Tavoitteet

Metsäryhmä tekee töitä luontokadon pysäyttämiseksi suojelemalla arvokkaita metsiä ja kampanjoimalla metsäluonnon kannalta tuhoisia maankäyttöhankkeita vastaan. Metsien monimuotoisuutta uhkaa erityisesti metsätalous, mutta monilla alueilla myös esimerkiksi rakentamispaineet. Metsäryhmä työskentelee metsiensuojelun eteen niin maakunnissa kuin kaupungeissa sekä tekemällä kansainvälistä yhteistyötä.

Metsäryhmän tavoitteena on saattaa vähintään 30 % Suomen metsistä suojelun alaiseksi. Suomen Luontopaneelin ja IPCC:n mukaan tämä on välttämätöntä luontokadon pysäyttämiseksi ja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Suomessa olemme kaukana tavoitteesta, sillä enää alle 10 % Suomen metsistä on luonnonmetsää. Siksi kaikki jäljellä olevat luonnonmetsät tulisi suojella. Lisäksi suojelun alueellinen kattavuus tulee varmistaa.

Tällä hetkellä metsistä on pysyvästi suojeltuna alle 6 %, joten jäljellä olevat luonnonmetsät ovat jatkuvan hakkuu-uhan alla. Erityisesti meidän yhteiset metsämme, eli valtion ja kuntien omistamat luonnonmetsät, tulisi asettaa hakkuukieltoon välittömästi.

Metsäryhmän tavoitteena on, että luonnonmetsät säilyttävät monimuotoisuutensa ja säästyvät myös tuleville sukupolville. Yhtäkään luonnonmetsää ei ole varaa menettää!

Voit lahjoittaa myös

 • Suoraan tilillemme FI6215743007100637 viitteellä 5015010200.
 • Mobile Payn kautta numeroon 50523. Lisää kommenttikenttään haluamasi tuen saaja:
  o LUONTO (Luonto-Liitto, yleinen varainhankinta)
  o HARMAASUSI (susitoiminta)
  o HAPPI (ilmastotoiminta)
  o HONKA (metsätoiminta)
  o YMPÄRISTÖ (ympäristökasvatus)
 • Soittamalla lahjoitusnumeroomme 0600 10999. Puhelun hinta on 10 € (+ pvm.), josta 9,11 € menee suoraan lahjoitukseen. Puhelun tuotto ohjautuu lasten ja nuorten susi/suurpetotoimintaan.
 • Lähettämällä tekstiviestin, jossa ilmoitat lahjoittamasi summan (5 €, 10 €, 20 €, 30 € tai 40 €) esim. näin: 40 LUONTO numeroon 16588.
 • Liittymällä Luonto-Liiton jäseneksi tai kannatusjäseneksi tai antamalla lahjaksi Luonto-Liiton jäsenyyden.
 • Muistamalla Luonto-Liittoa testamenttilahjoituksella. Tekemällä testamenttilahjoituksen arvokas lahjasi menee kokonaisuudessaan ilman veroja luonnonsuojelutyöhön ja lasten ja nuorten ympäristökasvatukseen. Kysy lisää: toiminnanjohtaja Riku Eskelinen, 050 572 7782, riku.eskelinen(a)luontoliitto.fi.
 
Rahankeräyslupamme näet klikkaamalla tästä.