Toimintaryhmät

Luontoliiton valtakunnallisissa toimintaryhmissä pääset työskentelemään luonnonsuojelun ja ympäristöpoliittisen vaikuttamisen parissa. Toimintaryhmiin voit tulla mukaan asuinpaikastasi riippumatta!

Toimintaryhmät tekevät tärkeää työtä ympäristön hyväksi muun muassa levittämällä tietoa ja vaikuttamalla asenteisiin. Ryhmissä pääset tekemään konkreettista luonnonsuojelutyötä esimerkiksi petoaitojen pystyttämisen, luontokartoitusten sekä kunnostus-, ennallistamis- ja siivoustalkoiden merkeissä. Toimintaryhmät järjestävät myös kursseja, retkiä ja leirejä.

Tule kampanjoimaan metsien, ilmaston, vesistöjen, uhanalaisten eläinten ja luonnon monimuotoisuuden puolesta yhdessä Luontoliiton asiantuntijoiden kanssa. Mukaan ovat tervetulleita kaikki ympäristövaikuttamisesta ja luonnonsuojelusta innostuneet!

Tutustu toimintaryhmiimme