Kouluvierailujen aiheet

Kouluvierailulla voidaan syventyä esimerkiksi Itämeren monimuotoiseen maailmaan, vieraslajien aiheuttamiin haasteisiin, suden kiehtovaan elämään tai Suomen metsien tilaan. 

Itämeri-vierailut

Itämeri-vierailulla tutustutaan ihmeelliseen Itämereen ja sen kiehtovaan vedenalaiseen eliömaailmaan. Vierailulla tarkastellaan Itämeren ainutlaatuisuutta ja haavoittuvuutta ja mietitään, miten jokainen voi itse toimia Itämeren puolesta.

Itämeri-vierailuja järjestetään peruskoulun 4.–9. luokille, lukioille ja ammatillisille oppilaitoksille. Vierailun suositeltu pituus on 90 minuuttia. Vierailuita toteutetaan lähi- sekä etäopetuksessa.

Itämeri-kouluvierailumateriaalit ja kouluvierailut toteutetaan yhteistyössä John Nurmisen Säätiön sekä Luontoliiton Itämeri-ryhmän kanssa.


Haavoittuva monimuotoisuus - Ilmastonmuutos ja luontokato

Luontoliiton uuden Haavoittuva monimuotoisuus – kouluvierailuhankkeen vierailut käynnistyvät syksyllä 2023. Vierailuilla käsiteltäviä teemoja ovat ilmastonmuutos ja luontokato, ympäristötunteet, toiveikkaammat tulevaisuudenkuvat sekä ympäristövaikuttaminen. Hankkeessa tarkastellaan kahden aikamme suuren ympäristökysymyksen rajapintoja ja yhteyksiä, sekä niiden herättämiä tunteita. Lisäksi tuodaan esiin, miten jokainen nuori voi löytää oman tapansa toimia ja vaikuttaa. Nuoria kannustetaan toivoon ja toimintaan. Hankkeen tavoitteena on tarjota opettajille tukea ilmastokasvatukseen, sekä edistää nuorten hyvinvointia vastaamalla nuorten kasvaneeseen huoleen ilmastosta ja ympäristöstä. Tahdomme tarjota toiminnallisen ja ratkaisukeskeisen tietopaketin, joka ohjaa aktiiviseen toimintaan. 

Kohderyhmänä ovat yläkoulut, toisen asteen oppilaitokset sekä nuorisotyö eri puolilla Suomea. Vierailut ovat kaksiosaisia, eli samassa koulussa käydään kahdesti noin 90 minuutin mittaisella vierailulla. Ensimmäinen osa tarjoaa tietoa ja tulevaisuuden toivoa, toisella puoliskolla pureudutaan ympäristötunteisiin ja toimintaan. Kaksiosaisten vierailujen välillä oppilaat tekevät kotitehtävänä oman koulunpihan monimuotoisuussuunnitelman. Vierailuun kuuluu toiminnallinen, innostava ja osallistava materiaali, joka tukee opetussuunnitelmien tavoitteita.  

Monimuotoisuutta metsäsuhteisiin -metsäretkivierailut

Luontoliiton Monimuotoisuutta metsäsuhteisiin -kouluvierailu on yläkoululaisille suunnattu metsäretki. Retken tavoitteena on elävöittää, monipuolistaa ja syventää nuorten metsäsuhteita ja antaa nuorille eväitä ymmärtää Suomessa käytävää metsäkeskustelua. Vierailu toteutetaan metsäympäristössä. Vierailun aikana nuoret tutustuvat Suomen metsien ja suomalaisten metsäsuhteiden historiaan ja metsiensuojelun tarpeeseen. Vierailulla pohditaan yhdessä metsien tärkeyttä itselle, muille ihmisille ja muunlajisille. 
 

Vierailu ei ole liikuntatunti. Metsässä kävellään tehtävien lomassa, mutta vierailulle lähtiessä tulee varautua myös paikallaanoloon ja kuuntelemiseen.

 

Retkiä toteutetaan seuraavissa kaupungeissa: pk-seutu, Tampere, Oulu, Jyväskylä tai Kuopio. Retket toteutetaan kohdekaupungeissa ennalta osoitetuissa metsissä, eli ryhmän tulee varautua kulkemaan kohdemetsään koululta.

Vierailuja järjestetään toukokuussa ja elo-lokakuussa 2024.

Metsävierailut toteutetaan yhteistyössä Luontoliiton metsäryhmän kanssa. 

Susivierailut (tauolla)

 

 Susivierailut ovat toistaiseksi tauolla.

Susivierailuilla tutustutaan suteen lajina sekä suden paikkaan ekosysteemissä. Vierailulla syvennytään suden uhanalaisuuteen ja siihen vaikuttaneisiin tekijöihin. Luontoliiton susivierailut on palkittu IUCN:n Vuoden luontoteko -palkinnolla. 

Susivierailut on suunnattu peruskoulun 4.–9.luokille. Vierailun suositeltu kesto on 90 minuuttia. Susivierailuja toteutetaan lähivierailuina Uudellamaalla sekä etävierailuina koko Suomessa. 

Susivierailut toteutetaan yhteistyössä Luontoliiton susiryhmän kanssa.