Koulu­vierailijaksi

Kouluvierailijaksi?

Kiinnostaako sinua luonto- ja ympäristöasiat? Haluaisitko tehdä työtä ympäristökasvatuksen parissa ja auttaa koululaisia hahmottamaan, miten he itse voivat vaikuttaa esimerkiksi Itämeren tilaan tai vieraslajien leviämiseen. Kouluttaudu Luontoliiton kouluvierailijaksi!

Kouluvierailijana saat tehdä yhteistyötä lasten ja nuorten kanssa tärkeiden asioiden puolesta. Olet odotettu vieras, joka tuo vaihtelua koulun arkeen.

Kierrät tutustuttamassa lapsia ja nuoria suomalaiseen luontoon ja ympäristöaiheisiin yhdessä keskustellen ja eri harjoitusten kautta.

Kouluvierailijanamme saat käytännön tukea ja selkeät ohjeet siihen, miten kouluvierailulla toimitaan ja miten otamme tärkeitä aiheita esille. Saat hyvää kokemusta koulumaailmasta, järjestötoiminnasta ja esiintymisestä!

Minustako kouluvierailija?

Kouluvierailijamme ovat usein nuoria aikuisia ja opiskelijoita, jotka ovat kiinnostuneita ympäristöasioista sekä lasten ja nuorten kanssa toimimisesta.

Sinun ei tarvitse olla aiheen asiantuntija, mutta pientä pohjatietoa aiheesta on hyvä olla. Kiinnostus ja innostus ympäristökasvattamiseen usein riittävät! Kouluvierailija käyttää vierailuilla Luontoliiton suunnittelemaa materiaalia, johon tutustutaan vierailijoiden koulutuksissa

Kouluvierailijan työtä voi tehdä keikkaluontoisesti esimerkiksi opiskelun ohella, oman kalenterin mukaan.

Kouluvierailuista saa palkkion

Maksamme pidetyistä vierailuista kouluvierailijalle palkkion. Palkkion suuruus on 12 € / alkava 30 min. Perusmittaisesta 90 minuutin vierailusta saa siis 36 euroa. Lisäksi korvaamme matkakulut koululle.

Kouluvierailut ovat keikkatyötä

Kouluvierailu on keikkatyötä, eikä vierailija sitoudu tiettyyn tuntimäärään. Toivomme kuitenkin koulutuksiin osallistuvien tekevän vähintään viisi vierailua lukukauden aikana. Vierailuja voi tehdä itselleen sopivaan tahtiin omissa lähikouluissa tai etänä.

Osallistu koulutukseen!

Jos olet kiinnostunut tulemaan kouluvierailijaksi, hae mukaan kouluvierailijoiden koulutuksiin! Koulutuksen käyminen antaa pätevyyden toimia Luontoliiton kouluvierailijana omatoimisesti. Koulutuksessa kerrotaan Luontoliiton toiminnasta sekä perehdytään vierailujen käytäntöihin ja aiheisiin.

Kouluvierailijan tulee käydä kouluvierailijan peruskoulutus sekä vähintään yksi teemakoulutus. Uusien vierailijoiden koulutuksia järjestetään 1-2 kertaa vuodessa, usein alkusyksystä ja/tai -keväästä. Löydät ajankohtaiset koulutukset Luontoliiton tapahtumakalenterista.