Kouluvierailujen aiheet

Kouluvierailuilla syvennytään muun muassa Itämeren monimuotoiseen maailmaan, vieraslajien haasteisiin, suden kiehtovaan elämään sekä Suomen metsien tilaan. Voit hyödyntää kouluvierailumateriaaleja vapaasti omassa opetuksessasi.

Vieraslajivierailut

Vieraslajivierailulla tutustutaan vieraslajeihin, niistä aiheutuviin haittoihin sekä haitallisten vieraslajien torjuntaan. Vierailu koostuu luento-osuuksista, keskusteluista sekä toiminnallisista tehtävistä. 

Vieraslajivierailut on suunnattu yläkouluille ja lukioille. Lisäksi toteutamme puutarha-alan opiskelijoille suunniteltuja vierailuita. Vierailun suositeltu kesto on 90 minuuttia. Vierailut voidaan toteuttaa sekä lähi- että etäopetuksessa. 

Keväällä ja syksyllä vierailuja on mahdollista järjestää myös ulkona. Jotta ulkovierailu onnistuisi, tulisi oppilaitoksen lähiympäristössä kasvaa vieraslajeja. Opettajan tulee etukäteen selvittää, löytyykö ulkovierailun kohteesta vieraslajeja. Jos olet asiasta epävarma, voit katsoa neuvoa lähiympäristönne vieraslajeista osoitteessa: vieraslajit.fi/havainnot.

Luonto-Liiton vieraslajivierailut ovat osa EU-rahotteista VieKas Life -hanketta.

VieKasLIFE-hanke (Finvasive LIFE, LIFE17 NAT/FI/000528) on saanut rahoitusta Euroopan unionin LIFE-ohjelmasta. Kouluvierailuiden sisältö heijastelee sen tekijöiden näkemyksiä, eikä Euroopan komissio tai EASME ole vastuussa aineiston sisältämien tietojen käytöstä.

Itämeri-vierailut

Itämerivierailulla tutustutaan ihmeelliseen Itämereen ja sen kiehtovaan vedenalaiseen eliömaailmaan. Vierailulla tarkastellaan lähemmin Itämeren ainutlaatuisuutta ja haavoittuvuutta ja mietitään yhdessä, miten jokainen voi itse toimia Itämeren puolesta.

Itämeri-vierailuja järjestetään alakoulun peruskoulun 4.–9. luokille, lukioille ja ammatillisille oppilaitoksille. Vierailun suositeltu pituus on 90 minuuttia. Vierailuita toteutetaan lähi- sekä etäopetuksessa.

Itämeri-kouluvierailumateriaalit ja kouluvierailut toteutetaan yhteistyössä John Nurmisen Säätiön sekä Luonto-Liiton Itämeri-ryhmän kanssa.

Susivierailut (tauolla)

Susivierailuilla tutustutaan keskustellen suteen lajina sekä suden paikkaan ekosysteemissä. Vierailulla syvennytään suden uhanalaisuuteen ja siihen vaikuttaneisiin tekijöihin. Luonto-Liiton susivierailut on palkittu IUCN:n Vuoden luontoteko -palkinnolla. 

Susivierailut on suunnattu peruskoulun 4.–9.luokille. Vierailun suositeltu kesto on 90 minuuttia. Susivierailuja toteutetaan lähivierailuina Uudellamaalla sekä etävierailuina koko Suomessa. Erityisen mielellään vierailuita toteutetaan sellaisilla alueilla, joiden läheisyydessä elää susia. 

Susivierailut toteutetaan yhteistyössä Luonto-Liiton susiryhmän kanssa.

Metsävierailut (tauolla)

Metsävierailut toteutetaan Tapaus Takametsä -draamavierailuna tai lähimetsätuokiona. 

Tapaus Takametsä -draamavierailun aikana oppilaat tutkivat omia metsiin liittyviä näkemyksiään toiminnallisen prosessidraaman keinoin. Vierailulla vahvistetaan lasten ja nuorten uskoa omiin kykyihinsä muodostaa mielipiteitä ja vaikuttaa konkreettisesti asioiden kulkuun, kuten oman lähimetsän kohtaloon.

Draamavierailun kesto on 90 minuuttia ja se pidetään ilman taukoja. Ohjelman toteuttaminen vaatii luokkatilan, johon saadaan muodostettua yhtenäinen vapaa tila esimerkiksi siirtämällä pulpetit syrjään. Sopiva ryhmäkoko vierailulle on 10–25 oppilasta.

Lähimetsätuokio toteutetaan koulun omassa lähimetsässä. Tuokion aikana oma lähimetsä tulee tutuksi oppilaille. Metsässä harjoitellaan läsnäoloa, rentoudutaan, pelataan ja aistitaan – ottaen samalla niin luonto kuin toiset oppilaatkin huomioon. Tuokion tavoitteena on vahvistaa lasten ja nuorten metsäsuhdetta sekä ryhmän yhteishenkeä toiminnallisilla harjoitteilla. Tuokio tarjoaa koululaisille mahdollisuuden virkistyä ja kokea hyvää oloa luonnossa.

Lähimetsätuokion kesto on 90 minuuttia, ja paras ajankohta tuokiolle on loppukevät tai alkusyksy. Metsän tulisi sijaita korkeintaan 10 minuutin kävelymatkan päässä koulusta, jotta metsässä ehditään viettämään tarpeeksi aikaa.

Metsäaiheiset kouluvierailut on suunnattu peruskoulun 4.–9. luokille.

Metsävierailut toteutetaan yhteistyössä Luonto-Liiton metsäryhmän kanssa.

Voit lahjoittaa myös

 • Suoraan tilillemme FI6215743007100637 viitteellä 5015010200.
 • Mobile Payn kautta numeroon 50523. Lisää kommenttikenttään haluamasi tuen saaja:
  o LUONTO (Luonto-Liitto, yleinen varainhankinta)
  o HARMAASUSI (susitoiminta)
  o HAPPI (ilmastotoiminta)
  o HONKA (metsätoiminta)
  o YMPÄRISTÖ (ympäristökasvatus)
 • Soittamalla lahjoitusnumeroomme 0600 10999. Puhelun hinta on 10 € (+ pvm.), josta 9,11 € menee suoraan lahjoitukseen. Puhelun tuotto ohjautuu lasten ja nuorten susi/suurpetotoimintaan.
 • Lähettämällä tekstiviestin, jossa ilmoitat lahjoittamasi summan (5 €, 10 €, 20 €, 30 € tai 40 €) esim. näin: 40 LUONTO numeroon 16588.
 • Liittymällä Luonto-Liiton jäseneksi tai kannatusjäseneksi tai antamalla lahjaksi Luonto-Liiton jäsenyyden.
 • Muistamalla Luonto-Liittoa testamenttilahjoituksella. Tekemällä testamenttilahjoituksen arvokas lahjasi menee kokonaisuudessaan ilman veroja luonnonsuojelutyöhön ja lasten ja nuorten ympäristökasvatukseen. Kysy lisää: toiminnanjohtaja Riku Eskelinen, 050 572 7782, riku.eskelinen(a)luontoliitto.fi.
 
Rahankeräyslupamme näet klikkaamalla tästä.