Metsäkartoituksen opintopiiri

Haluatko oppia yhdessä konkreettista ja vaikuttavaa luonnonsuojelutyötä? Tutustua metsien kiehtovaan lajistoon, kokea yhdessä kartoitusretkiä ja olla mukana Luontoliiton Metsäryhmän toiminnan ytimessä?  

Tiesitkö, että kartoittamalla metsän voit suojella sen?  

Tule mukaan Luontoliiton Metsäryhmän Metsäkartoitusopintopiiriin!

Opintopiirissä opiskelemme yhdessä metsien kartoituksen perusteita, arvokkaiden metsien löytämisestä ja rakennepiirteistä merkittävään lajistoon kuten kääpiin, jäkäliin, sammaliin ja linnustoon, sekä muita tarpeellisia tietoja ja taitoja, joita metsäkartoituksessa tarvitaan.   

Opintopiiri pohjautuu vertaisoppimiseen ja mentorointiin sekä retkillä että etäkokouksissa, opintopiirin materiaalipankkia hyödyntäen sekä kokeneiden kartoittajien ja metsien suojelijoiden vierailuihin ja koulutuksiin!

Olet tervetullut opintopiiriin, olit sitten metsäkartoitukseen ensimmäistä kertaa tutustuja, jonkun aiheeseen liittyvän alan opiskelija, tai jo jonkin verran kokenut metsäkartoittaja. Koko kauden opintopiireilleet saavat myös Metsäkartoitusopintopiiri-
diplomin! Mukaan kannattaa tulla kokeilemaankin.

Piiri kokoontuu n.2 kertaa kuukaudessa, pääosin etäyhteydellä (esim. Teams) mahdollisimman monelle sopivaan aikaan (esim. arki-iltaisin). Pyrimme järjestämään runsaasti myös yhteisiä kartoitusretkiä (erityisesti keväällä) ja fasilitoimaan tehtäviä, joiden kautta opintopiiriläiset pääsevät tutustumaan haluamiinsa metsäkohteisiin kartoitusta opetellen, pienryhmissä tai yksin. Piiri jatkuu ainakin ensi vuoden kesään asti.

Opintopiirin tavoitteena on, että osallistujat saavat kukin lähtötilanteeseensa sekä tarpeisiinsa nähden sopivaa tietotaitoa, kokemusta ja varmuutta aloittaa metsien kartoitus käytännössä sekä luoda yhteisöllistä oppimista, yhdessä tekemistä ja kokemista metsien ja niiden suojelun äärellä.  

Opintopiiri starttaa viikolla 46 (13.11.) intro-kerralla, jossa suunnittelemme yhdessä opintopiirin aikataulun ja toteutuksen, riippuen väen määrästä ja tarpeista. Opintopiiriin voidaan ottaa noin 25 sitoutunutta henkilöä. Pyrimme järjestämään tapaamisen myös metsässä mahdollisimman pian! Ilmoittaudu mukaan opintopiiriin oheisella lomakkeella https://forms.office.com/e/HR0spqX8x6

Ennakkotietoa ja osallistumislinkki lähetetään ilmoittautuneille!

Paikka:
Alkaa:
13.11.2023
Päättyy: