Tule mukaan toimintaamme

Susiryhmän toiminta on avointa kaikille kiinnostuneille ja jokaiselle vapaaehtoiselle on tilaa ryhmässämme. Susiryhmän jäsenet toimivat vapaaehtoisesti ja tasa-arvoisesti suden ja muiden suurpetojen suojelun edistämiseksi.

Susiryhmän jäsenet tapaavat valtakunnallisesti etänä kuukausittain. Lisäksi Tampereella on oma jaosto, joka järjestää paikallistoimintaa aluella.

Kysy lisää susiryhmän vastaavalta.

Tavoitteet

Suomessa tulee olla pitkällä tähtäimellä niin ekologisesti kuin geneettisestikin kestävä ja elinvoimainen susikanta. Susien on annettava muodostaa laumoja lajityypilliseen tapaan. Koko Pohjolan elinvoimaisen susikannan ylläpitämiseksi on tärkeää, että susilla on mahdollisuus vaeltaa Suomen kautta myös Ruotsiin ja Norjaan.

Susikannan tämän hetkinen tilanne ja kehitys osoittavat, että yksin maa- ja metsätalousministeriön ja riistahallinnon johdolla toteutettu susikannan hoito ei ole toimiva. Susiasioiden kuten muidenkin suurpetokantojen hoidossa luonnon- ja ympäristönsuojelupuolen edustuksen tulisi olla vahvemmassa roolissa huolehtimassa uhanalaisten lajien tulevaisuudesta. Viranomaistyöskentelyyn pitää osallistua maa- ja metsätalousministeriön ja riistanhoitopiirien ohella.

Petokorvausmäärärahoja tulee korottaa ja osoittaa vuosittain rahaa vahinkoja ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin, kuten petoaitoihin. Petoaitojen rakentaminen ei saa olla vain kansalaisjärjestöjen aktiivisuuden varassa, vaan valtion on otettava vastuu asiasta. Poronhoitoalueella petovahinkojen korvaamista Ruotsin mallin mukaisesti on kokeiltava. Karjankasvattajia on kannustettava myös laumanvartijakoirien kouluttamiseen ja käyttämiseen. Uusia vahinkojen ennaltaehkäisytapoja pitää selvittää.

Suuria vahinkoja aiheuttavat susiyksilöt on mahdollista tarkoin kohdennetuilla toimenpiteillä poistaa, jos muut toimenpiteet vahinkojen ennaltaehkäisemiseen eivät auta.

Koiravahinkojen ennaltaehkäisyyn on löydyttävä halua ja resursseja. Metsästäjien on otettava vastuu metsästyskoiriensa turvallisuudesta. Mikäli suojavarusteita koirille ei edes yritetä kehittää, ei myöskään pidä mennä koirien kanssa alueelle, jossa susia tiedetään liikkuvan.

Suurpetotutkimusta ja sen soveltamista käytäntöön on lisättävä. Valtakunnallisen havaintoaineisto ja sen kerääminen pitää tehdä läpinäkyvämmäksi ja pyrkiä osalistamaan siihen myös muita kuin metsästäjiä.

Suurpedoista tiedottaminen ei saa olla kansalaisjärjestöjen vapaaehtoistyön varassa. Turhasta ja epäasiallisesta susipelosta päästään vain totuudenmukaisella ja pitkäjänteisellä tiedottamistyöllä.

Suden ja koiran risteytyminen tulee estää. Vaikka koirien ja luonnossa elävien susien risteytyminen on hyvin harvinaista, sen estämiseksi pitää koirakuriin jatkossakin kiinnittää huomiota. Irtokoirat eivät kuulu Suomen luontoon. 

Susi on olennainen osa Suomen luontoa ja koko ekosysteemille tärkeä avainlaji. Meillä suden suojelu ei ole biologinen vaan sosiaalipoliittinen ongelma. Suden ja muiden petojen tuomia alueellisia myönteisiä vaikutuksia mm. matkailulle ja muulle työllistymiselle on pyrittävä kehittämään.

Voit lahjoittaa myös

 • Suoraan tilillemme FI6215743007100637 viitteellä 5015010200.
 • Mobile Payn kautta numeroon 50523. Lisää kommenttikenttään haluamasi tuen saaja:
  o LUONTO (Luonto-Liitto, yleinen varainhankinta)
  o HARMAASUSI (susitoiminta)
  o HAPPI (ilmastotoiminta)
  o HONKA (metsätoiminta)
  o YMPÄRISTÖ (ympäristökasvatus)
 • Soittamalla lahjoitusnumeroomme 0600 10999. Puhelun hinta on 10 € (+ pvm.), josta 9,11 € menee suoraan lahjoitukseen. Puhelun tuotto ohjautuu lasten ja nuorten susi/suurpetotoimintaan.
 • Lähettämällä tekstiviestin, jossa ilmoitat lahjoittamasi summan (5 €, 10 €, 20 €, 30 € tai 40 €) esim. näin: 40 LUONTO numeroon 16588.
 • Liittymällä Luonto-Liiton jäseneksi tai kannatusjäseneksi tai antamalla lahjaksi Luonto-Liiton jäsenyyden.
 • Muistamalla Luonto-Liittoa testamenttilahjoituksella. Tekemällä testamenttilahjoituksen arvokas lahjasi menee kokonaisuudessaan ilman veroja luonnonsuojelutyöhön ja lasten ja nuorten ympäristökasvatukseen. Kysy lisää: toiminnanjohtaja Riku Eskelinen, 050 572 7782, riku.eskelinen(a)luontoliitto.fi.
 
Rahankeräyslupamme näet klikkaamalla tästä.