Suojelemalla metsiä turvataan metsäluonnon monimuotoisuus ja torjutaan ilmastonmuutosta

Aikamme ekologiset kriisit, luontokato ja ilmastonmuutos, on ratkaistava yhdessä. Suomi on metsäinen maa, joten metsäekosysteemit ovat luontokadon pysäyttämisen kannalta keskeisessä roolissa. Eliölajien uhanalaisuusarvioinnin, niin kutsutun Punaisen kirjan, mukaan joka yhdeksäs eliölaji on uhanalainen ja näistä lähes kolmasosa on metsien lajeja. Metsäluontotyypeistä kaksi kolmasosaa on uhanalaisia.

Metsillä on tärkeä rooli ilmastonmuutoksen hillinnässä, sillä ne varastoivat ja sitovat hiiltä. Suomen metsien hiilinielu on romahtanut huolestuttavasti intensiivisen metsätalouden seurauksena.

Voit lahjoittaa myös

 • Suoraan tilillemme FI6215743007100637 viitteellä 5015010200.
 • Mobile Payn kautta numeroon 50523. Lisää kommenttikenttään haluamasi tuen saaja:
  o LUONTO (Luonto-Liitto, yleinen varainhankinta)
  o HARMAASUSI (susitoiminta)
  o HAPPI (ilmastotoiminta)
  o HONKA (metsätoiminta)
  o YMPÄRISTÖ (ympäristökasvatus)
 • Soittamalla lahjoitusnumeroomme 0600 10999. Puhelun hinta on 10 € (+ pvm.), josta 9,11 € menee suoraan lahjoitukseen. Puhelun tuotto ohjautuu lasten ja nuorten susi/suurpetotoimintaan.
 • Lähettämällä tekstiviestin, jossa ilmoitat lahjoittamasi summan (5 €, 10 €, 20 €, 30 € tai 40 €) esim. näin: 40 LUONTO numeroon 16588.
 • Liittymällä Luonto-Liiton jäseneksi tai kannatusjäseneksi tai antamalla lahjaksi Luonto-Liiton jäsenyyden.
 • Muistamalla Luonto-Liittoa testamenttilahjoituksella. Tekemällä testamenttilahjoituksen arvokas lahjasi menee kokonaisuudessaan ilman veroja luonnonsuojelutyöhön ja lasten ja nuorten ympäristökasvatukseen. Kysy lisää: toiminnanjohtaja Riku Eskelinen, 050 572 7782, riku.eskelinen(a)luontoliitto.fi.
 
Rahankeräyslupamme näet klikkaamalla tästä.