Leirit ja kerhot

Lastentoimintamme ytimessä ovat kesäleirit. Perinteinen leiripaikkamme on Koppanan leirikeskus Oulunsalossa, missä lapset saavat nauttia kesästä ja luonnosta.

Järjestämme myös nuorten leirejä. Leireillä aiheina voivat olla esimerkiksi kestävät kulutustottumukset, lajintuntemus tai ajankohtaiset ympäristökysymykset. 

Lasten luontokerhoja pidetään kouluvuoden aikana. Kerhoissa leikitään, retkeillään lähiluonnossa sekä askarrellaan, tehdään puuhatehtäviä ja opitaan samalla kiehtovia asioita luonnosta. Jokaisella kerhokerralla on mukavaa luontoaiheista puuhaa.

Pyrimme edistämään hyvän luontosuhteen muodostumista positiivisten luontokokemusten kautta. Näitä kokemuksia voimme tarjota muun muassa luontoaiheisten kerhojen, retkien ja leirien kautta. Kannustamme katsomaan luontoa ihmettelevin silmin ja vastaamaan kysymyksiin. Mikä lintu se tuolla laulelee? Kukas tuosta hangen yli on loikkinut? Mistä mustikoita löytää?