Kaadetaan kaava, ei metsää! -kampanja

Kaadetaan kaava, ei metsää! on Luonto-Liiton metsäryhmän kesällä 2021 alkunsa saanut kampanja, joka pyrkii suojelemaan kaupunkiluontoa vaikuttamalla kaavoitukseen ja kaupunkisuunnitteluun. Kampanjan tavoitteena on saada Helsingin kaupunki säästämään luontoarvoiltaan tärkeät kaupunkimetsät rakentamiselta, hyödyntämään jo rakennetut alueet paremmin ja takaamaan asukkaille paremmat vaikutusmahdollisuudet kaavoitusprosessissa.  Kampanjassa yhdistyy kansalaisvaikuttaminen sekä luontokartoitusosaaminen.

Kampanjalla on kolme päätavoitetta:

 1. Kaupunkimetsiin rakentaminen lopetetaan ja kaupunkialueiden luonnonmetsät säästetään. Uusia metsiä uhkaavia kaavoja ei tehdä ja vanhentuneet kaavat perutaan.
 2. Kaavoittaminen ja rakentaminen suunnataan jo rakennettuihin ympäristöihin. Vajaakäyttöisten alueiden ja kiinteistöjen hyödyntämiseksi etsitään aktiivisesti ratkaisuja.
 3. Kaupungin kaavaprosessia kehitetään läpinäkyvämmäksi, avoimemmaksi, osallistavammaksi ja helpommin lähestyttäväksi. Vaikuttamismahdollisuuksia parannetaan.

Voit lahjoittaa myös

 • Suoraan tilillemme FI6215743007100637 viitteellä 5015010200.
 • Mobile Payn kautta numeroon 50523. Lisää kommenttikenttään haluamasi tuen saaja:
  o LUONTO (Luonto-Liitto, yleinen varainhankinta)
  o HARMAASUSI (susitoiminta)
  o HAPPI (ilmastotoiminta)
  o HONKA (metsätoiminta)
  o YMPÄRISTÖ (ympäristökasvatus)
 • Soittamalla lahjoitusnumeroomme 0600 10999. Puhelun hinta on 10 € (+ pvm.), josta 9,11 € menee suoraan lahjoitukseen. Puhelun tuotto ohjautuu lasten ja nuorten susi/suurpetotoimintaan.
 • Lähettämällä tekstiviestin, jossa ilmoitat lahjoittamasi summan (5 €, 10 €, 20 €, 30 € tai 40 €) esim. näin: 40 LUONTO numeroon 16588.
 • Liittymällä Luonto-Liiton jäseneksi tai kannatusjäseneksi tai antamalla lahjaksi Luonto-Liiton jäsenyyden.
 • Muistamalla Luonto-Liittoa testamenttilahjoituksella. Tekemällä testamenttilahjoituksen arvokas lahjasi menee kokonaisuudessaan ilman veroja luonnonsuojelutyöhön ja lasten ja nuorten ympäristökasvatukseen. Kysy lisää: toiminnanjohtaja Riku Eskelinen, 050 572 7782, riku.eskelinen(a)luontoliitto.fi.
 
Rahankeräyslupamme näet klikkaamalla tästä.