Luontoliiton turvallisemman tilan periaatteet

Ole avoin muita kohtaan ja tiedosta ennakkoasenteesi.

Kohtaa uudet aiheet ja henkilöt ennakkoluulottomasti. Ota uudet tilanteet mahdollisuutena oppia uutta ja kehittyä. Pyri tiedostamaan ja tunnistamaan asenteesi ja niiden vaikutus siihen, miten kohtelet muita.

Kunnioita kaikkia, mukaan lukien itseäsi.

Kunnioita jokaisen rajoja, sekä psyykkisiä että fyysisiä. Kysyminen on ainoa tapa saada tietää toisen ihmisen rajat. Muista, että ihmisten taustat, kokemukset ja näkökulmat ovat erilaisia. Kiinnitä huomioita sanavalintoihisi ja huumorin käyttöön. Älä kosketa ketään ilman lupaa, äläkä kommentoi muiden tai omaa kehoa epäkunnioittavasti. Ein sanominen tarkoittaa eitä. Lopeta tai muuta käytöstäsi, jos toinen sitä pyytää. 

Vältä tekemästä oletuksia kanssaihmisistä.

Ihmiset tekevät tiedostamattaan oletuksia. Muista, että oletukset eivät ole tietoa, ja vältä niiden tekemistä. Anna jokaisen määritellä itse itsensä. Älä tee oletuksia esimerkiksi toisten kyvykkyydestä, taustasta, terveydentilasta, sukupuolesta, jaksamisesta tai elämäntilanteesta. Anna jokaisen päättää, mitä haluaa itsestään kertoa. 

Tunnista oma valta-asemasi ja etuoikeutesi.

 Pyri toimimaan niin, että otat asemasi huomioon käytöksessäsi. Etuoikeutesi voivat liittyä esim. ihonväriin, kieleen, kansalaisuuteen, sukupuoleen, ikään, toimintakykyyn, vammattomuuteen tai sosioekonomiseen taustaan. Tiedosta, että myös tieto on valtaa, ja pyri avoimeen ja läpinäkyvään tiedon jakamiseen.

Puutu tilanteisiin, jossa turvallisempi tila ei toteudu.

Olemme kaikki yhteisesti vastuussa turvallisemman tilan luomisesta. Jos huomaat häirintää tai muuta epäasiallista kohtelua, puutu asiaan. Jos tarvitset apua ja tukea tilanteeseen puuttumiseen, ole matalalla kynnyksellä yhteydessä tilaisuuden järjestäjiin tai Luontoliiton turvallisemman tilan yhteyshenkilöön. Voit myös täyttää verkossa anonyymin lomakkeen (tulossa).

Kannusta ja anna kaikille tasapuolisesti tilaa. Muista kiittää.

Kuuntele, kannusta ja anna kaikille tilaa. Yritä käyttää kieltä, jota kaikki ymmärtävät ja selitä, jos joku ei ymmärrä. Pyri mahdollistamaan kaikkien osallistuminen tekemiseen ja keskusteluun, myös hiljaisempien. Vaalitaan yhdessä kiittämisen kulttuuria ja juhlitaan onnistumisia.

Tee parhaasi, se riittää.

Kaikki mokaavat joskus. Tärkeintä on tehdä parhaansa ja olla halukas kantamaan vastuuta, tiedostamaan ja korjaamaan toimintaansa. On sallittua olla väärässä ja tärkeää kysyä, jos ei ymmärrä. Tuetaan toisiamme ja kehitytään yhdessä.

 

Luontoliiton turvallisemman tilan yhteyshenkilö on Sami Säynevirta: sami.saynevirta@luontoliitto.fi