Ilmastoryhmä kutsuu toimintaan

Tervetuloa lukemaan ilmastoryhmän tuoreinta kirjoitusta, joka liittyy paitsi ympäristölle haitallisia tukia konkretisoivaan tempaukseemme Narinkkatorilla lauantaina 9.12. myös tärkeään eurooppalaiseen vetoomukseen, nimeltään Make Polluters Pay

Linkki vetoomuksen allekirjoittamiseen on tekstin lopussa.

Euroopan kansalaisina ja osana kansalaisyhteiskuntaa vaadimme Suomen valtiota ja Euroopan Unionia ryhtymään toimiin varmistaaksemme turvallisemman nykyisyyden ja tulevaisuuden. Tämä tehdään siirtämällä ympäristölle haitalliset tuet parempaan käyttöön, ja laittamalla suuret saastuttajat maksamaan itse päästöjensä vaikutukset. Vaikutukset, joista he ovat olleet tietoisia jo vuosikymmeniä.

Vaadimme uusia veroja fossiilisten polttoaineiden yrityksille, puupolttoaineille, liikennesektorille sekä rahoitukselle ja varallisuudelle. Näillä varoilla Euroopan sekä globaalin etelän yhteisöjä voidaan tukea ilmastokriisin ratkaisemisessa.

Ympäristölle haitalliset tuet

Suomen ympäristölle haitallisilla tuilla on keskeinen merkitys ilmastoon ja luontoon kohdistuvaan kuormitukseen. Vuonna 2020 valtiovarainministeriö arvioi tukien suuruudeksi 3,6 miljardia euroa. Tämän jälkeen arviota ei ole annettu. Tukisumma on vielä merkittävästi suurempi, jos tarkastelussa huomioidaan hiilidioksidipäästöt EU:n linjauksen mukaisesti. Samaan aikaan hallitus leikkaa luonnonsuojelusta 32 %. 

Haitalliset tuet vaikuttavat suoraan luonnon monimuotoisuuteen, jolle ei ole määritettävissä hintaa. Fossiiliset polttoaineet saavat haitallisiksi määriteltyjä tukia mm. liikenteen, rakentamisen, teollisen ensikäytön ja maatalouden sektoreilla. Fossiilisia polttoaineita on Suomessa korvattu puuta polttamalla, mikä on pitänyt CO2-päästöt lähes ennallaan ja kiihdyttänyt hakkuita. 

Ympäristölle haitallisten tukien kokonaismäärästä ja käyttökohteista ei ole saatavilla tarkkaa tietoa. Esimerkkinä mainittakoon Alankomaiden tapaus, jossa vielä pari vuotta sitten arvioitiin fossiilisten tukien olevan 4–17 miljardia euroa, mutta tutkijoiden tarkistettua luvut summa olikin hurjat 37 miljardia euroa. Onko Suomessa samankaltainen tilanne? Kansalaisilla on oikeus tietää, minne yhteiset varat ohjataan.

Ympäristölle haitalliset tuet on suunnattava tärkeämpiin kohteisiin. Tämä on välttämätöntä, jos haluamme turvata hyvinvointivaltion perusteita nykyisille ja tuleville sukupolville sekä nopeuttaa aidosti vihreää siirtymää. Meidän on panostettava kestäviin ratkaisuihin, uusiutuvaan energiaan ja ympäristöystävälliseen maa- ja metsätalouteen. Tämä ei ole pelkästään ympäristöteko vaan myös taloudellisesti järkevää.

Allekirjoita vetoomus:  Make Polluters Pay

Eurooppalainen Make Polluters Pay -vetoomus on laaja-alainen pyrkimys vaikuttaa ilmastopolitiikkaan ja saada aikaan oikeudenmukaisempaa vastuunjakoa. Vetoomuksessa vaaditaan suurimpia päästöjen aiheuttajia kantamaan vastuunsa ympäristöhaitoista.

Miten voit olla mukana?

1. Allekirjoita vetoomus: Siirry osoitteeseen https://action.wemove.eu/sign/2023-07-Make-Polluters-Pay-petition-EN/ ja allekirjoita Make Polluters Pay -vetoomus. Jokainen allekirjoitus on askel kohti vastuullisempaa tulevaisuutta.

2. Jaa vetoomus: Kannusta myös ystäviäsi, perhettäsi ja kollegoitasi allekirjoittamaan vetoomus. Mitä enemmän meitä on, sitä suurempi vaikutus meillä on.

Miksi vetoomus on tärkeä?

Suurten saastuttajien on aika ottaa vastuu ilmastokriisistä. Saastuttajien on aika maksaa oikeudenmukainen osuutensa. Ilmastonmuutoksen torjunta vaatii muutosta myös päätöksenteossa, ja Euroopan on tehtävä oma osuutensa. Make Polluters Pay -vetoomuksessa vaadimme parempaa käyttöä valtion varoille ja oikeudenmukaisempaa vastuunjakoa ympäristöhaitoista.

Liity joukkoomme allekirjoittamalla vetoomus ja osoita, että välität tulevaisuudesta.

Kiitos, että olet mukana tekemässä maailmasta parempaa paikkaa.

Pysytään hassuina,
Luontoliiton Ilmastoryhmä

Seuraa Instagramissa @llilmastoryhmä!

Lauantain 9.12. Aktio on osa Luontoliiton ilmastoryhmän Climate Activist Lab -koulutusta uusille aktivisteille. Climate Activist Lab tarjoaa suoran toiminnan koulutusta korostaen vaihtoehtoisia toimintamuotoja kansalaistottelemattomuuden sijaan.

Yhteistyössä Climate Action Network (CAN) Europen kanssa, Climate Activist Lab huipentuu toimintapäivään YK:n ilmastokokouksen (COP28) alla lauantaina 9.12. Tapahtuma kokoaa yhteen ideat, joita on työstetty työpajoissa, ja vie ne käytäntöön ilmastotietoisuuden edistämiseksi.

Lue myös Luontoliiton muita uutisia

Töitä varainhankintapäällikölle

Luontoliitto etsii rohkeaa, innostavaa ja aikaansaavaa varainhankintapäällikköä.  
Tehtävänäsi on johtaa, kehittää ja toteuttaa Luontoliiton varainhankintaa. Varainhankintaa tehdään yhteistyössä muun henkilökunnan ja vapaaehtoistoimijoiden kanssa.

Lue lisää