Suden kannanhoidollinen metsästys ei ole hyväksyttävää

Maa- ja metsätalousministeriön tavoite aloittaa suden kannanhoidollinen metsästys ei ole hyväksyttävää. Tavoitteen pitäisi olla suden ja ihmisen rinnakkaiselon edistäminen sekä petovahinkojen ennaltaehkäisy.

Enemmistö maa- ja metsätalousministeriön susikannan hoitosuunnitelman seurantaryhmän osllistujatahoista, Luontoliitto poislukien, on päätynyt EU-lainsäädännön vastaisesti kannattamaan suden kannanhoidollisen metsästyksen aloittamista ratkaisuna metsästysharrastuksen ja lampaankasvatuksen turvaamiseksi.

Tuoreen tutkimuksen mukaan Suomen susikanta on jakautunut kahteen osapopulaatioon ja ne eivät ole geneettisesti elinvoimaisia nykyisen kokoisina. Susipopulaatioiden ja suden tulomuuton pitäisi kasvaa merkittävästi nykyisestä, jotta osapopulaatioiden elinkelpoisuus saavutettaisiin. Kannanhoidollinen metsästys estäisi tämän kehityksen.

Petovahinkojen ennaltaehkäisy on osoittautunut tehokkaaksi

Suomessa susien aiheuttamat lammasvahingot ovat vähäisiä (30–50 petovahinkoa vuosittain) ja suurpedot (ilves, susi, karhu) muodostavat vain alle 0,1 % metsästyskoirille aiheutuneista kuolemista (12,5 % on liikenneonnettomuuksista).

Petovahinkoja voidaan ennaltaehkäistä sähköistetyillä petoaidoilla, paimentamalla ja erilaisilla karkotteilla. Seurantaryhmän päämääränä on sudenmetsästyksen aloitus, eikä rinnakkaiselo tai petovahinkojen ennaltaehkäisy. On ristiriitaista, että samaan aikaan kun ministeriö edistää susijahdin aloittamista on käynnissä EU:n rahoittama SusiLIFE -hanke, jonka tarkoituksena on edistää ihmisen ja suden rinnakkaiseloa.

Erittäin uhanalaisen suden etu sivuutetaan

Luontoliitto on toistuvasti esittänyt seurantayhmässä vaihtoehtoja, tutkimuksiin nojaavia ja ei-tappavia keinoja, jotka edistäisivät ja mahdollistaisivat rinnakkaiselon suden kanssa.

Vaikka suurin osa suomalaisista ei harrasta metsästystä ja vastustaa suden tappamista, ministeriö keskittyy kuuntelemaan suden metsästystä kannattavien etujärjestöjen mielipidettä, joiden tavoite on suden kannanhoidollisen metsästyksen aloittaminen. Tällainen susipolitiikka on epädemokraattista ja EU-lainsäädännön vastaista. Susi on Suomessa tiukasti suojeltu laji joka on luokiteltu erittäin uhanalaiseksi ja viranomaisilla on velvollisuus parantaa suden suojelun tasoa.

Uhanalaisten lajien, kuten suden,kuuluminen metsästyslain mukaiseen riistaeläinluokitukseen on ristiriidassa Euroopan unionin ja lajien tiukan suojelun kanssa. Suden poikkeuslupien myöntäminen on siirrettävä Suomen riistakeskukselta ympäristöministeriön luontoympäristöosaston hallinnon alle.

Ottaen huomioon kaikki edellä esitetyt asiat, Luontoliitto ei puolla suden kannanhoidollisen metsästyksen aloittamista.

 

Riku Eskelinen, toiminnanjohtaja, Luontoliitto ry

 

Lisätiedot:


Francisco Sánchez, Luontoliiton suurpetovastaava, francisco.sanchez@luontoliitto.fi, +358 44 516 6227

Nina Harju, Luontoliiton suurpetojaoston jäsen, ninamariaharju@gmail.com, +358 40 187 8328
Mari Nyyssölä-Kiisla, Luontoliiton susiryhmän puheenjohtaja, susiryhma@luontoliitto.fi +358 45 126 8068 


Kuva: Kaisa Nyberg
 

Lue myös Luontoliiton muita uutisia

Metsäpolku

20 syytä lähteä luontoon

1. Saat keuhkoihisi raikasta ilmaa astumalla luontoon, pois teiden varsilta. Raikkaan ilman hengittäminen virkistää mieltä ja kehoa. 2. Luonto vähentää stressiä. Tutkimusten mukaan luonnossa oleilun

Lue lisää
Kotimetsän puolustajat

Kotimetsän puolustajat -hankkeen koulutukset alkavat! 

Suomen luonnonsuojeluliitto ja Luontoliitto kouluttavat Suomen suurimpien kuntien asukkaita suojelemaan lähimetsiään. Koulutukset starttaavat loppukesästä Helsingissä ja Turussa. Luonnonsuojeluliitto ja Luontoliitto käynnistävät metsiensuojelukoulutuksen, joka tarjoaa tavallisille

Lue lisää