Haavoittuva monimuotoisuus -kouluvierailuhanke alkaa!

kurssit_01_neliokuva_Eetu_Haverinen

Luontoliiton uusi Haavoittuva monimuotoisuus – ilmastonmuutos ja luontokato (Haamu) -kouluvierailuhanke käynnistyy keväällä 2023. Hankkeessa suunnitellaan, kehitetään ja tuotetaan nuorille suunnattua kasvatusmateriaalia ilmastonmuutoksen ja luontokadon välisestä suhteesta. Tarkoituksena on tuottaa neljä aiheeseen liittyvää videota sekä pilotoida uusi kouluvierailukonsepti yläkoululaisille ja sitä vanhemmille nuorille. Kevään aikana suunnitellaan ja tuotetaan materiaalit, ja kouluvierailut käynnistetään syksyllä 2023. 

Hankkeen keskeisiä teemoja ovat ilmastonmuutos ja luontokato, ympäristötunteet sekä ympäristövaikuttaminen. Hankkeessa tarkastellaan kahden aikamme suuren ympäristökysymyksen rajapintoja ja yhteyksiä, sekä niiden herättämiä tunteita. Lisäksi videoilla ja kouluvierailuilla tuodaan esiin, miten jokainen nuori voi löytää oman tapansa toimia ja vaikuttaa. Nuoria kannustetaan toivoon ja toimintaan. Hankkeen tavoitteena on tarjota opettajille tukea ilmastokasvatukseen, sekä edistää nuorten hyvinvointia vastaamalla nuorten kasvaneeseen huoleen ilmastosta ja ympäristöstä. Tahdomme tarjota ratkaisukeskeisen tietopaketin, joka ohjaa aktiiviseen toimintaan ja tarjoaa uusia, toiveikkaampia tulevaisuudenkuvia. 

Nuorille tuotetaan noin neljä kappaletta lyhyitä, selkeitä ja informatiivisia videoita hankkeen teemoista. Videoiden päätavoite on herättää katsoja ymmärtämään ihmisen toiminnan selkeä yhteys ja vaikutus luontokatoon ja ilmastonmuutokseen, ja sitä kautta oman toiminnan merkitys kestävämmän tulevaisuuden puolesta. Videoita hyödynnetään kouluvierailuilla sekä levitetään nuorten suosimilla kanavilla. 

Kouluvierailujen kohderyhmänä ovat yläkoulut, toisen asteen oppilaitokset sekä nuorisotyö eri puolilla Suomea. Vierailut tulevat olemaan kaksiosaisia, eli samassa koulussa käydään kahdesti noin 90 minuutin mittaisella vierailulla. Ensimmäinen osa tarjoaa tietoa ja käsittelee ympäristötunteita, toisella puoliskolla pureudutaan ratkaisuihin ja toimintaan. Kaksiosaisten vierailujen välillä oppilaat tekevät annettuja tehtäviä ja syventävät osaamistaan. Tarkoituksena on luoda toiminnallinen, innostava ja osallistava vierailumateriaali, joka huomioi opetussuunnitelmien tavoitteet. Vierailujen pilotoiminen aloitetaan syksyllä 2023.  

Hanketta koordinoi kouluyhteistyövastaava Sofia Kaipainen, työtä ohjaa Luonto-Liiton työntekijöistä koostuva ohjausryhmä, ja hankkeen ideoinnista vastaa vapaaehtoisten työryhmä. Etsimme myös mahdollisia yhteistyökumppaneita! Ryhmätapaamisten lisäksi järjestämme kaksi kaikille kiinnostuneille avointa suunnittelupäivää Helsingissä – videoille lauantaina 25.3. ja kouluvierailuille lauantaina 6.5. Jos sinulla olisi hankkeelle annettavaa, ota yhteyttä, ja tule mukaan vaikuttamaan suomalaisten nuorten ympäristötietoisuuteen, ympäristötunteisiin ja tarjoamaan toiminnan väyliä! 

Tahdotko mukaan? Haluatko kysyä jotain?

Ota yhteyttä! 

Sofia Kaipainen 
Kouluyhteistyövastaava 
Luontoliitto 
040 820 7871 

Lue myös Luontoliiton muita uutisia

Valokuvakilpailun virtuaalinäyttely

Luontoliiton ja Suomen Luonnonvalokuvaajat ry:n keväiseen valokuvakilpailuun osallistui suuri määrä eri-ikäisiä lapsia ja nuoria. Kisan taso oli korkea, ja voittajiksi valittiin 14-vuotias Kaapo ja 17-vuotias Aino. Halusimme koota pienen virtuaalinäyttelyn kilpailuun osallistuneista upeista valokuvista. Valtavat kiitokset kaikille ihania kevätkuvia lähettäneille! 

Lue lisää