Tausta & historia

Lasten ja nuorten oma ympäristöjärjestö Luonto-Liitto perustettiin vuonna 1943 sodan varjossa. Aluksi se oli lähinnä kemiankerhojen liittoutuma, mutta nopeasti luonnonharrastus lintujen seuraamisineen vei Luonto-Liitossa voiton. 

19501960-luvuilla luonnonsuojeluaate vahvistui, ja Euroopan luonnonsuojeluvuodesta 1970 lähtien ympäristönsuojelu on ollut tärkeä osa Luonto-Liiton toimintaa. Nykyisin järjestö keskittyy luontoharrastuksiin, ympäristökasvatukseen sekä luonto- ja ympäristövaikuttamiseen

Luonto-Liitto on Suomen luonnonsuojeluliiton kyljessä kiinni, mutta silti itsenäinen, vapaa ja piikikäs siili. Tavoitamme tuhansia suomalaisia lapsia ja nuoria vuosittain. Järjestämme suosittuja leirejä, kerhoja ja tempauksia. Vaikutamme laajasti ja kasvatamme ympäristötietoisempaa sukupolvea. 

Vuonna 2023 juhlitaan Luonto-Liiton 80-vuotista taivalta. Onnea Luonto-Liitto!

Arvot & tavoitteet

Luonto-Liitto tarjoaa tietoa, elämyksiä ja toimintaa sekä luo mahdollisuuksia ympäristöpoliittiseen vaikuttamiseen.

Visio: Luonto-Liitto kokoaa kaikki luonnosta ja ympäristövaikuttamisesta kiinnostuneet lapset ja nuoret toimimaan yhdessä. Tavoitteemme on luonnon kanssa tasapainossa elävä ja luontoa kunnioittava yhteiskunta.

Missio: Luonto-Liitto on Suomen lasten ja nuorten ääni ja voima luonnon puolesta.

 • Opimme luonnossa.
 • Vaikutamme yhdessä.
 • ”Muutos lähtee pienestä!”

Arvot: Yhdessä olemme:

 • myötätuntoisia
 • rohkeita ja pelottomia
 • viisaita
 • sinnikkäitä

Päätöksenteko

Luonto-Liiton toiminta ja päätöksenteko perustuu liittovaltuuston, hallituksen, paikallispiirien ja aluejärjestöjen yhteistyöhön.

Luonto-Liiton hallitus koostuu järjestön vapaaehtoisista, jotka vaikuttavat ympäri maata paikallispiireissä ja toimintaryhmissä. Hallitus kokoontuu vähintään parin kuukauden välein. Sen tehtävänä on suunnitella, valmistella ja valvoa Luonto-Liiton toimintaa ja hoitaa monia juoksevia asioita.

Luonto-Liitolla on kahdeksan piirijärjestöä ja kaksi aluejärjestöä. Henkilöjäseniä on noin 7 500. Jäsen kuuluu siihen paikallispiiriin, jonka alueella hän asuu.

Luonto-Liiton ylin päättävä elin, eli liittokokous valitsee liittovaltuuston kaksivuotiskausiksi. Valtuusto määrittää Luonto-Liiton toiminnan suunnan, ja lisäksi se valitsee liittohallituksen ja sen puheenjohtajan. Hallitustyöskentelyn tueksi voidaan nimetä jaostoja.

Yhteystiedot

TOIMISTO

Mannerheimintie 109, 00280 Helsinki

 (09) 6844 420 (arkisin 10–14)

 toimisto@luontoliitto.fi

Toiminnanjohtaja

Riku Eskelinen
toiminnanjohtaja
+358 50 572 7782
riku.eskelinen@luontoliitto.fi

Järjestöpäällikkö

Sami Säynevirta
järjestöpäällikkö
+358 40 560 7303
sami.saynevirta@luontoliitto.fi

Jäsenasiat, jäsenlehdet

Hanna Talvitie
järjestöassistentti
+358 40 808 5622
hanna.talvitie@luontoliitto.fi

Ympäristökasvatuspäällikkö

Teija Peura
ympäristökasvatuspäällikkö (vanhempainvapaalla)

Ympäristökasvatus- ja luontoharrastustoiminta, Kevätseuranta ja Talviseuranta

Ilona Tuovinen
ympäristökasvatuspäällikön sijainen
+358 45 127 1226
ilona.tuovinen@luontoliitto.fi

Vapaaehtoistoiminnan koordinointi, ilmasto- ja Itämeriryhmien vastaava

Ville Laitinen
vapaaehtoisvastaava
+358 44 700 6113
ville.laitinen@luontoliitto.fi

Kouluvierailut Päivätyökeräys Kouluyhteistyö

Sofia Kaipainen
kouluyhteistyövastaava
+358 40 820 7871
sofia.kaipainen@luontoliitto.fi

Laskutus

Pirjo Puttonen
talouspäällikkö
+358 45 127 1248
pirjo.puttonen@luontoliitto.fi

viestintäpäällikkö (opintovapaalla)

Anna Stenius
viestintäpäällikkö (opintovapaalla)
+358 50 4659328
anna.stenius@luontoliitto.fi

somevastaava
Riina Pippuri somevastaava
some@luontoliitto.fi
Suurpetovastaava
Francisco Sánchez Molina
suurpetovastaava
+358 44 516 6227 francisco.sanchez@luontoliitto.fi
metsävastaava
Reija Mikkola metsävastaava
+358 45 117 9610 reija.mikkola@luontoliitto.fi
viestintäpäällikön sijainen

Merja Forsman

viestintäpäällikön sijainen
+358 40 8618915
merja.forsman@luontoliitto.fi
Nuorten Luonnon päätoimittaja

Milla Aalto
Nuorten Luonnon päätoimittaja
milla.aalto@luontoliitto.fi

Siepon päätoimittaja
Riitta Nykänen
Siepon päätoimittaja riitta.nykanen@luontoliitto.fi Sieppo-lehden sähköposti: sieppo.toimitus@luontoliitto.fi
Toiminnanjohtaja

Riku Eskelinen
toiminnanjohtaja
+358 50 572 7782
riku.eskelinen@luontoliitto.fi

Järjestöpäällikkö

Sami Säynevirta
järjestöpäällikkö
+358 40 560 7303
sami.saynevirta@luontoliitto.fi

Jäsenasiat, jäsenlehdet

Hanna Talvitie
järjestöassistentti
+358 40 808 5622
hanna.talvitie@luontoliitto.fi

Ympäristökasvatuspäällikkö

Teija Peura
ympäristökasvatuspäällikkö (vanhempainvapaalla)

Ympäristökasvatus- ja luontoharrastustoiminta, Kevätseuranta ja Talviseuranta

Ilona Tuovinen
ympäristökasvatuspäällikön sijainen
+358 45 127 1226
ilona.tuovinen@luontoliitto.fi

Vapaaehtoistoiminnan koordinointi, ilmasto- ja Itämeriryhmien vastaava

Ville Laitinen
vapaaehtoisvastaava
+358 44 700 6113
ville.laitinen@luontoliitto.fi

Kouluvierailut

Sofia Kaipainen
kouluvierailukoordinaattori
+358 40 820 7871
sofia.kaipainen@luontoliitto.fi

Laskutus

Pirjo Puttonen
talouspäällikkö
+358 45 127 1248
pirjo.puttonen@luontoliitto.fi

viestintäpäällikkö (opintovapaalla)

Anna Stenius
viestintäpäällikkö (opintovapaalla)
+358 50 4659328
anna.stenius@luontoliitto.fi

somevastaava
Riina Pippuri somevastaava
some@luontoliitto.fi
Suurpetovastaava
Francisco Sánchez Molina
suurpetovastaava
+358 44 516 6227 francisco.sanchez@luontoliitto.fi
metsävastaava
Reija Mikkola metsävastaava
+358 45 117 9610 reija.mikkola@luontoliitto.fi
viestintäpäällikön sijainen

Merja Forsman

viestintäpäällikön sijainen
+358 40 8618915
merja.forsman@luontoliitto.fi
Nuorten Luonnon päätoimittaja

Milla Aalto
Nuorten Luonnon päätoimittaja
milla.aalto@luontoliitto.fi

Siepon päätoimittaja
Riitta Nykänen
Siepon päätoimittaja riitta.nykanen@luontoliitto.fi Sieppo-lehden sähköposti: sieppo.toimitus@luontoliitto.fi

Laskutusosoitteemme ovat:

1. Verkkolaskut Verkkolaskuosoite: 003702226927

Operaattori: Maventa (003721291126)

Välittäjätunnus pankkiverkosta lähetettäessä: DABAFIHH* *Käyttäkää tätä välittäjätunnusta mikäli käytössänne olevasta verkkolaskutusohjelmasta ei voi lähettää laskuja suoraan Maventan välittäjätunnukselle. Aineistomuoto: Finvoice

2. Laskujen vastaanotto sähköpostitse skannauspalveluun.

Laskut tulee lähettää sähköpostin liitetiedostoina PDF-muodossa osoitteeseen: 02226927@scan.netvisor.fi Huomioithan, että skannauspalvelu tunnistaa vain yhden liitteen sähköpostin yhteydessä. Jos sinulla on useampi dokumentti, voit liittää ne yhdeksi pdf:ksi tai lähettää tarvittaessa useamman sähköpostin.

Evästeet & tietoturvaseloste

Henkilötietojen asianmukainen käsittely on meille tärkeää ja haluamme toimia tietosuojaan liittyvissä asioissa mahdollisimman läpinäkyvästi. Tietosuojaselosteen avulla kerromme rekisteröityjen oikeuksista ja siitä, miten käsittelemme sidosryhmiimme kuuluvien henkilöiden tietoja.

TIETOSUOJASELOSTE

REKISTERINPITÄJÄ

Luonto-Liitto ry

Luonto-Liiton jäsenten tietoja käsittelevät nimetyt, salassapitosopimuksen tehneet käyttäjät. Piirien nimeämät henkilöt voivat käsitellä vain oman piirinsä jäsentietoja.

YHTEYSHENKILÖ

Järjestöassistentti Hanna Talvitie, sähköposti toimisto@luontoliitto.fi 

MUUT YHTEYSTIEDOT

Mannerheimintie 109, 00280 Helsinki 
09-68 444 20 (ark. klo 10-14) 
www.luontoliitto.fi

REKISTERIN NIMI

Luonto-Liiton asiakasrekisteri

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN OIKEUDELLISET PERUSTEET

Rekisteri perustuu Luonto-Liiton jäsenten, tukijoiden, lahjoittajien, Nuorten Luonto ja Sieppo -lehden tilaajien, luontokerhoverkoston, kouluvierailijoiden, päivätyökeräyksien ja leirien järjestämiseen, luottamustehtäviin ja toimintaryhmiin osallistuvien, uutiskirje- ja sähköpostilistoilla olevien sekä liiton sekä sen piirien tapahtumiin osallistuvien henkilöiden itsensä antamiin henkilötietoihin. 
 
Jäsenten henkilötietojen käsittely perustuu yhdistyslain § 11 vaatimukseen pitää jäsenluetteloa. Tietoja säilytetään jäsenyyden ajan ja kohtuullisen ajan eroamisen jälkeen. Perusteena on Luonto-Liiton oikeutettu etu. 
 

Kuukausilahjoittajien henkilötietojen käsittely perustuu lahjoitussopimukseen. Tietoja säilytetään kohtuullinen aika lahjoittamisen päättymisen jälkeen. Perusteena on Luonto-Liiton oikeutettu etu. 

Lehtitilaajien henkilötietojen käsittely perustuu tilaussopimukseen. Tilaajatietoja säilytetään kohtuullinen aika tilauksen päättymisen jälkeen. Perusteena on lehden ja Luonto-Liiton oikeutettu etu. 
 
Luonto-Liiton verkkosivuilla ja tapahtumissa kerättyjen henkilötietojen käsittely perustuu Luonto-Liiton oikeutettuun etuun. Tietoja säilytetään kohtuullinen aika niiden luovuttamisen jälkeen.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Luonto-Liiton asiakasrekisterissä olevia henkilötietoja käytetään: 
• jäsenyyteen, lahjoittamiseen, tapahtumatoimintaan, lehtitilauksiin ja muuhun luonnonsuojelun tukemiseen ja liiton toimintaan liittyvään viestintään 
• jäsenlehtien postitusrekisterinä 
• laskutukseen ja suoritusten kirjauksiin 
• Luonto-Liiton piirien ja alueyhdistysten toimi- ja luottamushenkilöiden tietojen ylläpitoon 
• Luonto-Liiton luottamushenkilöiden ja toimintaryhmiin osallistuvien tietojen ylläpitoon 
• Lehtitilausten postitusrekisterinä sekä lehtitilauksiin liittyviin laskutuksiin ja suoritusten kirjauksiin ja lehden tilausten hallintaan ja markkinointiin.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Luonto-Liitto jäsenet: 

 • koko nimi 
 • syntymävuosi  
 • osoite 
 • sähköpostiosoite 
 • liittymispäivä / eropäivä ja eron syy 
 • jäsenlaji 
 • piiri ja alueyhdistys 
 • jäsenmaksutiedot 
 • tieto mahdollisesta Luonto-Liiton ansiomerkistä 
 • tieto mahdollisesta Luonto-Liiton luottamustoimesta 
 • mahdollisen maksajan nimi, osoite ja sähköpostiosoite  

Vapaaehtoiset tiedot: 

 • puhelinnumero 
 • markkinoinnin esto 
 • kutsumanimi 
 • tiedot eri uutiskirje- ja sähköpostilistoille kuulumisesta  

Luonto-Liiton ja sen piirien/aluejärjestöjen luottamustehtäviin nimetyt ja toimintaryhmiin kuuluvat 

 • koko nimi 
 • osoite 
 • sähköpostiosoite 
 • piiri- ja aluetoimijoiden osalta piiri ja alueyhdistys 
 • tieto mahdollisesta Luonto-Liiton ansiomerkistä 
 • tiedot Luonto-Liiton luottamustoimesta/tehtävä (tehtävä/nimike sekä sen alkamis- ja päättymisaika) 

Vapaaehtoiset tiedot: 

 • puhelinnumero 
 • kutsumanimi 
 • tiedot eri uutiskirje- ja sähköpostilistoille kuulumisesta 

Luonto-Liitto kuukausilahjoittajat 

 • nimi 
 • osoite puhelinnumero 
 • sähköpostiosoite 
 • lahjoitussopimuksen päiväys 
 • lahjoitussumma 
 • kuukausituen veloituspäivä 
 • tilinumero 
 • viimeinen suorituspäivä 

Lehden tilaajat (tilauksen maksaja ja lehden saaja): 

 • koko nimi 
 • osoite 
 • tilauksen alkamis- ja päättymisaika 
 • tilauksen päättymisen syy 
 • tilauslaji 
 • tilauksen maksutiedot 

Vapaaehtoiset tiedot: 

 • puhelinnumero 
 • sähköpostiosoite 
 • syntymävuosi 
 • markkinoinnin eston merkintä  

Tapahtumiin ja koulutuksiin ilmoittautuvista kerättävät tiedot (laajuus vaihtelee tapahtuman mukaan) 

 • koko nimi 
 • syntymävuosi 
 • osoite 
 • sähköpostiosoite 
 • puhelinnumero 
 • mahdolliset maksutiedot 
 • huoltajan/huoltajien nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero (alaikäisten leiriläisten ja kerholaisten osalta) 
 • Niiden ohjaajien osalta, joiden tehtävä edellyttää rikostaustaotteen tarkistamista lasten ja nuorten kanssa toimimiseen, ko, rikostaustaotteen tarkistamispäivämäärä (ei muita tietoja).  

SÄÄNNÖN MUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisteröity on luovuttanut henkilötiedot itse omalla suostumuksellaan tai lahjanantajalle antamallaan luvalla joko Luonto-Liitolle tai sen piireille. Henkilöjäsenet antavat jäsentiedon ja suostumuksen kirjallisesti, sähköisesti tai suullisesti.  

SÄÄNNÖNMUKAINEN TIETOJEN LUOVUTUS JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Osoitetiedot Luonto-Liiton julkaisemien lehtien postitusta varten luovutetaan Luonto-Liiton toimistolta painotaloihin. 
 
Silloin, kun liiton tai paikallisyhdistyksen viestintää hoitaa alihankkija, sille luovutetaan ne yhteystiedot, jotka yhteydenoton kannalta ovat välttämättömiä.  

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta muille kolmansille osapuolille EU:n ja ETA:n sisällä eikä ulkopuolella.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina ja rekisterin käyttäjiä sitoo salassapitovelvollisuus. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää kultakin rekisterin käyttäjältä määriteltyjen käyttäjätunnusten ja oikeiden salasanojen syöttämistä. 

Luonto-Liiton asiakasrekisteri sijaitsee palveluntarjoajan salasanasuojatulla palvelimella.

TARKASTUS, KORJAUS JA POISTO-OIKEUS

Asiakkaalla on oikeus saada tarkastaa, pyytää korjaamaan ja poistaa itseään koskevat tiedot. Pyyntö on esitettävä rekisteriasioista vastaavalle henkilölle, jonka kanssa sovitaan tietojen käsittelytavasta niin, että kysyjän henkilöllisyys kyetään varmistamaan. 
Henkilötietojen käsittelypyynnössä tulee esittää nimi, täydelliset osoitetiedot sekä rekisterin nimi. 
Jäsenillä on mahdollisuus päivittää omia yhteystietojaan sähköisen jäsenpalvelun kautta, johon kirjaudutaan. Palvelun käyttö vaatii käyttäjätunnuksen ja salasanan. 

Jos Luonto-Liitto henkilötietojen käsittely on mielestäsi lainvastaista, sinulla on oikeus valittaa asiasta tietosuojaviranomaiselle. 

 

EVÄSTEET

Evästeet ovat päätelaitteen selaimen ja palvelimen välisiä pieniä tekstitiedostoja. Käytämme verkkosivuillamme evästeitä, joiden avulla kehitämme verkkopalvelujamme ja helpotamme tiedon löytämistä. Osa evästeistä takaa sivuston normaalin toiminnan. Osa evästeistä auttaa meitä kohdentamaan varainhankintaa tarkemmin ja siten tukemaan luonnonsuojelutyötämme. Voit estää evästeiden käytön kieltämällä evästeiden käytön selaimesi asetuksista. 

Sivustollamme käytetään seuraavia kolmannen osapuolen evästeitä: 

GOOGLE ANALYTICS 

Google Analytics seuraa verkkosivuston käyttöä ja laatii raportteja, joiden avulla voidaan parantaa verkkosivujen käyttökokemusta ja tiedon löydettävyyttä. Palvelun käyttämiä evästeitä säilytetään 24 kuukautta. 

FACEBOOK 

Facebookin evästeillä saadaan tietoa Facebookin ja verkkosivujemme välisestä liikenteestä. Niiden tarkoitus on tarkentaa Facebookin mainosverkostoissa tapahtuvaa markkinointia, josta yksi esimerkki ovat Facebookissa näkemäsi sponsoroidut julkaisut. Palvelun käyttämiä tietoja säilytetään 180 päivää.

TIETOSUOJASELOSTEEN MUUTTAMINEN

Luonto-Liitto kehittää jatkuvasti toimintamalleja ja järjestelmiä. Tietosuojaselostetta päivitetään vastaamaan kehittyviä käytäntöjä. 

Voit lahjoittaa myös

 • Suoraan tilillemme FI6215743007100637 viitteellä 5015010200.
 • Mobile Payn kautta numeroon 50523. Lisää kommenttikenttään haluamasi tuen saaja:
  o LUONTO (Luonto-Liitto, yleinen varainhankinta)
  o HARMAASUSI (susitoiminta)
  o HAPPI (ilmastotoiminta)
  o HONKA (metsätoiminta)
  o YMPÄRISTÖ (ympäristökasvatus)
 • Soittamalla lahjoitusnumeroomme 0600 10999. Puhelun hinta on 10 € (+ pvm.), josta 9,11 € menee suoraan lahjoitukseen. Puhelun tuotto ohjautuu:
  lasten ja nuorten metsätoimintaan tammi – maaliskuussa
  lasten ja nuorten ilmastotoimintaan huhti – kesäkuussa
  lasten ja nuorten itämeritoimintaan heinä – syyskuussa
  lasten ja nuorten susi/suurpetotoimintaan loka – joulukuussa
 • Liittymällä Luonto-Liiton jäseneksi tai kannatusjäseneksi tai antamalla lahjaksi Luonto-Liiton jäsenyyden.
 • Muistamalla Luonto-Liittoa testamenttilahjoituksella. Tekemällä testamenttilahjoituksen arvokas lahjasi menee kokonaisuudessaan ilman veroja luonnonsuojelutyöhön ja lasten ja nuorten ympäristökasvatukseen. Kysy lisää: toiminnanjohtaja Riku Eskelinen, 050 572 7782, riku.eskelinen(a)luontoliitto.fi.
 
Rahankeräyslupamme näet klikkaamalla tästä.