Vaalit 2023: Anna äänesi luonnolle

vaaliteesit_nettisivu

Luontoliiton tavoitteena on luonnon kanssa tasapainossa elävä ja luontoa kunnioittava yhteiskunta. Vuoden 2023 vaaleissa toivomme päättäjiltä järeämpiä otteita luontokadon ja ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi.

Tässä ovat Luontoliiton vaalitavoitteet:

  1. Nuoret osaksi päätöksentekoa  
  1. Kestävyyskasvatusohjelma Suomen kouluihin  
  1. Rajat talouskasvulle ja kulutukselle 
  1. Lisää suojelua ja rajat hakkuille 
  1. Lisää varoja luonnonsuojeluun 
  1. Uhanalaisten lajien metsästys on kiellettävä 

1. Nuoret osaksi päätöksentekoa  

Luonto- ja ilmastopaneeleihin tulee asettaa nuorten edustajisto, ja lapsille ja nuorille tulee lisätä vaikuttavia tapoja osallistua päätöksentekoon ilmasto- ja ympäristöasioissa. Nuoret tulee ottaa osaksi ilmasto- ja luontopäätöksentekoa, ja nuorten rooli tämän päivän aktiivisina vaikuttajina ja päättäjinä tulee tunnistaa. Nuorten osallisuus ministeriöiden alaisessa nuorten ilmasto- ja ympäristöryhmässä ei saa jäädä pinnalliseksi, vaan ryhmän tulee toimia mukana ilmastopolitiikan keskeisimmissä haasteissa. Kaikilla Suomen nuorilla tulee olla asuinpaikasta ja taustasta riippumatta mahdollisuus osallistua päätöksentekoon ja kokea vaikuttaminen hierarkiattomaksi ja jokaiselle mahdolliseksi. Nuorten omaehtoiseen toimintaan ja järjestötoimintaan tulee saada lisää resursseja ja tukea. 

2. Kestävyyskasvatusohjelma Suomen kouluihin 

Suomeen tulee perustaa valtakunnallinen ympäristö- ja kestävyyskasvatusohjelma. Kestävän yhteiskunnan rakentaminen vaatii uskottavia ja mittavia toimenpiteitä myös kasvatuksessa ja koulutuksessa. Luontoliitto esittää yhdessä yli 20 ympäristökasvatus- ja opetusalan järjestön kanssa valtakunnallisen Kestävä koulu -ohjelman käynnistämistä. Ohjelmassa varhaiskasvatuksen, peruskoulujen ja toisen asteen oppilaitosten oppijat saavat valmiuksia kestävän tulevaisuuden rakentamiseen. Ohjelman perustana on ekologinen kestävyys. Laadukkaan ohjelman varmistamiseksi myös sen rahoituksen tulee olla riittävä. 

3. Rajat talouskasvulle ja kulutukselle 

Suomen tulee asettaa rajat talouskasvulle ja ekologiset reunaehdot kulutukselle, jotta voidaan taata planetaarinen ja inhimillinen hyvinvointi. Luontokato ja ilmastonmuutos eivät tule pysähtymään ja oikeudenmukaisuus maailmassa ei toteudu, mikäli jatkuvaa kasvua tavoittelevasta markkinataloudesta ei siirrytä hallitusti mutta ripeästi ekologisesti kestävään ja oikeudenmukaiseen talousjärjestelmään. Suomen tulee olla ensimmäisten maiden joukossa ottamassa konkreettisia askeleita systeemitason muutoksessa kohti uutta talous- ja yhteiskuntajärjestelmää. Siirtymä on tehtävä vaiheittain ja kulutukselle ja päästöille on ensimmäisenä nopeasti asetettava ekologiset reunaehdot ja tavoitteet luonnonvarojen säästämiseksi. 

4. Lisää suojelua ja rajat hakkuille  

Suomen tulee pysäyttää luontokato vuoteen 2030 mennessä noudattamalla kunnianhimoisesti kansainvälisiä sitoumuksia. Tavoitteena on 30 prosentin suojelu maa- ja vesialueilla. Tästä tiukkaa suojelua tulee olla vähintään 10 prosenttia elinympäristö- ja maakuntakohtaisesti. Kaikki jäljellä olevat luonnonmetsät tulee suojella alkaen valtion metsistä, joissa tarvitaan 500 000 ha lisää suojelua. Hakkuut tulee rajoittaa tasolle, jossa luontokadon pysäyttäminen ja ilmastonmuutoksen torjuminen ovat mahdollisia. Hiilinielut on palautettava tasolle, jossa hiilineutraalisuustavoite vuoteen 2035 mennessä voidaan saavuttaa.  

5. Lisää varoja luonnonsuojeluun

Luonnonsuojelun rahoitus on sidottava bruttokansantuotteeseen ja ympäristölle haitallisimpia tukia tulee karsia. Valtio ei ole käynyt kymmeneen vuoteen läpi tukien ja verotuksen haitallisia vaikutuksia luontoon. Esimerkiksi turpeen ja dieselin käyttöä tuetaan muita polttoaineita matalammalla verotuksella. Valtion yritystukiin ja muuhun rahoitukseen tulee asettaa kriteerejä, joilla varmistetaan, että tuet eivät kohdistu luonnolle haitallisimpien toimintojen ja kulutuksen edistämiseen. Tukia tulee ohjata luonnon kannalta hyödyllisimpiin toimintoihin, ensisijaisesti suojeluun ja lisäksi elinympäristöjen ennallistamiseen. 

6. Uhanalaisten lajien metsästys on kiellettävä.  

Lajit, joiden populaatio on arvioitu Suomen, Euroopan tai maailman mittakaavalla uhanalaiseksi, pitäisi automaattisesti rauhoittaa metsästykseltä. Vaikka lajin Suomen kanta olisi elinvoimainen, lajin ollessa kansainvälisesti uhanalainen Suomen populaatiolla on muun muassa poikastuoton ja geneettisen monimuotoisuuden kautta erityisen tärkeä merkitys lajin suojelulle ja kannan elpymiselle. On resurssien tuhlausta, että samalla kun yhteiskunta käyttää rahaa ja vaivaa lajien suojeluun, uhanalaisia eläinkantoja heikennetään metsästyksellä. 

Lue myös

MicrosoftTeams-image-9

Maaliskuun puolivälissä kevät etenee verkkaisesti ympäri Suomen ja lumisade sekä talviset maisemat ovat yhä yleisiä etenkin Pohjois-Suomessa. Luonto alkaa kuitenkin hiljalleen heräillä kevääseen, ja päivät

Lue lisää
tapahtumakalenteri_mielenosoitus-scaled

Lauantaina 18.3. ympäri Suomea järjestettävä Luontomarssi vaatii päättäjiltä riittäviä toimia luontokadon pysäyttämiseksi ja hiilinielujen pelastamiseksi.  Luontomarssi järjestetään lauantaina 18.3. kello 13 ainakin 18 paikkakunnalla, esimerkiksi

Lue lisää
MicrosoftTeams-image-2

Luontoleirikesä lähestyy, ilmoittaudu mukaan kesän ikimuistoisimpaan seikkailuun!  Luontoliiton piirit järjestävät päivä- ja yönylileirejä lapsille, nuorille ja perheille. Leireillä osallistujat pääsevät tutkimaan luontoa, tekemään ympäristötaidetta, retkeilemään

Lue lisää
vaaliteesit_nettisivu

Luontoliiton tavoitteena on luonnon kanssa tasapainossa elävä ja luontoa kunnioittava yhteiskunta. Vuoden 2023 vaaleissa toivomme päättäjiltä järeämpiä otteita luontokadon ja ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi. Tässä ovat Luontoliiton

Lue lisää
kuukaudentekija_nettisivu_otto-1

Tänä vuonna juhlitaan Luontoliiton 80-vuotista taivalta. Sen kunniaksi haluamme antaa tunnustusta Luontoliiton tekijöille ja vapaaehtoisille, sillä ilman heidän arvokasta työpanostaan ei olisi Luontoliittoa. <3  Kuukauden

Lue lisää
luontoliiton-metsakartoittajia-lapissa.-luontoliiton-metsaryhma.

Luontoliiton metsäryhmä ja Suomen evankelis-luterilainen kirkko ovat käynnistäneet yhteistyön seurakuntien metsien monimuotoisuuden kartoittamiseksi ja metsien suojelun edistämiseksi. Luomakunnan metsät -hankkeessa Luontoliiton metsäryhmä tarjoaa tukea seurakuntien omistamien metsien luontoarvojen selvittämisessä.

Lue lisää