Ilvesten tappoluvat peruttava  

Luontoliitto vaatii, että Suomen riistakeskuksen myöntämät ilveksen tappoluvat perutaan. Riistakeskus on myöntänyt yhteensä 300 kannanhoidollista poikkeuslupaa ilveksen tappamiseksi poronhoitoalueen ulkopuolella.  

Ilves on luokiteltu EU:n luontodirektiivin tiukasti suojeltuihin lajeihin, ja sen tappaminen on kiellettyä EU:n luontodirektiivin artiklan 12 perusteella. Ilveksen tappaminen tulisi sallia vain erittäin poikkeuksellisissa tilanteissa mikäli mitään muita vaihtoehtoja ei ole. Tästäkin huolimatta siihen myönnetään vuosittain metsästyslupia, joilla pyritään estämään ilveskannan kasvu ja rajoittamaan lajin luontaista levittäytymistä. Euroopan komission mukaan poikkeusluvilla ei ole tarkoitus rajoittaa tiukasti suojeltujen lajien kuten ilveksen kantojen kasvua. 

Ilveksen metsästys on trofeemetsästystä 

Ilveksen metsästyksessä on kyse trofeemetsästyksestä, sillä kannanhoidollisesti ammutun ilveksen osia saa pitää itsellään. Luontoliitto katsoo, että metsästysharrastus ei ole  riittävän painava syy poiketa luontodirektiivissä asetetusta eläinlajien tiukasta suojelusta. Ilvesten metsästämisen sijaan tavoitteena tulisi olla rinnakkaiselon edistäminen luonnonvaraisten villieläinten kanssa. 

“On aiheellista kysyä, miksi rauhoitettuja ilveksiä halutaan tappaa? Myönnettyjen kaatolupien perusteluissa puhutaan siitä, että myöntämällä kannanhoidollisia poikkeuslupia perinteisen suomalaisen metsästyskulttuurin jatkumo turvataan ja ilveksen arvostus riistaeläimenä säilyy edelleen. Metsästysyhteisön keinotekoisen eräkulttuurin ylläpitäminen ei ole perusteltua, kun sen hintana on suojeltujen eläinten henki”, sanoo Luontoliiton suurpetovastaava Francisco Sánchez Molina. 

Metsästys ei myöskään lisää luonnonvaraisissa eläimissä ihmisarkuutta. Muiden riistaeläinten saalistamista voidaan päinvastoin kuin lupahakemuksista voisi kuvitella pitää perusteluna nimenomaan sille, että ilvestä ei metsästetä: jos ilves ja muut pedot voisivat lisääntyä ja saalistaa ilman metsästyskuolleisuutta, kanta säätelisi paitsi itseään myös riistaeläinten kantaa.  

”Ilves on hyötyeläin, joka lisää luonnon monimuotoisuutta. Ilveskantaa pitäisikin kasvattaa tuntuvasti, ja lajin kannanhoidollinen metsästys tulisi lopettaa”, sanoo Luontoliiton susiryhmän puheenjohtaja Mari Nyyssölä-Kiisla. 

Luontoliitto jätti elokuussa 2023 lausunnon maa- ja metsätalousministeriölle koskien ilveksen metsästystä metsästysvuonna 2023–2024. 

Lisätiedot: 

Francisco Sánchez Molina, Luontoliiton suurpetovastaava 
p. 044 516 6227 
francisco.sanchez@luontoliitto.fi  

Mari Nyyssölä-Kiisla, Luontoliiton susiryhmän puheenjohtaja 
p. 045 126 8068 
susiryhma@luontoliitto.fi

Kuva: Markus Wittmann from Pixabay

Lue myös Luontoliiton muita uutisia

Osallistu

Ilmastoryhmä kutsuu toimintaan

Lauantaina 9.12. klo 12–16 Luontoliiton ilmastoryhmä soluttautuu joulumarkkinoille ja pystyttää jollekin Helsingin keskustan aukiolle ympäristölle haitallisten tukien infopisteen. Aktio osuu aikaan, jolloin maailmanlaajuinen huomio on kiinnitetty YK:n ilmastokokoukseen, COP28:een, jonka suurena teemana on fossiilisista irtautuminen.

Lue lisää

Joulukalenteri pyörähtää käyntiin pe 1.12.

Tällä viikolla perjantaina vietetään joulukuun ensimmäistä päivää. Se tarkoittaa myös Luontoliiton perinteisen somejoulukalenterin käyntiin pyörähtämistä Instagramissa ja Facebookissa.  Joulukalenterissa on luvassa on talviluonnon ihmeitä ja

Lue lisää