Tilaa kouluvierailu

Peruskoulujen, lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten opettajat voivat tilata maksuttoman kouluvierailun ryhmälleen sivun lopusta löytyvällä lomakkeella. Tutustuthan kouluvierailujen käytänteisiin ja ohjeistukseen ennen vierailun tilaamista.

Miten kouluvierailu tilataan?

Opettaja tilaa kouluvierailun tämän sivun lopusta löytyvällä lomakkeella. Välitämme saapuneet tilaukset kouluvierailijoille, ja sopivan vierailijan löydyttyä vierailija ottaa yhteyttä opettajaan. Paras yhteydenpitoväline vierailijan ja opettajan välillä on sähköposti.

Yksi opettaja voi tilata vierailijan useammalle saman koulun luokalle. Tällöin on ensiarvoisen tärkeää, että myös muut vierailijan vastaanottavat opettajat ovat tietoisia vierailun käytänteistä. Yhteysopettaja välittää nämä tiedot kaikille niille opettajille, joiden tunnilla lähettiläs vierailee.

Vierailun kesto

Kouluvierailun kesto on 90 minuuttia, mutta vierailua voidaan lyhentää tarpeen mukaan. Erityisesti normaalia lyhyempiä lähivierailuja tilatessa on kaikkien etu, jos samalle päivälle varataan useampi vierailu peräkkäin.

Jos vierailija on koululla koko päivän, tulee hänelle varata vähintään yksi noin puolen tunnin mittainen tauko päivän aikana. Toivottavaa on, että koulu voisi tällöin myös tarjota vierailijalle ruoan.

Opettajan läsnäolo

Opettajan on oltava läsnä koko vierailun ajan, ja hän on vastuussa oppilaista sekä järjestyksenpidosta vierailun ajan. Vierailijoilla ei usein ole pedagogista taustaa, vaan he tulevat kouluun vierailulle roolimalleina. 

Toivomme, että opettaja rohkaisee oppilaita osallistumaan ja ottaa itsekin tarpeen mukaan osaa keskusteluun. Kokemuksemme mukaan sellaiset vierailut, joissa sekä vierailija että opettaja ovat innostavina esimerkkeinä, onnistuvat parhaiten.

Oppilasmäärä

Teemme vain luokkakohtaisia vierailuja, joten emme valitettavasti voi toteuttaa esimerkiksi auditoriotilaisuuksia isommille ryhmille. Kouluvierailija voi kuitenkin vierailla useammassa ryhmässä saman päivän aikana. Maksimiryhmäkoko yhdellä vierailulla on noin 25–30 oppilasta. Jos ryhmät ovat pieniä, voidaan kaksi ryhmää yhdistää vierailun ajaksi.

Keskustele kouluvierailusta luokassa

Oppilaille on hyvä kertoa tulevasta kouluvierailusta. Opettajan kannattaa tutustua materiaaleihin jo etukäteen, ja oppilaiden kanssa voidaan miettiä mahdollisia kouluvierailijalle esitettäviä kysymyksiä jo valmiiksi. 

Vierailut erityisryhmille

Materiaalimme on laadittu lähtökohtaisesti yleisopetuksen ryhmille. Vierailijoillamme ei joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta ole erityispedagogista taustaa. Mikäli tilaat vierailun erityisryhmälle, korostuu opettajan rooli vierailulla. Vierailijan kanssa on hyvä keskustella etukäteen ryhmän erityistarpeista ja suunnitella yhdessä, miten vierailusta rakennetaan antoisa juuri sinun ryhmäsi huomioiden. Kokemuksemme mukaan vierailut erityisryhmille ovat olleet erittäin mieluisia puolin ja toisin, kun ne on valmisteltu hyvin ennakkoon yhdessä opettajan kanssa.

Palaute

Keräämme palautetta kouluvierailuista, jotta voimme kehittää toimintaamme. Sekä risut että ruusut ovat tervetulleita! Toivomme, että vastaat opettajan sähköiseen palautekyselyyn mahdollisimman pian vierailun jälkeen.

Kouluvierailun tilauslomakkeet

Huom! Tällä hetkellä tarjoamme Itämeri-vierailuja, Monimuotoisuutta metsäsuhteisiin -metsäretkiä ja Haavoittuva monimuotoisuus -pilottivierailuja. 

Susivierailut ovat tauolla, mutta jos täytät lomakkeen, otamme yhteyttä vierailujen taas käynnistyessä.

Kysy lisää:

yhteystiedot_sofia_kaipainen-png
SOFIA KAIPAINEN