Rakentamisen poistaminen Stansvikin uudelleenarvioinnissa saa tukea ja noron osalta halutaan säästää luontoarvot 

Luontoliiton metsäryhmä esitti marraskuussa Helsingin valtuustoryhmille pyynnön päivittää kantansa Stansvikin rakentamisesta. Kiitämme vihreitä, vasemmistoliittoa ja keskustaa vastauksista. SDP on pyytänyt lisäaikaa vastauksen antamiseen. Kokoomus ei halunnut ottaa kantaa. Julkaisemme kattavamman analyysin vastauksista alkuvuodesta. 

Hyvä uutinen on, että kaikki kysymyksiin vastanneet puolueet kannattavat kaiken rakentamisen poistamista uudelleenarvioitavalta Stansvikinkallion asemakaavan alueelta. Stansvikin uudelleenarviointia esitti vuonna 2021 valtuustossa kolmen eri puolueen edustajat. Metsän säästämisen takana on toisin sanoen ollut voimakas poliittinen tahtotila ja on hienoa, että vastanneiden puolueiden kannat ovat linjassa sen kanssa. 

Kysyimme puolueilta myös kannattavatko he sitä, että katuverkon rakentaminen pysäytetään, kunnes luontoselvitykset ovat valmistuneet ja Stansvikinkallion asemakaavan uudelleenarviointi on käsitelty valtuustossa. Vasemmisto ja keskusta vastasivat kannattavansa tätä metsään sijoittuvan rakentamisen osalta. 

Vihreät ilmaisevat vastauksissaan, etteivät he koe voivansa enää vaikuttaa katusuunnitelman etenemiseen hävittyään katusuunnitelman palautusehdotuksen kaupunkiympäristölautakunnan äänestyksessä kesäkuussa 2023. 

Katusuunnitelman osalta tulee näkyviin kaupungin päätöksentekorakenteen haasteet. Palasiksi pilkotut, eri aikatauluja ja päätöksentekoprosesseja kulkevat kaavat ovat ongelmallisia, sillä kokonaisuutta ei onnistuta huomioimaan riittävästi. Katusuunnitelmasta on päätetty ainoastaan kaupunkiympäristölautakunnassa. Tämän päätöksen perusteella ollaan merkittävästi tuhoamassa Stansvikin luontoa — jota valtuusto on halunnut uudelleenarvioinnilla säästää. Kaikkia alueen suunnitelmia tulisi tarkastella yhdessä ja päätöksenteon pitäisi tapahtua merkittävissä kysymyksissä kaupunginvaltuustossa. 

Tilanne elää – nyt on mahdollisuus vaikuttaa suunnitelmiin 

Tilanne on elänyt jonkin verran sen jälkeen, kun esitimme valtuustoryhmille kysymyksemme. Katuverkon rakentaminen on ollut pysähdyksissä ja tietojemme mukaan työt jatkuvat aikaisintaan alkuvuodesta. Ensin oli arvioitava noro ja nyt suunnitelmia muokataan sen säästämiseksi. Luontoliiton metsäryhmä on huolissaan noron arvioinnin laadusta, sillä tietojemme mukaan talvella ei ole mahdollista arvioida noroa ja sen valuma-aluetta riittävän kattavasti ja laadukkaasti. 

Haluamme myös kiinnittää huomiota siihen, että vastauksissaan kaikki puolueet totesivat, että noron osalta ei tule hakea poikkeuslupia vaan luontoarvot tulee säästää. Nyt kun noron arviointi on kaupungin mukaan saatettu loppuun, kaupunki kertoo tiedotteessaan, että suunnitelmaa muokataan noron säästämiseksi kokonaan tai osin. Valtuustoryhmien vastausten perusteella osin säästäminen ei riitä. 

Nyt kun katusuunnitelma ja palvelukorttelin suunnitelmat ovat joka tapauksessa muokattavana, on mahdollista, että muokattu suunnitelma tulee vähintään kaupunkiympäristölautakunnan päätöksentekoon uudelleen. Silloin on paikka korjausliikkeelle. Vetoamme Stansvikiä puolustaviin valtuutettuihin ja lautakunnan jäseniin, jotta he etsivät keinot demokraattisen päätöksenteon toteutumiseksi asiassa ja säästävät Stansvikin metsän laajemmalta tuholta. Varattujen tonttien kadut voidaan rakentaa kevyemmin ja tontit voidaan sijoittaa paremmin jo rakennetulle alueelle – metsää säästäen. Ja ennen kaikkea palvelukortteli voidaan rakentaa ilman, että metsää kaadetaan. On vain oltava päättäväisyyttä etsiä keinot sen toteuttamiseksi.  

Lue myös Luontoliiton muita uutisia

Töitä varainhankintapäällikölle

Luontoliitto etsii rohkeaa, innostavaa ja aikaansaavaa varainhankintapäällikköä.  
Tehtävänäsi on johtaa, kehittää ja toteuttaa Luontoliiton varainhankintaa. Varainhankintaa tehdään yhteistyössä muun henkilökunnan ja vapaaehtoistoimijoiden kanssa.

Lue lisää