistyölle, mukaan mm. Vantaan Energian ”Kohti hiilinegatiivistä energiajärjestelmää” sekä päivitettyä tietoa yhteistyön etenemisestä.)

Auta meitä säilyttämään luonto lapsille

Suuria muutoksia tehdään yhdessä! Siksi Luontoliitto on aloittanut 80-vuotisjuhlavuoden kunniaksi yhteistyön eri alojen toimijoiden kanssa.

Vastuullinen yritystoiminta ei ole enää vain kilpailuvaltti, se on välttämättömyys. Yhä useammat meistä myös haluavat toimia vastuullisemmin.

FIBSin Yritysvastuu 2021 -tutkimuksen mukaan suomalaisten yritysten vastuullisuustyössä onkin tapahtunut ennennäkemättömän suuria muutoksia.  

Hyvä niin, sillä muutokseen tarvitaan meitä kaikkia. Siksi me Luontoliitolla aloitimme ensimmäistä kertaa 80 vuoteen yhteistyön yritysten kanssa. Haluamme haastaa yritykset ratkomaan kanssamme aikamme suurimpia haasteita ja toimimaan vastuullisesti, että Suomen luonto säästyisi myös tuleville sukupolville.

Luontoliitto kasvattaa tiedostavampaa sukupolvea

Lapset ansaitsevat toivoa ja tiedon siitä, että me aikuiset – niin yrityksissä kuin järjestöissä –toimimme kestävän tulevaisuuden puolesta. 

Yhteistyössä voimme vaikuttaa ja tehdä enemmän: Suojella metsiä, Itämerta, suurpetoja, virtavesiä ja tehdä työtä ilmaston lämpenemisen hidastamiseksi. Järjestää leirejä, kerhoja ja kouluvierailuja. Jakaa arvokasta tietoa siitä, miten meistä jokainen voi toimia vastuullisemmin.

Kun vaikutamme lapsiin ja nuoriin, vaikutamme tulevaisuuden kuluttajiin, työntekijöihin ja päättäjiin.

Ympäristövastuu on yksi kuumimmista aiheista

Ympäristövastuu on yksi tämän hetken kuumimmista aiheista. Ilmastonmuutos ja luonnon köyhtyminen ovat uhka tulevaisuuden liiketoiminnalle ja maailmalle sellaisena kuin me sen tunnemme.

Yrityksen on nykyään kyettävä osoittamaan, miten se toimii vastuullisesti. Asiakkaat, työntekijät ja -hakijat, media ja muut sidosryhmät haluavat tietää konkreettisesti ja kiinnostavalla tavalla, miten vastuullisuus on tuotu osaksi yrityksen arkea.

Vastuuasioista viestiminen on paitsi välttämättömyys myös mahdollisuus: vastuu ympäristöstä ja tulevista sukupolvista koskettaa meitä kaikkia. Silti FIBSin Yritysvastuu 2021 -tutkimuksen mukaan kestävän kehityksen liiketoimintamahdollisuuksia ei vielä tunnisteta.

Yhteistyö Luontoliiton kanssa

Yhteistyömahdollisuudet Luontoliiton kanssa ovat monipuoliset. Voit auttaa meitä yksittäisillä lahjoituksilla, olemalla mukana tietyssä hankkeessamme tai ryhtymällä pitkäaikaisemmaksi yhteistyö- tai pääyhteistyökumppaniksemme.

Me voimme rakentaa yhteistyömme yrityksesi vastuullisuusohjelmaan sopivaksi. Toteutamme vastuullisuusyhteistyön ammattimaisesti yhdessä laaditun toimintasuunnitelman mukaisesti ja olemme tukenasi kehittämässä yrityksesi liiketoiminnasta vastuullisempaa.

 

Olethan yhteydessä meihin! Tehdään yhdessä hyvää,

yhteystiedot_merja_forsman-png
MERJA FORSMAN

Luontoliiton viestintäpäällikkö
+358 40 8618915
merja.forsman@luontoliitto.fi