Susikuva

Susiryhmä on Luonto-Liiton toimintaryhmä, joka levittää tietoa sosiaalisesta ja perhekeskeisestä sudesta, pyrkii vaikuttamaan asenteisiin sekä vähentämään turhaa pelkoa ja vihaa sutta kohtaan. Susiryhmän tavoitteena on saada maahamme kestävän susikannan kestävä kansa.

Susiryhmä ottaa aktiivisesti osaa Suomen suurpetopoliittiseen keskusteluun ja on jäsenenä Eurogroup for Animalsissa sekä European Wolf Alliancessa. Yhteiskunnallisen toiminnan vastapainona susiryhmä järjestää tapaamisia, webinaareja, retkiä sekä yleisötilaisuuksia ja on ollut mukana rakentamassa petoaitoja. Susiryhmä julkaisee lisäksi Suden Aika -jäsenkirjettä kerran vuodessa.

Susiryhmän toiminta on avointa kaikille kiinnostuneille ja jokaiselle vapaaehtoiselle on tilaa ryhmässämme. Susiryhmän jäsenet toimivat vapaaehtoisesti ja tasa-arvoisesti suden ja muiden suurpetojen suojelun edistämiseksi.

Sivun susikuvat on ottanut Christa Granroth. 

Susi

Tule mukaan

Kaikki ovat tervetulleita Susiryhmän toimintaan! Toiminnan ja tiedottamisen pääpainona on tällä hetkellä susiin ja muihin eläimiin kohdistuvan salametsästyksen torjunta, vaikuttaminen lasten ja nuorten parissa sekä rakentavien käytäntöjen edistäminen susikonfliktien ratkaisemiseksi.

Susi

Ajankohtaista

Susiryhmä järjestää tapaamisia, webinaareja, retkiä sekä yleisötilaisuuksia ja on mukana rakentamassa petoaitoja.

Susi ja karhu

Susitietoa

Suomessa susi on luokiteltu koko 2000-luvun ajan erittäin uhanalaiseksi lajiksi. Uhanalaisuuden merkittävin syy ja uhkatekijä on metsästys.

Seuraa meitä somessa