Luontoliiton metsäryhmä pyytää valtuustoryhmiä ilmoittamaan päivitetyn kantansa Stansvikin rakentamisesta 

Kaadetaan kaava, ei metsää

Metsäryhmän Kaadetaan kaava, ei metsää -kampanja on lähettänyt Helsingin kaupungin valtuustoryhmille pyynnön, että nämä muodostaisivat päivitetyn kantansa Stansvikin rakentamisesta 23.11. mennessä. 

Valtuustoryhmille on esitetty neljä kysymystä: 

  1. Kannattaako valtuustoryhmänne sitä, että Stansvikin katuverkon rakentaminen pysäytetään, kunnes koko Stansvikin alueen luontoselvitykset ovat valmiit? Koko alueella viitataan Stansvikinkallion asemakaavan, puistosuunnitelman sekä katusuunnitelman tonttivarausten alueisiin. 
  1. Kannattaako valtuustoryhmänne sitä, että Stansvikista löytyneiden luontoarvojen kohdalla ei haeta poikkeuslupia, vaan suunnitelmat uudistetaan luontoarvot säilyttäen? 
  1. Tuleeko valtuustoryhmänne mielestä Stansvikin katuverkon rakentaminen pysäyttää, kunnes Stansvikinkallion asemakaavan uudelleenarviointi on käsitelty valtuustossa? 
  1. Kannattaako valtuustoryhmänne Stansvikinkallion asemakaavan uudelleen arvioinnissa kaiken rakentamisen poistamista alueelta? 

Korjausliike on vielä mahdollinen 

Valtuustoryhmille lähetetyssä viestissään metsäryhmä toteaa, että kaupungilla on nyt mahdollisuus tehdä Stansvikissa merkittävä korjausliike tilanteessa, jossa alueen luontoselvityksiä ei ole otettu alueen rakentamissuunnitelmissa ja -toteutuksessa lain vaatimusten mukaisesti huomioon. 

Stansvikin luontoselvitykset ovat edelleen kesken muun muassa lepakoiden ja liito-oravien osalta. Olisi virhe jatkaa rakentamissuunnitelmien toteuttamista ennen kuin luontoselvitykset on tehty loppuun ja ne on otettu huomioon suunnitelmissa. Katusuunnitelmassa ei ole huomioitu Stansvikinkallion asemakaavan uudelleenarvioinnin tuomia muutoksia, vaan kadut on mitoitettu olettaen, että alueelle rakennetaan tulevaisuudessa kerrostaloja. 

Katujen rakentaminen pysähtyi vesilain suojeleman noron takia ja katusuunnitelmaa päivitetään parhaillaan. Tässä on mahdollisuus päättää, että metsään sijoittuvia katuja ei rakenneta. 

Kestävää kaupunkia ei rakenneta metsään 

Aidosti kestävä kaupunki vaalii luonnon monimuotoisuutta ja ohjaa rakentamisen jo rakennettuihin ympäristöihin, ei luonnoltaan arvokkaisiin vanhoihin metsiin, joissa on luontodirektiivin suojelemia lajeja ja uhanalaisia luontotyyppejä. Aidosti kestävä kaupunki myös pitää huolen siitä, että kaavoitusprosessi noudattaa lakeja ja hyvää hallinnollista tapaa.   

EU:n biodiversiteettistrategian mukaan kaikki luonnontilaiset ja vanhat metsät, sellaiset kuin Stansvik, tulee suojella. Stansvikin metsä on korvaamattoman arvokas kokonaisuus, jota tulee tarkastella sellaisenaan – ekosysteeminä, joka ei ole entisensä, jos se pirstotaan katurakentamisen myötä, saati jos sinne rakennetaan kerrostaloja.

Helsingin on aika näyttää, että se ottaa luontokadon tosissaan ja tekee voitavansa luonnon monimuotoisuuden vaalimiseksi. Kaupunkistrategian kirjausten on aika näkyä teoissa. 

Reija Mikkola 17.11.2023

Lue myös Luontoliiton muita uutisia

Valokuvakilpailun virtuaalinäyttely

Luontoliiton ja Suomen Luonnonvalokuvaajat ry:n keväiseen valokuvakilpailuun osallistui suuri määrä eri-ikäisiä lapsia ja nuoria. Kisan taso oli korkea, ja voittajiksi valittiin 14-vuotias Kaapo ja 17-vuotias Aino. Halusimme koota pienen virtuaalinäyttelyn kilpailuun osallistuneista upeista valokuvista. Valtavat kiitokset kaikille ihania kevätkuvia lähettäneille! 

Lue lisää