Susikannan elinvoimaisuus

Suomessa elää Luonnonvarakeskuksen julkaisemien (06/2021) arvioiden mukaan noin 279–321 sutta. Suomessa susi on luokiteltu koko 2000-luvun ajan erittäin uhanalaiseksi lajiksi.

Tärkeimpänä yksittäisenä syynä kannan hupenemiselle on susien salametsästys, joka on osa laajamittaista metsästysrikollisuutta. Arviolta vain noin 10 % salametsästystapauksista tulee koskaan julki. Sutta kohtaan tunnetaan paljon turhaa vihaa ja pelkoa.

Susi ei ole ihmiselle yleensä vaarallinen. Sen aiheuttamat riskit ovat paljon pienempiä kuin esimerkiksi liikenteen riskit. Viimeksi suden on raportoitu tappaneen tai vahingoittaneen ihmistä 1880-luvulla. Tästäkin on epäselvyyttä, oliko kyseessä koiran ja suden risteymä.

Susi on tärkeä osa Suomen alkuperäisluontoa ja se on avainlaji, joka vaikuttaa koko muuhun ekosysteemiin. Ihmisen ja suden rinnakkaiselo samoilla alueilla on mahdollista. Suden ystäviä löytyy sekä maaseudulta että taajamista, myös seuduilta joissa susia liikkuu.  

Susikannan elinvoimaisuus

Lajin kantaa voidaan kutsua elinvoimaiseksi, mikäli tarkasteltava populaatio tunnetaan hyvin, eikä se ole vaarassa hävitä tulevaisuudessa. Usein käytetty aikahaarukka tulevaisuudelle on seuraavat 100 vuotta. Uhanalainen laji puolestaan on vaarassa hävitä luonnosta.

Suomen lajien uhanalaisuusraportin (2020) mukaan susi on erittäin uhanalainen laji. Uhanalaisuuden kriteeri on, että populaation arvioitu koko on alle 250 lisääntymiskykyistä yksilöä. Suden uhanalaisuuden merkittävin syy ja uhkatekijä on metsästys.

Suomen susikannan hoitosuunnitelmassa (2019) on asetettu tavoitteeksi elinvoimaisen minimikannan säilyttäminen. Tämä tarkoittaa pienintä mahdollista susimäärää, joka turvaa ekologisesti ja geneettisesti terveen susikannan säilymisen maassamme. Hoitosuunnitelmassa suden elinvoimaiseksi minimikannaksi on määritelty 25 lisääntyvää paria. Lisääntyvien yksilöiden määrä vaikuttaa populaation geneettisen monimuotoisuuden säilymiseen. 

Pieni lisääntyvä populaatio on hyvin altis yksilöiden lukumäärään vaikuttaville tekijöille: sairaudet, onnettomuudet, ankarat olosuhteet, sattuma. Näiden tekijöiden vuoksi kanta voi pudota alle toivotun minimikoon, jolloin lajin elinvoimaisuus on vaarassa. Näin on käynyt Suomen susikannalle salametsästyksen vuoksi. Havaittu susien väheneminen ei selity yksinomaan laillisella pyynnillä, luontaisella kuolleisuudella ja susien poismuutolla.

Arvio 25:n lisääntyvän susiparin riittävyydestä geneettisesti elinvoimaisen susikannan säilyttämiseen perustuu oletukseen, että susikantamme saa säännöllisesti uutta verta Venäjän puolelta. Geenitutkimuksen mukaan Suomi ei kuitenkaan enää saa riittävästi vahvistusta susikantaansa Venäjältä.

Suomesta vaeltavat sudet olisivat elintärkeitä myös Ruotsin ja Norjan pienelle ja eristyneelle susipopulaatiolle, joka kärsii jo vakavista sukusiittoisuuden ongelmista. Poikuekoot pienenevät, poikasten selviytyminen heikkenee ja perinnölliset sairaudet yleistyvät. Skandinavian nykyinen susipopulaatio ei ole enää pitkällä tähtäimellä elinvoimainen.

 

Lisätietoja:

http://mmm.multiedition.fi/sarvi/sarvet/3_2008/fi/susien_muutto.php

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161865

https://www.luke.fi/fi/seurannat/susikannan-seuranta

http://www.suurpedot.fi/

Voit lahjoittaa myös

 • Suoraan tilillemme FI6215743007100637 viitteellä 5015010200.
 • Mobile Payn kautta numeroon 50523. Lisää kommenttikenttään haluamasi tuen saaja:
  o LUONTO (Luonto-Liitto, yleinen varainhankinta)
  o HARMAASUSI (susitoiminta)
  o HAPPI (ilmastotoiminta)
  o HONKA (metsätoiminta)
  o YMPÄRISTÖ (ympäristökasvatus)
 • Soittamalla lahjoitusnumeroomme 0600 10999. Puhelun hinta on 10 € (+ pvm.), josta 9,11 € menee suoraan lahjoitukseen. Puhelun tuotto ohjautuu lasten ja nuorten susi/suurpetotoimintaan.
 • Lähettämällä tekstiviestin, jossa ilmoitat lahjoittamasi summan (5 €, 10 €, 20 €, 30 € tai 40 €) esim. näin: 40 LUONTO numeroon 16588.
 • Liittymällä Luonto-Liiton jäseneksi tai kannatusjäseneksi tai antamalla lahjaksi Luonto-Liiton jäsenyyden.
 • Muistamalla Luonto-Liittoa testamenttilahjoituksella. Tekemällä testamenttilahjoituksen arvokas lahjasi menee kokonaisuudessaan ilman veroja luonnonsuojelutyöhön ja lasten ja nuorten ympäristökasvatukseen. Kysy lisää: toiminnanjohtaja Riku Eskelinen, 050 572 7782, riku.eskelinen(a)luontoliitto.fi.
 
Rahankeräyslupamme näet klikkaamalla tästä.