Luontoliiton leirilupaus

Luontoliiton leireillä tutkitaan luontoa, retkeillään ja leikitään luonnossa:  

 • Leirillä pyritään olemaan mahdollisimman paljon ulkona.  
 • Leirillä tutkitaan ympäristöä ja havainnoidaan luonnon tapahtumia.  
 • Leirit tarjoavat elämyksiä ja kokemuksia myönteisen luontosuhteen muodostumiseen.  
 • Leirillä luonto on erottamattomasti mukana kaikessa toiminnassa koko leirin ajan.  
 • Leiriohjelma on laadukasta ja sisältää ympäristökasvatuksellisia tavoitteita. 

Leirialueet soveltuvat lasten leiritoimintaan:  

 • Leirialueella on selkeät rajat.  
 • Leirialueeksi on valittu huolellisesti leirikäyttöön soveltuva alue. Leirit ovat asianmukaisesti varustettuja ja vastaavat odotuksia. Leirit järjestetään kauniissa ympäristössä, usein esimerkiksi järven tai meren rannalla.  
 • Leiriä suunniteltaessa otetaan huomioon leiripaikan mahdollisuudet, leiriläisten ikä ja mahdollisuuksien mukaan leiriläisten erityisvaatimukset.  

Lasten terveydestä ja turvallisuudesta pidetään huolta:  

 • Leireille laaditaan turvallisuussuunnitelmat ja ne käydään leiritiimien kanssa läpi ennen leiriä. 
 • Leiriläisten mahdolliset sairaudet, allergiat, uimataito ja muut huomioitavat asiat selvitetään etukäteen. 
 • Varmistetaan, että riittävän monella leiriohjaajalla on tarvittava ensiapu- ja turvallisuuskoulutus. Jokaisella leirillä on ensiaputaitoinen ea-vastaava sekä häirintäyhdyshenkilö(t).  
 • Uimavalvonta ja saunominen on leirillä aina täysi-ikäisen, uimataitoisen valvojan vastuulla. Valvontaan osallistuu aina vähintään kaksi ohjaajaa.  
 • Leiripaikoissa on ajantasainen ensiapuvarustus ja kaikki leirin työntekijät (ohjaajat, johtajat, kokit) ovat perehtyneet varustukseen ja sen käyttöön sekä tietävät missä varusteita säilytetään. 
 • Leiriläiset on vakuutettu tapaturmien varalta. 
 • Leirin säännöt sovitaan yhdessä leiriläisten kanssa ja kerrotaan kaikille. Säännöt ovat koko henkilökunnan tiedossa.  
 • Leirialueen rajat käydään läpi leiriläisten kanssa. 
 • Jokaisella leiriläisellä on teltta/ryhmäkummi: ohjaaja, joka huolehtii oman nimetyn telttansa/ryhmänsä lasten hyvinvoinnista ja viihtymisestä leirillä.  
 • Vanhemmilta saatuja lasta koskevia luottamuksellisia tietoja ei luovuteta sellaisille tahoille, joille tieto ei ole lapsen turvallisuuden, terveyden yms. kannalta välttämätön. 
 • Kaikki dokumentit, jotka sisältävät henkilötietoja, käsitellään tietoturvallisesti ja hävitetään asianmukaisesti leirin jälkeen. 
 • Sairastapauksissa ollaan yhteydessä kotiin ja terveydenhoidon ammattilaisiin sekä tarvittaessa käydään lääkärissä ja lähetetään leiriläinen kotiin.  
 • Ohjaajat huolehtivat, että leiriläiset ottavat mahdolliset lääkkeensä oikein ja että lääkkeet ovat vain asianomaisten saatavilla.  
 • Ohjaajat ovat lasten tavoitettavissa myös öisin.  

Leiriläisten perustarpeista pidetään huolta:  

 • Ruokailuajat ovat säännölliset.  
 • Leirillä tarjotaan monipuolista vegaanista ruokaa, ja ruokailutilanne on kiireetön.  
 • Keittiöhenkilökunta on kokenutta ja sillä on valmiudet erityisruokavalioiden toteuttamiseen. 
 • Keittiön toiminnassa huomioidaan leiriohjelma (esim. lasten poimimista marjoista voidaan paistaa piirakkaa poimijoille).  
 • Pidetään huolta, että leiriläiset vaihtavat puhtaita vaatteita yllensä.  
 • Pestään hampaat aamuin illoin.
 • Pestään kädet ennen ruokailuja.  
 • Sadesään yllättäessä lasten vaatteet kuivataan.  
 • Leiriläisten nukkumaanmeno- ja heräämisajat ovat säännölliset (leirillä saatetaan järjestää halukkaille leiriläisille ilta- tai yöretki, jonka jälkeen huolehditaan, että sille osallistuneet saavat nukkua riittävästi).  
 • Leiriläisille turvataan mahdollisuus keskeytymättömään uneen ikäryhmästä riippuen vähintään 9–10 tunnin ajan yössä.  
 • Leiriläisille järjestetään kuljetus leiripaikalle, jos se ei ole saavutettavissa julkisin kulkuvälinein 
 • Leiriläiset liikkuvat päivittäin monipuolisesti, kukin kykyjensä mukaan.  
 • Leiriläisten erityistarpeet otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon.  

Leiriläisiä ohjataan omatoimisuuteen sekä toisten leiriläisten ja ympäristön kunnioittamiseen:  

 • Leireillä noudatetaan turvallisemman tilan periaatteita.
 • Kiusaamista ja muuta häirintää ennaltaehkäistään ja niihin puututaan välittömästi 
 • Huomioidaan erilaiset vakaumukset esim. ruokavalion ja ohjelman suhteen.  
 • Leiriläiset ovat tasavertaisia.  
 • Leiriläisille annetaan myös vastuuta (esim. järjestäjänä toimiminen ruokailussa).  
 • Leiriläisten erityistarpeet otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon.  
 • Leiriohjelman hyvällä suunnittelulla pyritään leiriläisten ryhmäyttämiseen ja rakentamaan ohjelma niin, että leiriläiset tutustuvat toisiinsa ilman negatiivista kilpailua.  
 • Leireillä retkeillään, liikutaan ja leikitään päivittäin luonnossa, niin että luonnolle ei koidu siitä haittaa. 
 • Leireillä noudatetaan jokaisen oikeuksia.

Leirielämä poikkeaa kaupunkielämästä edukseen:  

 • Leireillä ei käytetä rahaa.  
 • Leireillä ei katsota telkkaria eikä pelata tietokonepelejä.  
 • Leireillä käytetään henkilökohtaisia puhelimia vain sovittuina aikoina. 
 • Leireillä teini-ikäiselläkin on oikeus olla lapsi.  
 • Kaikki leirit, mukaan lukien nuorten ja nuorten aikuisten leirit ovat päihteettömiä.

Työntekijät ovat taitavia ja heitä on riittävästi:  

 • Leiriohjaajat ja -johtajat ovat käyneet Luontoliiton leirinohjaajakoulutuksen. Suurella osalla heistä on kokemusta leireiltä tai kasvatus- tai sosiaalialan opintoja.  
 • Täysi-ikäiset leirinjohtajat ja ohjaajat ovat pääsääntöisesti työsuhteessa. Alaikäiset ohjaajat ja apuohjaajat ovat vapaaehtoisia, jotka työskentelevät täysi-ikäisten tiimiläisten valvonnassa. Alaikäiset ohjaajat eivät ole vastuussa leiriläisistä. 
 • Leirit tarjoavat ohjaamisesta ja ympäristökasvatuksesta kiinnostuneille nuorille paikan harjoitella ja kehittää osaamistaan. 
 • Leiritiimeissä on eri ikäisiä ja eri sukupuolisia johtajia, ohjaajia ja apuohjaajia. Leiritiimiin kuuluu myös kokki/kokkeja ja mahdollisesti apukokki. 
 • Koko leiritiimillä on velvollisuus puuttua esim. vaaratilanteisiin ja sääntöjen rikkomiseen. 
 • Leirinjohtajalle voi soittaa jokaisena leiripäivänä ja keskustella hänen kanssaan lapsen leirin kulusta (soittoajat mainitaan aina leirikirjeessä).  
 • Leirinjohtaja ottaa yhteyttä kotiin ongelmatilanteissa, esimerkiksi lapsen sairastuessa tai kovan koti-ikävän yllättäessä.  
 • Leirin täysi-ikäisiltä työntekijöiltä tarkistetaan rikosrekisteriotteet.

Lue myös Luontoliiton muita uutisia

Metsäpolku

20 syytä lähteä luontoon

1. Saat keuhkoihisi raikasta ilmaa astumalla luontoon, pois teiden varsilta. Raikkaan ilman hengittäminen virkistää mieltä ja kehoa. 2. Luonto vähentää stressiä. Tutkimusten mukaan luonnossa oleilun

Lue lisää
Kotimetsän puolustajat

Kotimetsän puolustajat -hankkeen koulutukset alkavat! 

Suomen luonnonsuojeluliitto ja Luontoliitto kouluttavat Suomen suurimpien kuntien asukkaita suojelemaan lähimetsiään. Koulutukset starttaavat loppukesästä Helsingissä ja Turussa. Luonnonsuojeluliitto ja Luontoliitto käynnistävät metsiensuojelukoulutuksen, joka tarjoaa tavallisille

Lue lisää