Kaadetaan kaava, ei metsää! -mielenosoitus Jyväskylässä

#Kaadetaankaava

Kaadetaan kaava, ei metsää! -kampanja jalkautuu Jyväskylään puolustamaan lähimetsiä – mielenosoituksia järjestetään valtuuston kokousten yhteydessä 

Luonto-Liiton metsäryhmän Kaadetaan kaava, ei metsää! -kampanja jalkautuu Jyväskylään. Kampanja järjestää Säästetään Tammirinteen metsä -mielenilmauksia Jyväskylän kaupungintalolla tiistaina 25.10. klo 14-15 kaupunkirakennelautakunnan kokouksen yhteydessä ja maanantaina 31.10. klo 17-18 Jyväskylän kaupunginvaltuuston kokouksen yhteydessä.  

“Olemme kaupungintalolla muistuttamassa kaupunginvaltuutettuja siitä, että aidosti kestävä kaupunki suojelee myös luonnon monimuotoisuutta. Jyväskylän jäljellä olevat metsät ja monimuotoinen lähiluonto on säilytettävä ja rakentaminen ohjattava pois metsäalueilta. Hyvinvoiva lähiluonto on hyvinvoivan kaupungin elinehto.”, toteaa kampanjakoordinaattori Elina Ilves. 

Tammirinteen metsän alueelle ollaan kaavoittamassa uutta pientaloaluetta.  Mielenilmauksessa vaaditaan Tammirinteen metsäkaavan kumoamista (Kaava 66/Tammirinne). Kaavaillun pientaloalueen alle on jäämässä vaihtelevan ikäistä metsää, jolla on luontoarvojen lisäksi merkittävä arvo virkistysalueena. Pientaloalueen keskelle on jäämässä arvokas suoalue, jonka todennäköinen  kuivuminen rakentamisen myötä myönnetään kaavaselostuksessa. 

Kaadetaan kaava, ei metsää -kampanja jatkaa mielenosoituksia kaupunginvaltuuston ja kaupunkirakennelautakunnan kokousten yhteydessä syksyn aikana sekä järjestää lähimetsätapahtumia tehdäkseen uhatut kohteet tunnetuiksi. Mukana kampanjassa on lähimetsistään huolestuneita paikallisia asukkaita. Kampanjalla pyritään rakentavaan ja ratkaisukeskeiseen vuorovaikutukseen päättäjien kanssa, ja tavoitteena on luoda vuoropuhelua yhteiskunnan eri sektoreiden välillä. 

Kaadetaan kaava, ei metsää! -kampanjan vaatimukset:  

  1. Luonto- tai virkistysarvoiltaan merkittäviin kaupunkimetsiin rakentaminen lopetetaan. Kaupunkimetsiin rakentamista osoittavat, luontoarvoja uhkaavat kaavat perutaan, eikä uusia enää valmistella. 
  1. Rakentaminen tulee keskittää jo rakennettuihin ympäristöihin, ja muutoin selvittää metsää säästäviä vaihtoehtoja rakentamisessa. Jyväskylän tulee tarkastella uudelleen tavoitettaan kaavoitettavien omakotitalotonttien vuosittaisesta määrästä.   
  1. Kaupunkilaisille taataan realistiset ja aidot mahdollisuudet osallistua omaa lähialuettaan koskevaan päätöksentekoon.  

On ensiarvoisen tärkeää, että Jyväskylä saattaa omistamissaan metsissä kaikki jäljellä olevat METSO-ohjelman (Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma) kriteerit täyttävät metsät pysyvään suojeluun. Kaavoittamista tulee rajoittaa myös talousmetsäkäsittelyn kohteena olleissa metsissä, sillä vaikka ne eivät vastaisi luonnontilaista metsää luontoarvoiltaan, niillä on usein tärkeä rooli osana ekologista verkostoa.  Suomen luontopaneelin ja Euroopan Unionin biodiversiteettistrategian mukaan luontokadon pysäyttämiseksi 30% metsistä sekä kaikki luonnontilaiset ja luonnontilaisen kaltaiset metsät tulee suojella. Suojelun tulee tapahtua maakuntakohtaisesti.   

Rakentamista on suunnattava pois metsäalueilta jo rakennettuihin ympäristöihin, hyödyntämättömille tonteille ja tyhjillään oleviin kiinteistöihin. Jyväskylä on kasvava kaupunki, jonka AVOin kaupunkiympäristö -politiikka korostaa luontoa ja kestävää rakentamista yhtenä kaupungin kehittämisen kulmakivenä. Tällä hetkellä kirjausten ja toiminnan välillä on kuitenkin ristiriita: kaupunki on asettanut vuosittaiseksi tavoitteekseen noin 70 omakotitalotonttia ja muuta rakentamista luonnon viherpeittoa vähentämään. Jos asukkaita houkutellaan rakentamaan yhä enemmän suuria omakotitaloja, joita poikkeuksetta kaavoitetaan metsiin, ei ole mitenkään mahdollista samalla estää luontokatoa, säilyttää hiilinieluja tai saavuttaa muitakaan kaupungin itselleen asettamia resurssiviisauden ja kestävän kehityksen tavoitteita. Näitä trendejä tulee tarkastella. Osana kampanjaa haluamme olla myös etsimässä ratkaisuja ja esittää parempia vaihtoehtoja rakentamiselle. 

Lähimetsät tutkitusti ylläpitävät kaupunkilaisten hyvinvointia ja terveyttä. Siksi niiden tulee olla kaikkien saavutettavissa. Kaupunkimetsiin sijoittuvat rakennushankkeet hävittävät lähes poikkeuksetta asukkaiden virkistyskäytössä olevia lähimetsiä, joita ei enää rakentamisen jälkeen saada takaisin. Viheralueissa on myös erotettava metsät puistoista – rakennetuilla puistoilla ei voi korvata luonnonmetsää. Nykyään asukkaiden todelliset vaikutusmahdollisuudet lähialueidensa kaavoitusprosesseissa ovat heikot. Asukkaiden mielipiteitä huomioidaan ainoastaan rajattuihin yksityiskohtiin liittyvissä kysymyksissä, kun suuret linjat näyttävät olevan jo valmiiksi päätettyjä. Kaavoitukseen liittyvä tieto tulee olla helposti kaikkien saatavilla ja päätökset tulee tehdä vuorovaikutuksessa. Kaupunkilaisten ääntä on kuunneltava ja luontoarvot huomioitava. 

  

Lisätietoja ja yhteydenotot:  

  

Kaadetaan kaava, ei metsää Jyväskylä 

Elina Ilves Kaadetaan kaava, ei metsää Jkl-kampanjakoordinaattori 

kaadetaankaavajkl(a)gmail.com 

  

Kaadetaan kaava, ei metsää Jyväskylä ja erityisesti Tammirinne 

Suvi Pirinen, Asmalammen ja Tammirinteen asukkaiden edustaja  

Suvi.pirinen(a)hotmail.com  

+35841 4368 791  

  

Kaadetaan kaava, ei metsää -kampanja 

Aino Juvonen, Kaadetaan kaava, ei metsää -kampanjakoordinaattori 

kaadetaankaava(a)gmail.com 

  

Luonto-Liiton metsäryhmä 

Reija Mikkola, metsävastaava, Luonto-Liitto  

reija.mikkola(a)luontoliitto.fi  

+35845 1179 610  

Kampanjan sometilit 

 Facebook 

Kaadetaan kaava, ei metsää JKL 

Kaadetaan kaava, ei metsää -kampanja 

 Instagram 

@kaadetaankaavajkl 

@kaadetaankaava 

Lue myös Luontoliiton muita uutisia

Osallistu

Ilmastoryhmä kutsuu toimintaan

Lauantaina 9.12. klo 12–16 Luontoliiton ilmastoryhmä soluttautuu joulumarkkinoille ja pystyttää jollekin Helsingin keskustan aukiolle ympäristölle haitallisten tukien infopisteen. Aktio osuu aikaan, jolloin maailmanlaajuinen huomio on kiinnitetty YK:n ilmastokokoukseen, COP28:een, jonka suurena teemana on fossiilisista irtautuminen.

Lue lisää

Joulukalenteri pyörähtää käyntiin pe 1.12.

Tällä viikolla perjantaina vietetään joulukuun ensimmäistä päivää. Se tarkoittaa myös Luontoliiton perinteisen somejoulukalenterin käyntiin pyörähtämistä Instagramissa ja Facebookissa.  Joulukalenterissa on luvassa on talviluonnon ihmeitä ja

Lue lisää